Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Velferðarráðherra%20ásamt%20framkvæmdanefnd%20BSRB%20og%20starfsmönnum%20-%20lítil_780099339.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Velferðarráðherra%20ásamt%20framkvæmdanefnd%20BSRB%20og%20starfsmönnum%20-%20lítil_780099339.jpg


Lesa meira: Velferðarðarráðherra heimsótti BSRBGuðbjartur Hannesson, ráðherra velferðarmála, kom á fund framkvæmdanefndar BSRB í gær ásamt aðstoðarkonu sinni, Önnu Sigrúnu Baldursdóttur. Á fundinum var m.a. rætt um um kynbundin launamun, fæðingarorlof, velferðarkerfið og fjárlagagerðina sem framundan er.

Framkvæmdanefnd BSRB lýsti áhyggjum sínum af óútskýrðum launamun kynjanna sem m.a. birtist í nýrri launakönnun sem gerð var á vegum SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Ráðherra deildi þessum áhyggjum og rætt var um hugsanlegar ástæður fyrir þessum óútskýra launamun og hvað mætti gera til að uppræta hann.

Einnig fjallaði framkvæmdanefnd BSRB um fæðingarorlof og hversu mikilvægt tæki fæðingarorlof og fæðingarorlofssjóður eru í jafnréttisbaráttunni. Fulltrúar BSRB bentu á að feður væru síður að taka fæðingarorlof nú miðað við fyrir nokkrum árum og hugsanlega væri það vegna þess að tekjuviðmið vegna fæðingarorlofs eru of lág.

Þá var auk þess rætt um velferðarkerfið og fjárlagagerð næsta árs auk þess sem fulltrúar BSRB viðruðu hugmyndir sínar um húsnæðismál og þá sérstaklega almennan leigumarkað sem Bandalagið telur mikilvæga viðbót í búsetumöguleikum landsmanna. Velferðarráðherra tók vel í tillögur BSRB og sagði fundarmönnum frá því sem hið opinbera væri að gera til að koma til móts við vaxandi eftirspurn eftir leiguhúsnæði.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/small_SFR-StRv-september-2011-LOK_1128240371.gif_603600567.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/small_SFR-StRv-september-2011-LOK_1128240371.gif_603600567.jpg

Lesa meira: Launakönnun SFR stéttarfélags í almannaþjónustu SFR stéttarfélag í almannaþjónustu og Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar hafa nú birt helstu niðurstöður nýrrar launakönnunar sem unnin er samhliða launakönnun VR.  Könnunin sýnir m.a. fram á að yfir 60% starfsmanna eru óánægðir með laun sín, launamunur kynjanna eykst, laun starfsfólks á almennum markaði hækka meir en opinberra starfsmanna auk þess sem fjárhagsleg staða heimila þeirra síðarnefndu er  mun lakari en annarra.

Niðurstöður könnunarinnar má sjá á heimasíðu SFR og heimasíðu STRV auk þess sem þær eru birtar í nýju blaði SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar sem nú er verið að dreifa til félagsmanna. Þar má sjá ítarlegar niðurstöður þessarar nýju launakönnunar en hér á eftir hafa nokkur atriði sem vöktu hvað mesta eftirtekt verið dregin saman.

Álag í vinnu eykst á milli ára að mati félagsmanna SFR.  Ríflega 60% svarenda finnst sem álag hafi aukist í vinnunni á síðustu mánuðum, en fyrir ári voru það 56% svarenda sem töldu álag hafa aukist á síðustu mánuðum. Konur segja frekar en karlar að álagið hafi aukist og yngra fólki finnst álagið frekar hafa aukist en því eldra.

Það dregur úr ánægju með laun þriðja árið í röð og er ánægjan nú svipuð og 2008. Ríflega 18% svarenda eru ánægðir með launin nú, þeir voru 23% í fyrra og 27% árið þar áður. Ánægja með laun eykst með hækkandi launum og til samræmis við það sýnir það sig að karlar eru ánægðari með laun en konur og stjórnendur og sérfræðingar eru ánægðari með laun sín en aðrar starfsstéttir.

Félagsmenn telja um 407 þúsund vera sanngjörn laun, en talan var 409 þúsund í fyrra og 393 þúsund í hittið fyrra. Ef litið er á svörun karla og kvenna má sjá að karlar telja að meðaltali sanngjörn laun vera um 486 þúsund á mánuði og konum finnst sanngjörn laun vera talsvert lægri, eða um 376 þúsund á mánuði. Hlutfallslegur munur á raunverulegum launum og sanngjörnum launum minnkar hjá körlum, en stendur í stað hjá konum.

Könnunin leiddi í ljós að konur í fullu starfi eru að jafnaði með 24% lægri laun en karlar í fullu starfi. Meðalheildarlaun karla voru rúmar 394 þúsund krónur en meðalheildarlaun kvenna tæpar 301 þúsund krónur. Þegar tekið hefur verið tillit til aldurs, vinnutíma, starfsaldurs, starfsstéttar, menntunar og vaktaálags stendur eftir 13,2% óútskýrður kynbundinn launamunur (vikmörk +/- 3,9%).  Í fyrra mældist kynbundni launamunurinn 9,9% og árið 2009 var hann 11,8%

Heildarlaun SFR félaga í fullu starfi 1. febrúar 2011 voru 329 þúsund sem er um 1% hækkun frá fyrra ári. Karlar hækka að meðaltali  um 0,4% á milli ára og  konur um 1%. Í fyrra hækkuðu karlar um 3,8% og konur um 0,5%. Laun hækka samfara auknum starfsaldri og aukinni menntun og stjórnendur og sérfræðingar eru með 56% hærri laun en skrifstofufólk við afgreiðslu.


 

Lesa meira: Fjölbrautarskólinn við Ármúla 30 ára og vígsla nýs kennsluhúsnæðisÍ  tilefni af 30 ára afmæli Fjölbrautaskólans vð Ármúla/ Heilbrigðisskólans og víglsu nýs kennsluhúsnæðis Heilbrigðisskólans  verður opið hús í skólanum laugardaginn  24. september n.k. kl 14-17,

Stjórn Evrópusambands sjúkraliða (EPN) sem hefur verið stödd hér á landi frá því á fimtudag fór til Vestmannaeyja. Tekið var á móti þeim á sjúkrahúsinum og þeim sýnd aðstaðan þar ásamt því að vera boðið í hádegismat. Einnig var farið vítt og breytt um eyjuna undir leiðsögn Páls Zóphóníassonar, fyrverandi bæjastjóra Vestmannaeyjabæjar.

Lesa meira: Stjórn Evrópusambands sjúkraliða (EPN)  ferðast um Vestmannaeyjar

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/medium/Velferdarvaktin-sept-2011-002.jpg
There was a problem loading image http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/medium/Velferdarvaktin-sept-2011-002.jpg
There was a problem loading image http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/medium/Velferdarvaktin---hopmynd-1.JPG
There was a problem loading image http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/medium/Velferdarvaktin---hopmynd-1.JPG

Velferðarvaktin er mikilvægur álitsgjafi stjórnvalda sem ber að vera gagnrýnin, benda á brotalamir og gera tillögur um úrbætur. Þetta hefur tekist vel sagði Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra sem sat fund með velferðarvaktinni í gær til að fara yfir tillögur hennar og ábendingar um mikilvæg verkefni í velferðarmálum.

Lesa meira: Ráðherra á fundi með velferðarvaktinni

Ráðherra lagði áherslu á aðvelferðarvaktin skuli vera óháð og sjálfstæð í störfum sínum og að stjórnvöld eigi á engan hátt að reyna að stýra henni. „Það er geysimikil þekking og yfirsýn yfir aðstæður í samfélaginu fyrir hendi í velferðarvaktinni enda margar veigamiklar stofnanir, félög og samtök sem eiga þar fulltrúa með mikla þekkingu á velferðarmálum. Öll þessi þekking og vitneskja kemur að miklum notum og mikilvægt að hún skili sér til stjórnvalda.“

Velferðarvaktin skilaði ráðherra fyrir skömmu nýrri áfangaskýrslu með upplýsingum um félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar kreppunnar og ábendingum til stjórnvalda um úrbætur á ýmsum sviðum. Tillögur velferðarvaktarinnar varða aðstæður barna og barnafjölskyldna, ungmenni, skóla og atvinnumál, skuldavanda heimilanna og vinnumarkaðsúrræði.

Lesa meira: Ráðherra á fundi með velferðarvaktinniSkýrslan og tillögur velferðarvaktarinnar voru til umfjöllunar á fundinum með ráðherra sem gerði grein fyrir því helsta sem unnið er að til úrbóta á þeim sviðum sem ábendingar velferðarvaktarinnar taka til og svaraði fyrirspurnum fulltrúa vaktarinnar. Viðstaddir lýstu sérstakri ánægju með þær aðgerðir sem gripið hefur verið til í málefnum fólks án atvinnu með átakinuNám er vinnandi vegur þar sem fólki yngra en 25 ára er tryggð skólavist í framhaldsskólum uppfylli það hefðbundin inntökuskilyrði og sköpuð eru ný námstækifæri fyrir atvinnuleitendur í framhaldsskólum, frumgreinadeildum, háskólum og framhaldsfræðslu.

Áhyggjur af stöðu einstæðra foreldra og ungmenna sem standa utan kerfis

Á fundinum var sérstaklega rætt um erfiða stöðu einstæðra foreldra og barnafjölskyldna þar sem báðir foreldrar eru án atvinnu. Var minnt á skýrslu nefndar til félags- og tryggingamálaráðherra síðan í apríl 2009 þar sem lagt var til að tekið yrði upp nýtt kerfi barnatrygginga og hvort ekki bæri að skoða þessar tillögur frekar.

Margt fleira var til umræðu á fundinum en fulltrúar velferðarvaktarinnar sögðu sérstaklega mikilvægt að huga að þeim hópi ungmenna sem virðist hvað erfiðast að ná til, sem sé án vinnu, stundar ekki nám, á ekki rétt til atvinnuleysisbóta og þar með ekki hefðbundnum vinnumarkaðsúrræðum. Þetta væri ekki stór hópur en mjög brýnt að taka á aðstæðum þeirra sem í honum væru.

Velferðarvaktin kynnt á fundi UNICEF og OECD í París

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) og Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) halda málþing í París í nóvember þar sem fjallað verður um velferð barna. Óskað hefur verið eftir því að formaður velferðarvaktarinnar flytji erindi á þinginu og fjalli um hvernig Íslendingar hafi staðið vörð um velferð barna í kreppunni. Í boðsbréfi segir það veki athygli hvernig sumar þjóðir standi sig ávallt vel í alþjóðlegum samanburði á stöðu barna og er Ísland nefnt sérstaklega í því sambandi ásamt öðrum Norðurlandaþjóðum og Hollandi.


13.9.20

 

Lesa meira: Trúnaðarmannanám

 

 

 

 

Fyrsta trúnaðarmannanámskeið vetrarins verður haldið í næstu viku, dagana 21. - 23. september. Námskeiðið er haldið af Félagsmálaskóla alþýðu fyrir alla talsmenn stéttarfélaga og hvetur BSRB sem flesta til að nýta sér námskeiðið.

Á hverri önn eru sérhæfð námskeið í boði fyrir alla talsmenn stéttarfélaga. Á þeim er lögð áhersla á hefðbundna félagslega fræðslu. Jafnframt er boðið upp á námskeið sem taka á málefnum sem eru í brennidepli hverju sinni. Stéttarfélög geta pantað námskeið til að móta starf og stefnu og styrkja talsmenn sína.

Á þessu fyrsta Trúnaðarmannanámskeiði vetrarins verður m.a. farið yfir hvert hlutverk stéttarfélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði er, í hverju hlutverk trúnaðarmanns á vinnustað felst og hvar trúnaðarmaður getur aflað sér upplýsinga um túlkanir kjarasamninga og önnur mál sem koma inn á hans borð. 

Annað þrep Trúnaðarmannanámskeiðanna verður svo haldið í byrjun október en alls er um sjö lotur að ræða fram að áramótum. Hægt er að nálgast yfirlit námskeiða vetrarins og skrá sig í þau hér á heimasíðu BSRB (undir liðnum „Bókun námskeiða" hér til hægri). Þar má líka sjá stundartöflur hvers námskeiðs fyrir sig ásamt námsefni og lista yfir leiðbeinendur. Frekari upplýsingar má svo nálgast á heimasíðu Félagsmálaskólans alþýðu - http://www.felagsmalaskoli.is/ - og Ásthildi á hjá skrifstofu BSRB - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 BSRB minnir aftur á Forystufræðslu Bandalagsins í samvinnu fræðslusetrið Starfsmennt sem hefst í næsta mánuði en skráning í námskeiðið er þegar hafin. Markmið námsins er að efla þekkingu og fagmennsku þátttakenda en áhersla er lögð á lýðræðisleg virkni, upplýsingamiðlun og liðsheild. Ætlunin er að styrkja almenna starfs- og stjórnendahæfni til að geta mætt fjölbreyttum verkefnum og nýjum áherslum í þjónustu við félagsmenn.

Sjá nánarhttp://www.bsrb.is/um-bsrb/frettir/nr/2007/

Lesa meira: Forystufræðsla BSRB

Kjarasamningur við Reykjavíkurborg var samþykktur.

Á kjörskrá voru 112

Atkvæði greiddu 34 eða 30,1%

Já sögðu 33 eða 97,1%

Nei sagði 1 eða 2,9%

Auðir eða ógildir voru 0 eða 0%

Lesa meira: Kjarasamningur við Reykjavíkurborg samþykktur

Stjórn Evrópusambands sjúkraliða mun funda á Íslandi 15. september nk. 

Forusta fyrir samtökunum eru um þessar mundir í Noregi og er Kjelfrid Torsteinsen Blakstad frá Noregi formaður samtakanna. Hún er einnig formaður sjúkraliðarfélagsins í Noregi 


 

Já sögðu  448 eða 88,54%

Nei sögðu 52 eða 10,28%

Auðir og ógildir voru  6 eða 1,19%