Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir tímabundinni ráðningu deildarstjóra - 28. feb. 2018

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar

Laus störf

Deildarstjóri í öldrunarþjónustu - tímabundin ráðning

Starfssvið deildarstjóra er að leggja mat á þörf aldraðra fyrir ýmsa þætti öldrunarþjónustu, einkum heimaþjónustu, en einnig ferðaþjónustu, þörf fyrir vistun, o. fl. Deildarstjórinn hefur umsjón með og stýrir félagslegri heimaþjónustu og skipuleggja starfsmannahald hennar í samráði við félagsmálastjóra. Vinnur með félagsráðgjöfum varðandi ráðgjöf til eldra fólks og mat á þjónustuþörf.

Leitað er að starfsmanni með menntun, þekkingu og reynslu á þessu sviði. Gerð er krafa um skipulögð vinnubrögð, nákvæmni, tölvukunnáttu og frumkvæði. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 11. mars n. k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Snorri Aðalsteinsson félagsmálastóri í síma 5959100 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.