Skipulag

Framkvæmdastjórn - Formaður kjörinn til þriggja ára, auk varaformanns, gjaldkera og ritara, auk tveggja varamanna sem kjörnir eru til tveggja ára.

Félagsstjórn - Formenn svæðisdeilda eru sjálfkjörnir auk framkvæmdastjórnar. Formaður félagsins stýrir fundum, sem haldnir eru ársfjórðungslega.

Deildir

Svæðisdeildir eru níu - Stjórnir svæðisdeildanna eru skipaðar fimm aðalmönnum og einum til vara. Kosið er í stjórn til tveggja ára. Formaður á sæti í félagsstjórn.

Deild sjúkraliða með sérnám - Vinnur að framgangi hjúkrunar, viðurkenningu á aukinni menntun sjúkraliða á viðkomandi sviði og er stjórn og nefndum félagsins til ráðgjafar.

Eftirlaunadeild - Stjórnin skipar fimm menn og jafn marga til vara. Einn stjórnarmanna skal tilnefndur af stjórn Reykjavíkurdeildarinnar.

Ungliðadeild - Vinnur að framgangi sjúkraliða og er stjórn og nefndum félagsins til ráðgjafar.

Nefndir

Kjaramálanefnd - Átta kjörnir fulltrúar auk formanns sem er sjálfkjörinn í nefndina og er formaður hennar. Kosið er í nefndina til tveggja ára. Kosning í nefndina fer fram árlega og kosnir fjórir fulltrúar hverju sinni. Endurkjör er heimilt. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir og valdir úr hópi starfandi félagsmanna á landsbyggðinni, þ.e. utan Reykjavíkurdeildarinnar.

Kjararáð - Annast kjarasamning og er skipað þremur fulltrúum auk formanns.

Fræðslunefnd - Skipuð þremur fulltrúum auk eins varamanns, kjörin til tveggja ára.

Laganefnd - Skipuð þremur fulltrúum auk eins varamanns, kjörin til tveggja ára.

Uppstillingarnefnd - Skipuð fimm fulltrúum auk tveggja varamanna, kjörin til þriggja ára.

Ritnefnd - Skipuð þremur fulltrúum auk eins varamanns, kjörin til tveggja ára.

Siðanefnd - Skipuð þremur fulltrúum auk eins varamanns, kjörin til tveggja ára.

Orlofsheimilanefnd - Skipuð þremur fulltrúum auk einn til vara til tveggja ára. Hlutverk nefndarinnar er að vinna að orlofsmálum félagsmanna með uppbyggingu orlofsheimila og skipulagningu sumarleyfisferða, sjálfstætt eða í samstarfi við BSRB og/eða önnur samtök launþega.

Formlegt samstarf

BSRB - Félagsmenn sækja aðalfundi og þing BSRB og ræðst fjöldi fulltrúa á aðalfundi og þing af fjölda félagsmanna Sjúkraliðafélagsins. 

EPN - Félagið er aðili að The European Council of Practical Nurses, sem stuðlar að efla sameiginlega hagsmuni á starfssviði sjúkraliða í Evrópu. Formaður Sjúkraliðafélags Íslands á sæti í stjórn EPN og hefur félagið rétt á að senda þrjá fulltrúa á aðalfundi samtakanna.