Lesa meira: Námsstefna um verkjameðferð Mælitæki – Meðferð - Árangur

Dagana 16. og 17. mars verður haldin námsstefna um verkjameðferð á Reykjalundi.

 

Fyrri daginn verður farið í nokkur grundvallaratriði í verkjameðferð, fjallað um líkamlega, sálræna og félagslega þætti og þverfaglega nálgun.

Auk þess verður sagt frá niðurstöðum rannsóknar þar sem yfir 100 sjúklingum verkjasviðs var fylgt eftir í 3 ár. 

 

Sjá nánar 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Hilmar%20Ögmundsson%20í%20viðtali%20við%20Rúv_1017464986.JPG
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Hilmar%20Ögmundsson%20í%20viðtali%20við%20Rúv_1017464986.JPGLesa meira: Hagfræðingur BSRB á Rúv: Barnabætur hafa rýrnað um 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnabætur hafa rýrnað um tuttugu prósent miðað við verðlag síðustu þriggja ára samkvæmt því sem að Hilmar Ögmundsson, hagfræðingur BSRB, hefur reiknað út.

Hann fjallaði ítarlega um málið í fréttum Rúv í gærkvöldi þar sem m.a. kom fram að lágmarkslaun hafa hækkað á síðustu árum en ekki frítekjumark vegna barnabóta og því hafi bætur til foreldra á lágmarsklaunum farið minnkandi. Sjá nánar

http://www.bsrb.is/um-bsrb/frettir/nr/2074/

 
Lesa meira: Fyrirspurn á alþingi um spítalasýkingar
Svar velferðarráðherra við fyrirspurn Eyglóar Harðardóttur um sýkingar á sjúkrahúsum.

Lesa meira: Dómur Hæstaréttar í máli félagsmanns BSRB varðandi lögmæti uppsagnar

 

 Í dag féll dómur Hæstaréttar í máli félagsmanns BSRB gegn Isavia ohf. en Hæstiréttur snéri niðurstöðu héraðsdóms Reykjaness frá 9. febrúar 2011. Dómurinn er fordæmisgefandi og hefur mikla þýðingu fyrir félagsmenn bandalagsins varðandi réttarstöðu þeirra við aðilaskipti að fyrirtækjum. Sjá nánar

http://www.bsrb.is/um-bsrb/

 

Þann 1. desember, kl. 9.00 verður opnað fyrir bókanir innanland vegna leigu á tímabilinu 4. janúar til 17. maí 2012. 

 

 

Lesa meira: Formaður Sjúkraliðafélags Íslands skrifar grein í Fréttablaðið í dag
Formaður Sjúkraliðafélags Íslands, Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar grein í Fréttablaðið í dag í tilefni af Evrópudegi sjúkraliða:

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://mbl.is/tncache/frimg/360/5/17/517209.jpg
There was a problem loading image http://mbl.is/tncache/frimg/360/5/17/517209.jpg
There was a problem loading image http://mbl.is/a/img/magnify.png
There was a problem loading image http://mbl.is/a/img/magnify.png

Lesa meira: Atvinnuleitendur fá desemberuppbótLesa meira: Atvinnuleitendur fá desemberuppbót

Nærmynd

Ríkisstjórnin hefur samþykkt tillögu velferðarráðherra um að greiða atvinnuleitendum desemberuppbót. Óskert desemberuppbót til þeirra sem eru að fullu tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins verður 63.457 krónur.

Heildarútgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna þessa eru áætluð 600-650 milljónir króna. Desemberuppbætur voru jafnframt greiddar úr Atvinnuleysistryggingasjóði árið 2010 en slíkar uppbætur höfðu þá ekki verið greiddar úr sjóðnum frá því í desember 2005.

Þetta kemur fram á vefsíðu Velferðarráðuneytisins. Þar segir að ákvörðun um desemberuppbót til atvinnuleitenda sé í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem gefin var út í tengslum við kjarasamninga í vor, um að lífeyrisþegar og atvinnuleitendur skuli njóta hliðstæðra kjarabóta og samið var um á almennum vinnumarkaði. Er þar um að ræða 48.457 kr. desemberuppbót auk 15.000 álags líkt og samið hefur verið um á almennum vinnumarkaði.

Rétt á desemberuppbót eiga atvinnuleitendur sem eru tryggðir innan atvinnuleysistrygginga-kerfisins og hafa staðfest atvinnuleit einhvern tíma á tímabilinu 20. nóvember til 3. desember 2011.

Óskerta desemberuppbót, 63,457 kr., fá þeir sem hafa staðfest atvinnuleit á umræddu tímabili, hafa verið samtals tíu mánuði skráðir á atvinnuleysisskrá árið 2011 og eiga rétt á óskertum grunnatvinnuleysisbótum

Þeir atvinnuleitendur sem hafa á árinu 2011 verið skráðir á atvinnuleysisskrá í skemmri tíma en samtals tíu mánuði og/eða hafa verið tryggðir hlutfallslega á tímabilinu munu frá greidda desemberuppbót í hlutfalli við það.

Lesa meira: Atvinnuleitendur fá desemberuppbót

Ríkisstjórnin hefur samþykkt tillögu velferðarráðherra um að greiða atvinnuleitendum desemberuppbót. Óskert desemberuppbót til þeirra sem eru að fullu tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins verður 63.457 krónur.

Heildarútgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna þessa eru áætluð 600-650 milljónir króna. Desemberuppbætur voru jafnframt greiddar úr Atvinnuleysistryggingasjóði árið 2010 en slíkar uppbætur höfðu þá ekki verið greiddar úr sjóðnum frá því í desember 2005.

Þetta kemur fram á vefsíðu Velferðarráðuneytisins. Þar segir að ákvörðun um desemberuppbót til atvinnuleitenda sé í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem gefin var út í tengslum við kjarasamninga í vor, um að lífeyrisþegar og atvinnuleitendur skuli njóta hliðstæðra kjarabóta og samið var um á almennum vinnumarkaði. Er þar um að ræða 48.457 kr. desemberuppbót auk 15.000 álags líkt og samið hefur verið um á almennum vinnumarkaði.

Rétt á desemberuppbót eiga atvinnuleitendur sem eru tryggðir innan atvinnuleysistrygginga-kerfisins og hafa staðfest atvinnuleit einhvern tíma á tímabilinu 20. nóvember til 3. desember 2011.

Óskerta desemberuppbót, 63,457 kr., fá þeir sem hafa staðfest atvinnuleit á umræddu tímabili, hafa verið samtals tíu mánuði skráðir á atvinnuleysisskrá árið 2011 og eiga rétt á óskertum grunnatvinnuleysisbótum

Þeir atvinnuleitendur sem hafa á árinu 2011 verið skráðir á atvinnuleysisskrá í skemmri tíma en samtals tíu mánuði og/eða hafa verið tryggðir hlutfallslega á tímabilinu munu frá greidda desemberuppbót í hlutfalli við það.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Velferðarvaktin_1723960008.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Velferðarvaktin_1723960008.jpg

Lesa meira: Áskorun velferðarvaktarinnar

Nýverið samþykkti Velferðarvaktin ályktun eða eins konar leiðbeiningar sem vonast er til að stjórnvöld fari sem mest eftir á komandi fjárhagsári. Þar segir:

  • Standa verður vörð um grunnþjónustuna og má ekki 
  • Standa verður vörð um grunnþjónustuna og má ekki draga úr henni gagnvart viðkvæmustu hópunum.
  • Fullnægjandi upplýsingar verða að vera fyrir hendi um áhrif og afleiðingar ákvörðunar á notendur. Í því felst að ákvörðunina er best að taka í anda opins lýðræðis í fullu samráði við þá sem hún snertir.
  • Flötum niðurskurði verði ekki beitt sem leggst af fullum þunga á notendur heldur er ákvörðun tekin um hagræðingu á afmörkuðu sviði og samhliða hugað að mótvægisaðgerðum sem mildar afleiðingar niðurskurðarins.
  • Hagræðing og sparnaður á einum stað má ekki leiða til aukinna útgjalda og álags á öðrum sviðum hins opinbera.
  • Taka verður fram þegar ákvörðun um hagræðingu er birt hvort um sé að ræða tímabundna ráðstöfun og þá til hve langs tíma eða varanlega ákvörðun. Allar neyðaraðgerðir sem gripið er til á erfiðum tímum þurfa að vera þess eðlis að unnt sé að leiðrétta þær þegar betur árar, án þess að skaði hafi orðið af.
  • Við hagræðingu í skólastarfi verði lögð áhersla á að fá nærsamfélagið til samstarfs, ekki síst foreldra og þriðja geirann.

Hægt er að kynna sér starf Velferðarvaktarinnar á heimasíðu þeirra.

Áskorun frá velferðarvaktinni um aðgæslu þegar ákvarðanir eru teknar í hagræðingarskyni-15.11.2011

Á fundi velferðarvaktarinnar 1. nóvember síðast liðinn var samþykkt að senda stjórnvöldum áskorum um aðgát við gerð fjárhagsáætlana vegna ársins 2012. Velferðarvaktin sendi stjórnvöldum samhljóða bréf fyrir ári síðan.Lesa meira
 

 


alt


Ríkið:                                                                           48.800 kr. sérstakt álag 15.000 kr. = 63.800

 

Samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu/SFH:                 48.800 kr. sérstakt álag 15.000 kr.= 63.800

 

Sveitarfélögin:                                                               44% af launaflokki 202 = 90.197


Reykjavíkurborg:                                                           54.000 kr.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Peningar_1488309672.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/Peningar_1488309672.jpg

Opinn fundur um verðtryggingu

17.11.2011

Lesa meira: Opinn fundur um verðtrygginguBSRB efnir til opins fundar um verðtryggingu í næstu viku,  miðvikudaginn 23. nóvember kl. 12:00 - 13:20, í BSRB-húsinu Grettisgötu 89. Á fundinum verður fjallað um verðtryggð og óverðtryggð lán, kosti og galla verðtryggingarinnar og hvort raunhæft sé að afnema hana í náinni framtíð.

Verðtryggingin virðist ætla að halda áfram að vera eitt heitasta deiluefni samtímans. Mörg ólík sjónarmið eru uppi enda hafa ólíkar aðilar ólíkra hagsmuna að gæta þegar kemur að verðtryggingu lána. Þess vegna hefur BSRB fengið fulltrúa ólíkra hópa og hagsmunaaðila til að fjalla í stuttu máli um verðtrygginuna á þessum opna fundi og svara spurningum viðstaddra.

Þessir aðilar eru:

Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða

Óskar Hafnfjörð Auðunsson, aðstoðarframkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs Arion banka

Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði við HÍ

Andrea J. Ólafsdóttir, Hagsmunasamtökum heimilanna

Ragnar Þór Ingólfsson, stjórnarmaður í VR

Fundarstjóri verður Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri BSRB, og minnt er á að fundurinn er öllum opinn. Fundurinn verður eins og áður sagði kl. 12:00 næstkomandi miðvikudag, þann 23. nóvember.