Lesa meira: Orlofsíbúðin í Vestmannaeyjum laus 5/6 til 12/6 2015

Vegna forfalla er orlofsíbúðin  í Vestmannaeyjum laus frá 5. júní til 12. júní 2015.

Fyrstur bókar, fyrstur fær.

http://orlof.is/slfi/site/cottage/cottage_details.php?cottage_id=26

 

Lesa meira: Morgunverðarfundur um fjöldkylduvænt samfélag

 

 

Minnum á fundinn í BSRB húsinu í fyrramálið þar sem fjallað verður um fjölskylduvænt samfélag.

Fundurinn er ætlaður formönnum aðildarfélaga BSRB, stjórnarmönnum aðildarfélaga, starfsfólki og trúnaðarmönnum. Stutt innlegg í upphafi fundar munu flytja Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri BSRB en hún mun fjalla um tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur BSRB, mun vera með hugleiðingar um hvað felst í fjölskylduvænna samfélagi.

Samhliða þessu er ætlunin að ræða við fundargesti hvað felst í hugmyndum BSRB um fjölskylduvænt samfélag. Hvaða leiðir er árangursríkastar til að byggja upp fjölskylduvænt samfélag; stytting vinnuvikunnar, sveigjanlegri vinnutími, bætt fæðingarorlofskerfi, sveigjanleg starfslok o.fl.

Markmiðið með fundinum er þannig að fá fram ólík sjónarmið félagsmanna til að skerpa á sýn BSRB til málefnisins.

Fundurinn verður haldinn á 1. hæð að Grettisgötu 89 þriðjudaginn 2. júní nk. kl. 8:30-10:00 og verður léttur morgunverður í boði

 Lesa meira: Deildarráð Hjúkrunarfræðideildar hefur samþykkt með vísan í 47. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands...

 

Umsækjandi um slíka undanþágu skal hafi lokið sjúkraliðanámi og jafnframt gilda eftirtalin skilyrði:

  • Lágmarksaldur 25 ár
  • 5 ára starfsreynsla sem sjúkraliði, í minnst 80% starfshlutfalli að meðaltali
  • Lágmark 9 einingar í ensku, 15 einingar í íslensku og 6 einingar í stærðfræði

Sjá nánar

Sjúkraliðar styðja baráttu stétta fyrir bættum kjörum

 
Lesa meira: Grein formanns Sjúkraliðafélags Íslands í Fréttablaðinu í dag
Samningsréttur stétta eru réttindi sem bera þarf virðingu fyrir. Verkföll eru neyðaréttur þeirra sem hann hafa, til að knýja á viðsemjanda þegar ekkert þokast í samningsátt. Verkföll eru boðuð að alvarlega íhuguðu máli félaga og félagsmanna, en hafa aldrei verið boðuð í flokkspólitískum tilgangi. 


Stéttarfélög hafa það m.a. sem aðalmarkmið að ganga fram fyrir skjöldu og koma vinnuveitanda í skilning um að félagsmenn vinni ekki fyrir smánarkjör. 

Opinberir starfsmenn og félög á almenna vinnumarkaðnum hafa af fullri einurð tekið þátt í uppbyggingu landsins eftir kollsteypu, m.a. með mjög lágstemmdum kjarasamningum í upphafi árs 2014. Ríkið/fjármálaráðuneytið hefur síðan samið við ákveðnar stéttir um verulegar launahækkanir, sem mjög eðlilegt er að aðrar stéttir hafi til viðmiðunar þegar þeirra kröfur eru mótaðar. 
Á almenna vinnumarkaðnum hafa fyrirtæki og bankar skilað gríðarlegum hagnaði og greitt út milljarða í arðgreiðslur, þannig að á þeim markaði er eðlilegt að kröfur um kjarabætur séu miðaðar við þessa jákvæðu stöðu. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar hafa gortað af því opinberlega að ríkisreksturinn sé í verulegum uppgangi og því er eðlilegt að opinberir starfsmenn njóti gæðanna og einnig þeirra fórna sem þeir tóku á sínar herðar. Opinberir starfsmenn nutu ekki hins meinta góðæris.

Virðum baráttu annarra
Brýnt er að vinnufélagar þeirra stétta sem eru í verkfalli styðji félagana með ráðum og dáð, sýni baráttu þeirra virðingu og gangi ekki í störf þeirra. Mikilvægi þessa þekkja fáir jafn vel og sjúkraliðar, sem ítrekað hafa neyðst til að berjast fyrir bættum kjörum m.a. í átta vikna verkfalli 1994. Á þessum tíma reyndi verulega á samheldni og baráttuanda sjúkraliða, en erfiðast þótti þeim að takast á við samstarfsstétt sína, sem gekk í störf þeirra, tók aukavaktir og reyndi á allan hátt að draga úr mætti verkfallsins. 
Viðkvæðið var að óábyrgt væri að heilbrigðisstarfsmaður gengi svo langt að ætla stjórnendum heilbrigðisstofnana að draga úr þjónustu vegna kjarabaráttu. Svo rammt kvað að, að sjúkraliðar áttu víða erfitt með að koma aftur til vinnu, svo mikil var heiftin og andúðin. 

Í ljósi langvinnra verkfalla fjölda heilbrigðisstétta eru greinilega breyttir tímar og því brýnir Sjúkraliðafélag Íslands sjúkraliða til þess að sýna vinnufélögum sínum fyllsta stuðning.

Sjúkraliðafélag Íslands lýsir yfir fullum stuðningi við baráttu þeirra stétta sem berjast fyrir betri kjörum. Sjúkraliðar! Berum virðingu fyrir baráttu annarra. Sýnum þeim virðingu í verki með því að neita að taka að okkur þau störf sem annars er sinnt af þessum stéttum.

Bryndís Hlöðversdóttir skipuð ríkissáttasemjari

Lesa meira: Af vef velferðarráðuneytisinsEygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur skipað Bryndísi Hlöðversdóttur í embætti ríkissáttasemjara til næstu fimm ára. Bryndís var önnur þeirra tveggja umsækjenda sem taldir voru hæfastir til að gegna embættinu að áliti sérstakrar nefndar sem ráðherra skipaði til að leggja mat á hæfni umsækjenda.

Bryndís Hlöðversdóttir er lögfræðingur að mennt. Hún starfaði hjá Alþýðusambandi Íslands 1992-1995, var þingmaður Samfylkingarinnar 1995-2005, deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst 2005-2011, aðstoðarrektor skólans frá 2006 og rektor 2011-2013. Frá árinu 2013 hefur Bryndís verið starfsmannastjóri Landspítalans.

Auk framantalinna starfa hefur Bryndís setið í stjórnum Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur, Eignasels, eignaumsýslufélags nýja Kaupþings og Lífeyrissjóðs verslunarmanna. Á árunum 2010-2013 var hún varamaður í Félagsdómi, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands.

Í niðurstöðu hæfnisnefndar segir að helstu styrkleikar Bryndísar séu reynsla hennar af störfum þar sem reynt hefur á leiðtogahæfileika hennar, auk þekkingar hennar á kjarasamningsumhverfinu í störfum sínum sem lögfræðingur Alþýðusambands Íslands: „Jafnframt er ljóst að Bryndís hefur notið trausts í störfum sínum þar sem henni hefur meðal annars verið falið að gegna störfum sem þingflokksformaður og falin seta í stjórnum fyrirtækja. Þá mun án efa reynsla hennar af þátttöku í stjórnmálum geta nýst henni í starfi sem ríkissáttasemjari. Nefndin metur Bryndísi mjög vel hæfa til að gegna embætti ríkissáttasemjara“ segir í áliti hæfnisnefndarinnar sem skipuð var Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur, skrifstofustjóra í velferðarráðuneytinu, Magnúsi M. Norðdal fulltrúa samtaka launafólks og Hrafnhildi Stefánsdóttur fulltrúa samtaka atvinnurekenda. Í niðurstöðu hennar segir enn fremur að þótt nefndin telji tvo umsækjenda um embættið mjög vel hæfa til að gegna því gefi fjölbreyttari reynsla Bryndísar henni ákveðið forskot til að gegna embættinu.

Ríkissáttasemjari annast sáttastörf í vinnudeilum milli launafólks og atvinnurekenda. Skal þess því gætt að telja megi hann óvilhallan í málum launafólks og atvinnurekenda, líkt og fram kemur í 20. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur.

Bryndís tekur við embætti ríkissáttasemjara 1. júní næstkomandi af Magnúsi Péturssyni sem gegnt hefur embættinu frá árinu 2008. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, þakkar Magnúsi fyrir störf hans.

 Lesa meira: 24. Fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands lokið

 

Fjölmennu og árangusríki þingi Sjúkraliðafélags Íslands lauk á fimmta tímanum í dag.

Á þinginu voru samþykktar ályktanir  er varða Kjaramál, skortinn á sjúkraliðum, skortinn á sjúkraliðum og  afleiðingu fækkunar sjúkraliða.

Ályktanir þingsins má sjá hér 

 Lesa meira: Fullnaðarsigur sjúkraliða fyrir Félagsdómi gegn Akureyrarbæ

Dómsorð: Viðurkennt er að sjúkraliðar starfandi á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hlíð og á Hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri falla undir starfsheitið „Sjúkraliði B“ samkvæmt gr. 1.3.1 í kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir hönd þeirra sveitarfélaga og annarra aðila sem það hefur umboð fyrir, þar á meðal Akureyrarbæ, eins og greininni var breytt með 5. gr. samkomulags þessara aðila dagsettu 23. október 2014.

Stefndi Akureyrabær, greiði stefnanda Sjúkraliðafélagi Íslands, kr. 400.000 í málskostnað.

Í ljósi þessa dóms mun lögmaður félagsins gera kröfu fyrir hönd félagsmanna að laun verði leiðrétt frá gildistíma samningsins frá 1. ágúst 2014, með dráttavöxtum á öllum þeim stofnunum sem ekki fóru eftir gerðum samningi.

Lesa meira: Stattu með taugakerfinu

 

Undirrituð félög fólks með taugasjúkdóma og skaða eru að freista þess að fá eitt af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, sem sett verða í haust, fyrir taugakerfið. Þess vegna höfum við skrifað bréf til Ban Ki moon aðalritara S.Þ. þar sem við biðjum hann um að beita áhrifum sínum svo að þannig megi verða.

Okkur langar afar mikið til að verkefni þetta verði sameiginlegt átak íslensku þjóðarinnar og þess vegna biðjum við fólk um að undirrita bréfið til BKm með okkur. Enginn kostnaður fellur á þátttakendur og kennitala þeirra mun hvergi sjást opinberlega.

Heimasíða átaksins er: taugakerfid.is og þar má skrifa undir og sjá bréfið. Facebook síða: https://www.facebook.com/taugakerfid  

Beinn hlekkur á undirskriftasíðuna http://taugakerfid.is/skrifa-undir/ 

 

 

Lesa meira: 24. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélag Íslands

Verður þann 22. maí að Grensásvegi 16, í nýju félagsaðstöðinni okkar á jarðhæð, fundur hefst kl. 10:00 

og eru allir sjúkraliðar velkomnir.

Lesa meira: Starfsendurhæfing og starfsgetumat 

 

Dagskrá ráðstefnu VIRK um árangursríka starfsendurhæfingu og starfsgetumat sem haldin verður í Silfurbergi í Hörpu fimmtudaginn 21. maí 13.00-16.30 liggur fyrir og má sjá hér að neðan.

 

Allir eru velkomnir á ráðstefnuna og aðgangur er ókeypis – Vinsamlegast skráið þátttöku á virk.is.

 

 

Dagskrá: 

 

Starfsendurhæfing og starfsgetumat

Ráðstefna um árangursríka starfsendurhæfingu samhliða markvissu matsferli í Silfurbergi í Hörpu fimmtudaginn 21. maí 13.00-16.30.

 

Dagskrá

Vigdís Jónsdóttir framkvæmdastjóri VIRK setur ráðstefnuna

 

Different Work Ability Assessment in Europe   

Gert Lindenger forseti EUMASS – Evrópusamtaka tryggingalækna

 

Árangur VIRK – Hvernig getum við gert enn betur?

Ása Dóra Konráðsdóttir sviðsstjóri starfsendurhæfingarsviðs VIRK

 

ICF rannsóknir og framþróun

Sólveig Ása Árnadóttir dósent við HÍ

 

New Assessment method in the Netherlands and the use of ICF

Annette de Wind tryggingalæknir hjá Atvinnutryggingastofnun Hollands

 

Framkvæmd starfsgetumats VIRK

Sveina Berglind Jónsdóttir deildarstjóri mats og eftirlits hjá VIRK

 

ICF í vinnuprófun

Inga Jónsdóttir sviðsstjóri iðjuþjálfunar á Reykjalundi

 

 

Fundarstjóri: Magnús Ólason framkvæmdastjóri lækninga á Reykjalundi

Lesa meira: Kynningarfundir fyrir sjóðfélaga í LSR og LH 12. og 13. maí 2015

 

Árlega eru haldnir kynningarfundir fyrir virka sjóðfélaga A- og

B-deild LSR sem og Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga.

 

Sjóðfélagar skrá sig fyrirfram á fundina.

 

Á fundunum er hægt að fræðast um lífeyrismál; um uppbyggingu réttindakerfisins iðgjaldaskil, lífeyristökualdur og áætlaðar lífeyrisgreiðslur.

 

Hægt er að velja um fjórar tímasetningar:

 

12.maí kl 8:30-10:00

12.maí kl 16:30-18:00

13.maí kl 8:30-10:00

13.maí kl 16:30-18:00

 

Fundirnir verða haldnir í húsnæði LSR Engjateigi 11.

Kaffiveitingar.

 

Nauðsynlegt er að skrá sig fyrir 11. maí nk. með því að hringja í síma 510-6100 eða senda tölvupóst á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og tilgreina nafn, kennitölu og val á tímasetningu. Einnig er hægt að senda inn spurningar, sem óskað er eftir að svarað verði á fundinum.