Rannsóknarstofan Glæsibæ óskar eftir að ráða sjúkraliða í 100% starf við blóðsýnatökur. 

Vinnutíminn er frá 8 – 16 alla virka daga. 

Gott væri að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir / fyrirspurnir á netfangið: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 5. júní n.k.

Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili á Hvolsvelli auglýsir eftir sjúkraliða – framtíðarstarf.

sjá auglýsingu

Laus er staða sjúkraliða á 70% næturvaktir.

Unnið er aðra hverja helgi.

Sjá auglýsingu

Lesa meira: Sumarafleysingar hjá Heimahjúkrun í Reykjavík

Heimahjúkrun í Reykjavík leitar að sjúkraliðum og sjúkraliðanemum til afleysinga við heimahjúkrun sumarið 2018. Fullt starf og/eða hlutastarf kemur til greina, um vaktavinnu er að ræða.

Sjá auglýsingu

Sjúkraliðar

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða við Sjúkrahúsið Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 80-100%, þrískiptar vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi. Staðan er laus frá 15. febrúar n.k.

Sjá auglýsingu

 

Lesa meira: Sjónlag augnlæknastöð Glæsibæ óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa.

Sjónlag augnlæknastöð Glæsibæ óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa.

Gott væri að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir / fyrirspurnir á netfangið: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 12. mars n.k.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar

Laus störf

Deildarstjóri í öldrunarþjónustu - tímabundin ráðning

Starfssvið deildarstjóra er að leggja mat á þörf aldraðra fyrir ýmsa þætti öldrunarþjónustu, einkum heimaþjónustu, en einnig ferðaþjónustu, þörf fyrir vistun, o. fl. Deildarstjórinn hefur umsjón með og stýrir félagslegri heimaþjónustu og skipuleggja starfsmannahald hennar í samráði við félagsmálastjóra. Vinnur með félagsráðgjöfum varðandi ráðgjöf til eldra fólks og mat á þjónustuþörf.

Leitað er að starfsmanni með menntun, þekkingu og reynslu á þessu sviði. Gerð er krafa um skipulögð vinnubrögð, nákvæmni, tölvukunnáttu og frumkvæði. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 11. mars n. k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Snorri Aðalsteinsson félagsmálastóri í síma 5959100 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Lesa meira: Sumarafleysingar heimahjúkrun sjúkraliðar og sjúkraliðanemar

Leitað er að jákvæðu og drífandi fagfólki  til starfa við heimahjúkrun inn á heimili fatlaðs fólks að Sléttuvegi 3, 7 og 9 í Reykjavík.

Við leggjum áherslu á samfellda, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu sem stuðlar að auknu sjálfstæði og virkri samfélagsþátttöku. 

Sjá auglýsingu

Lesa meira: Heimahjúkrun Reykjavík - Sléttuvegur

 

Við leitum að reynslumiklum sjúkraliða eða sjúkraliða með sérnám í faglega krefjandi og spennandi vinnu. Við bjóðum góð laun og hjá okkur ríkir góður starfsandi. 

Starfsemin tilheyrir Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og er samþætt þjónusta heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu. Markmið þjónustunnar er að auka sjálfstæði fatlaðs fólks. 

Sjá auglýsingu

Við leitum að reynslumiklum sjúkraliða eða sjúkraliða með sérnám í faglega krefjandi og spennandi vinnu. Við bjóðum góð laun og hjá okkur ríkir góður starfsandi. 

Starfsemin tilheyrir Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og er samþætt þjónusta heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu. Markmið þjónustunnar er að auka sjálfstæði fatlaðs fólks. 

Sjá auglýsingu