;

 

Fundað var með Landspítala háskólasjúkrahúsi þriðjudaginn 31.október.

Fundað var með Landspítala háskólasjúkrahúsi þriðjudaginn 31.október.

 

Á fundinum var gerð grein fyrir fundi sem fulltrúar sjúkraliða í

Á fundinum var gerð grein fyrir fundi sem fulltrúar sjúkraliða í

Suðurlandskjördæmi áttu með fjármálaráðherra Árna Matthiesen á Selfossi.

Suðurlandskjördæmi áttu með fjármálaráðherra Árna Matthiesen á Selfossi.

 

Ákveðið var að farið yrði í stífa vinnu við að ganga frá tillögu að stofnanasamningi við félagið.

Ákveðið var að farið yrði í stífa vinnu við að ganga frá tillögu að stofnanasamningi við félagið.

 

Næsti fundur verður haldinn þriðjudaginn 7. nóvember nk.

Næsti fundur verður haldinn þriðjudaginn 7. nóvember nk.

  

Fundað var með Landspítala háskólasjúkrahúsi vegna stöðu mála. Þar kom fram að sjúkrahúsið er búið að funda með fulltrúum fjármálaráðuneytisins þar sem staða mála varðandi stofnanasamning sjúkraliða var rædd.

 

Næsti fundur ákveðinn 25. okt nk

 

Fundað var með Heilbrigðisráðherra Sif Friðleifsdóttur í síðustu viku.

 

Farið var yfir þá útreikninga sem lagðir hafa verið fram við fjármálaráðuneytið.

Niðurstaða fundarins var að Heilbrigðisráðherra er sammála að nauðsynlegt sé að eitthvað verði gert, fyrr en seinna. Hætta  væri á að heilbrigðiskerfið missi fjölda sjúkraliða úr starfi og  að sjúkraliabrúin sem sett var af stað í þeim tilgangi að fjölga sjúkraliðum án þess að fagnámið skertist   væri í hættu vegna þess að margur sem er í námi sjái sér ekki akk í því.

Heilbrigðisráðherra mun lýsa yfir áhyggjum sínum af málinu við fjármálaráðherra.

Formaður félagsins mun fara vítt og breytt um landið á næstu vikum. Þar mun hann fara yfir stöðu mála varðandi þær stofnanir sem ekki hafa verið gerðir stofnanasamningar við.

 

Fundað verður á Landspítala með trúnaðarmönnum, þann 19. september nk. Trúnaðarmönnum á Landakoti 20. september nk. FSA á Akureyri þann 21. nk með trúnaðarmönnum og eftir það verður almennur félagsfundur. Húsavík þann 21. nk Heilbrigðisstofnun Austurlands þann 22. september, fyrst með trúnaðarmönnum og síðan almennan fund þar á eftir. Gert er ráð fyrir því að formaður fari á Akranes þann 25. sept 

 

Fundað var á Landspítala háskólasjúkrahúsi þann 12. september sl. Á fundinum var farið yfir það að  sem gert hafði verið á milli funda.

 

Lögð var fram úttekt hagfræðings LSH, á því hvernig sjúkraliðar raðast í starfslýsingar innan stofnunarinnar og ákveðið að farið yrði í það á milli funda að laga þær skekkjur sem sýnilegar voru.

Fram kom að ekkert hafði bólað á erindi því sem fjármálaráðuneytið hafði rætt um að senda á stofnanirnar.

Ákveðið var að farið yrði í það að kappi að vinna nýjan stofnanasamning sem tilbúin yrði þegar að vörrðunin verður tilbúin. 

Jafnframt kom fram á fundinum að tekið verður við miklum fjölda sjúkraliðanema í nemapláss á haustmánuðunum.

Næsti fundur ekki ákveðinn.

 

 

Í dag var fundað í samstarfsnefnd félagsins við Landspítala Háskólasjúkrahúss.

 

Farið var yfir stöðu mála og fulltrúum LSP skírt frá fundi félagsins með Fjármálaráðuneytinu.

Fullrtúar LSP munu funda innan stofnunarinnar og gera yfirmönnum sínum grein fyrir stöðunni.

Næsti fundur er ákveðinn þann 12 sept nk.

 Eftir að farið var að vinna að gerð stofnanasamninga við ríksisstofnanirnar, kom fram sú hugmynd að fara sömu leið og farin var  í samningum við sjálfseignastofnanirnar þ.e. að fresta vörpuninni þar til í október 2006, en á móti flýtti ríkið greiðslu þess fjármagns sem átti að koma inn í stofnanasamningana í maí 2007. Þetta þýðir að mai 2006 og maí 2007 færi allt á sama tíma í vörpun í október 2006 í vörpun.

 

Reiknað var út það tímabil sem hvorugur aðilinn tapaði á. 

Sjá útreikninga á tímsaettningu

Þegar er búið að semja við nokkrar ríkisstofnanir. Þeir samningar eru komnir inn á heimasíðuna

Stofnanasamningar

Í sumar komst forysta félagsins að því að sú hækkun sem SFR og Efling fengu til viðbótar gerðum kjarasamningum og fór í hækkun launa þeirra lægst launuðu. Hefur gert það að verkum að mikill mismunur varð á launum Sjúkraliða og Félagsliða, þar sem Félagsliðar eru orðnir með hærri laun en sjúkraliðar. Þetta varð til þess að Sjúkraliðafélagið óskaði eftir frestun á viðræðum á meðan að farið yrði til ráðuneytisins og þeim gerð grein fyrir mismuninum. Fulltrúum félagsins var vel tekið af ráðuneytinu og varð niðurstaða fundarins sú að ráðauneytið skrifi stofnununum bréf  þar sem farið yrði fram á að stofnanirnar gættu þess að menntun skili sér í þeim stofnanasamningum sem gerðir væru.

Sjá útreikninga á kjörum Félagsliða og Sjúkraliða

Fundað var með launanefnd sveitafélaga í dag miðvikudag. Á fundinum lögðu fulltrúar sveitafélaganna fram tillögur um endurskoðun á greinum samningsins. Aðalega var um tillögur til samræmingar á samningi félagsins og annarra félaga. Ekki er enn farið að ræða sjálfann röðunarkaflann né launatöflu

 

Næsti fundur verður 1. september kl 13:00

Fundur sem vera átti með sjálfseignastofnununum mánudaginn 12. sept var frestað til mánudagsins 19. sept að beiðni stofnananna.  

 

 Eftir að farið var að vinna að stofnanasamningum við ríkisinsstofnanirnar, kom upp sú hugmynd að fara sömu leið og samið var um við sjálfseignastofnanir þ.e. að vörpunin kæmi til framkvæmda þann 1. október nk. í stað 1. maí sl. Í staðinn bættu stofnanirnar inn í vörpunina þeirri % sem samkvæmt kjarasamningi átti að koma til framkvæmda 1. maí 2007.

 

Reiknað var ú hvaða tímabil það væri sem hvorugur aðili tapaði á

Sjá skjal

 Þegar er búið að semja við nokkrar stofnanir og eru þeir samningar komnir hér inn á heimasíðuna.

Sjá stofnanasamninga:

Í sumar komst forysta félagsins að því að sú hækkun sem SFR og Efling fengu til viðbótar gerðum kjarasmningi til hækkunar launa hjá þeim lægst launuðu í þeirra félögum. Gerði það að verkum að mikil mismunun varð á launum sjúkraliða og launum td. Félagsliða varð til þess að SLFÍ óskaði eftir því ða fresta viðræðum fram yfir það að félagið fundaði með Fjármáaráðuneytinu, þar sem farið yrði yfir stöðuna og skoðað hvað a úrræði væru til staðar að leiðrétta málið.

Fulltrúum félagsins var vel tekið af ráðuneytinu og varð niðurstaða fundarins sú að það kæmi til með að senda frá sér bréf til stofnana þar sem bennt yrði á þá stöðu sem upp væri komin og farið yrði fram á að stofnanir gættu þess menntun skili sér í þeim stofnanasamningum sem gerðir yrðu.

Sjá útreikninga á kjörum Félagsliða og Sjúkraliða árið 2007 

Kjarasamningur sem undirritaður var 24. október við Hjúkrunarheimilin Eir og Skjól var samþykktur með meirihluta greiddra atkvæða.