Skýrsla Jafnréttisstofu um nefndLesa meira: Skýrsla um kynjahlutfall í nefndum, stjórnum og ráðum á vegum ríksins komin útir, ráð og stjórnir á vegum ráðuneytanna er nú komin út. Þar má finna greiningu á skiptingu kynjanna í nefndum, stjórnum og ráðum á starfsárinu 2010 auk þess sem þróun á kynjahlutfalli síðustu ára er skoðuð. 
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Ögmundur%20Jónasson_2075661350.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Ögmundur%20Jónasson_2075661350.jpg

Innanríkisráðherra fór yfir stöðu mannréttindamála á Íslandi hjá SÞ

10.10.2011

Lesa meira: Innanríkisráðherra fór yfir stöðu mannréttindamála á Íslandi hjá SÞÖgmundur Jónasson innanríkisráðherra og sendinefnd frá Íslandi svöruðu fyrir stöðu mannréttindmála á Íslandi hjá vinnuhópi Sameinuðu þjóðanna í Genf í dag, mánudaginn 10. október.

Skýrsla um stöðu mannréttindamála á Íslandi var send til Sameinuðu þjóðanna í júlí síðastliðnum en hún er hluti af úttekt SÞ á stöðu mannréttindamála í aðildarríkjunum. Vinnuhópur á vegum innanríkisráðuneytisins og fleiri ráðuneyta vann að gerð skýrslunnar í samræmi við drög að kaflaskipan sem kynnt var fyrir fjölmörgum hagsmunaaðilum og félagasamtökum sem starfa á sviði mannréttindamála. Skýrsluna má nálgast hér eins og hún var send SÞ á ensku.Úttekt SÞ á stöðu mannréttindamála hófst 2008 með nýju eftirlitskerfi á vegum SÞ og hafa  aðildarríkin nú í fyrsta sinn að skoðað stöðuna hvert hjá öðrum með beinum hætti. Markmiðið er að bæta stöðu mannréttindamála í heiminum og að hvetja ríki til að uppfylla skuldbindingar á sviði mannréttindamála.

Sendinefnd Íslands er, auk Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra, skipuð þeim Höllu Gunnarsdóttur, aðstoðarmanni ráðherra, Maríu Rún Bjarnadóttur lögfræðingi í innanríkisráðueneytinu, Guðríði Þorsteinsdóttur skrifstofustjóra í velferðarráðuneytinu og starfsmönnum úr fastanefnd Íslands í Genf.

Lesa meira: Aðstæður fatlaðs fólks: Aðbúnaður, þjónusta, viðhorf, líðan, sjálfræði.

 

Opin ráðstefna á vegum velferðarráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga 
í samstarfi við Félagsvísindastofnun, Rannsóknarstofnun í fötlunarfræðum og Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands

 Aðstæður fatlaðs fólks: Aðbúnaður, þjónusta, viðhorf, líðan, sjálfræði.

 Stöðuúttekt á þjónustu við fatlað fólk við tilfærslu á málaflokknum frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011.  Kynning á niðurstöðum rannsóknar - lærdómur til framtíðar.

 26. október kl. 13-16:45 í Hörpu, Norðurljósasal.


Aðgangur öllum opinn, en til hagræðis eru þátttakendur beðnir um að skrá sig. 
Skráning:  
HÉR   

 

 

Lesa meira: Námskeið í sögu stofnana og ákvarðanatöku innan ESB

Félag forstöðumanna ríkisstofnana í samvinnu við Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála HÍ og Alþjóðamálastofnun HÍ 
bjóða upp á námskeið
 

 


Lesa meira: Trúnaðarmannanámskeið - 3. þrep hefst   24. 10, 2011

Næstkomandi mánudag heldur Trúnaðarmannanámskeið BSRB áfram. Kennt verður mánudag og þriðjudag á jarðhæð BSRB-hússins að Grettisgötu 89. Skráning stendur yfir á heimasíðu BSRB.

Að þessu sinni verður farið yfir helstu grundvallaratriði í íslenskum vinnurétti og stofnanasamninga, hlutverk þeirra og uppbygging verður sérstaklega skoðuð. Einnig verður fjallað um starfsmatskerfið, styrktar- og starfsmennta sjóði BSRB. Námskeiðin munu standa frá klukkan 9 að morgni til u.þ.b. 16 með matarhléi á milli.

Kennari að þessu sinni verður Guðrún H. Sveinsdóttir en frekari upplýsingar má nálgast hjá Ásthildi á skrifstofu BSRB (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) og hér á vefnum þar sem skráning fer einnig fram.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Elín%20Björg%20Jónsdóttir,%20formaður%20BSRB%20-%20lítl%20mynd%20f.%20vef_66088831.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Elín%20Björg%20Jónsdóttir,%20formaður%20BSRB%20-%20lítl%20mynd%20f.%20vef_66088831.jpg

Lesa meira: Jafnlaunastaðall mikilvægt verkfæri í baráttunni við óútskýrðan launamunElín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, var í viðtali í Fréttablaðinu í gær þar sem m.a. var fjallað um sérstakan starfshóp sem ríkisstjórnin mun skipa í samráði við heildarsamtök ríkisstarfsmanna í kjölfar útgáfu jafnlaunastaðals. Þessi starfshópur á að fylgja eftir áherslum um að uppræta kynbundinn launamun meðal ríkisstarfsmanna.

Þetta kemur fram í bréfi sem Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra rituðu Elínu Björgu Jónsdóttur, formanni BSRB, í lok maí síðastliðins. Í bréfi ráðherranna segir einnig að stjórnvöldum sé ljóst að vinna starfshópsins kunni að leiða til þess að sýnt verði fram á óútskýrðan launamun sem bregðast þurfi við á viðeigandi hátt. „Það þýðir ekkert annað en að það verði að greiða þann mun," segir Elín í viðtali við Fréttablaðið.

BSRB lagði til við gerð kjarasamninga síðastliðið vor að stofnaður yrði „jafnréttislaunapottur" sem hafi það að markmiði að útrýma kynbundnum launamun fyrir jafnverðmæt störf. Með jafnréttislaunapotti er átt við að ef atvinnurekandi greinir kynbundinn launamun starfsmanna hefur hann fjármagn í launapotti til að leiðrétta hann. Með slíku átaki yrði eitt skref tekið til jöfnunar á launamun kynjanna sem enn er við lýði. Ríkisvaldið treysti sér ekki að svo stöddu til að taka þessar hugmyndir inn í kjarasamninga. Hins vegar var vel tekið í hugmyndina og ákveðið að hún yrði þróuð áfram.

„Við höfðum í aðdraganda kjarasamninganna, farið á fund þessara ráðherra og kynnt fyrir þeim hugmynd SFR um svokallaða jafnréttislaunapotta sem eru að norskri fyrirmynd. Úr þeim er greitt til stétta þar sem konur eru að minnsta kosti 60 prósent starfsmanna og launamunur kynjanna mælanlegur. Við reyndum að fá ríkisstjórnina með okkur í vinnu um útfærslu á þessu meðan verið væri að leiðrétta muninn. Við fengum það ekki í gegn. Við fengum hins vegar viljayfirlýsingu um að til viðbótar jafnlaunastaðlinum yrði tekið mið af þeim línum sem verkalýðshreyfingar í Noregi og Svíþjóð hafa lagt."

Þriggja ára vinnu að jafnlaunastaðli er að ljúka í þessari viku og í kjölfarið verður starfshópurinn kallaður saman á allra næstu vikum til að leggja lokahönd á verkið. Fulltrúi BSRB í hópnum er Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur BSRB. Þegar jafnlaunastaðallinn hefur verið gefinn út munu stjórnvöld skipa starfshóp sem fylgja á eftir áherslum um að uppræta kynbundinn launamun meðal ríkisstarfsmanna. Í starfi sínu á starfshópurinn að hafa að leiðarljósi að veita ríkisstofnunum aðstoð við að tileinka sér þá aðferðafræði sem jafnlaunastaðallinn byggir á og innleiða hann eftir því sem við á. Starfshópurinn, sem á að skila áfangaskýrslu í upphafi árs 2012 og 2013, á jafnframt að horfa til þeirra aðferða sem stjórnvöld, stéttarfélög og aðrir aðilar vinnumarkaðarins í Noregi og Svíþjóð hafa gripið til í baráttunni gegn launamun kynjanna.

„Ég bind miklar vonir við að þessi jafnlaunastaðall verði mikilvægt verkfæri í baráttunni við að uppræta óútskýrðan launamun kynjanna," segir Elín Björg
.

Lesa meira: Sjúkratryggingar Íslands veita upplýsingar um réttindastöðu sjúklinga rafrænt

 

 - Þjónustugáttir SÍ og rafræn tenging við veitendur heilbrigðisþjónustu

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) hafa nýlega hafið rafræna miðlun upplýsinga um réttindastöðu sjúklinga til almennings og veitenda heilbrigðisþjónustu (t.d. lækna og apóteka) bæði í gegnum þjónustugáttir stofnunarinnar og með rafrænni tengingu.

Þetta þýðir að veitendur heilbrigðisþjónustu geta nú nálgast rafrænt upplýsingar til að ákvarða rétta kostnaðarþátttöku sjúklinga án frekari staðfestinga eða framvísunar á afsláttarskírteinum. Á sama tíma getur almenningur skoðað rafrænt eigin réttindi, sótt afsláttarkort og skoðað reikningsyfirlit og endurgreiðslur vegna heilbrigðisþjónustu.

  Lesa meira

Sjúkraliðabraut Fjölbrautarskólans við Ármúla hefur flutt í glæsileg húsakinni nýja heilbrigðisskólans sem vígður var formlega í dag á 30 ára starfsafmæli skólans 

Verkmenntastofa er með öllum þeim tækjum og tólum sem nútímakröfur á sjúkrahúsum gera til sjúkrastofa.

 

Lesa meira: Sjúkraliðabraut FA flutt í glæsilega aðstöðu

Í tilefni af 30 ára afmæli Fjölbrautarskólans við Ármúla var haldin vegleg hátíð. Allir þeir sem eitthvað tengjast skólanum voru boðnir á opið hús og hófst hátíðin kl 14:00 með því að skólameistari Gísli Ragnarsson ávarpaði gesti og bauð þá velkomna.  

Lesa meira: Fjölbraut í Ármúla 30 ára og vígsla á nýju húsnæði Heilbrigðisskólans

 

 Nemendur tóku á móti gestum í anddyri skólans og afhentu þeim afmælisblaðið og dagskrárblað þar sem allt kom fram sem í boði var, ásamt korti sem vísaði veginn um skólann.

 

(Dagskrána má sjá hér.)

Hilmar Ögmundsson, hagfræðingur BSRB, skrifar grein í Fréttablaðið í dag undir yfirskriftinni:

„Afnema óverðtryggð lán verðtrygginguna?"

Greinina í heild sinni má finna hér að neðan. 

 

Sjá nánar 

 http://www.bsrb.is/um-bsrb/

 

 

Lesa meira: Grein í fréttablaðinu