Ráðstefna Vinnuverndarvikunnar 2009 - ÁHÆTTUMAT FYRIR ALLA  verður haldin á Grand Hótel, Gullteigi,
 á morgun þriðjudaginn 20. október frá kl. 13.00-16:00

 

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

 

Sjá dagsrá

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://fjarvinnsla.slfi.is/exchange/kristin/Drafts/FW: Námskeið á vef slfi.EML/1_multipart/image001.jpg'
There was a problem loading image 'https://fjarvinnsla.slfi.is/exchange/kristin/Drafts/FW: Námskeið á vef slfi.EML/1_multipart/image001.jpg'

 

 

Framvegis miðstöð um símenntun kynnir:

 

Innra vægi líkamans

Markmið: Að dýpka skilning nemenda á lífeðlisfræðilegum grundvallarþáttum í starfsemi mannslíkamans og tengja hann þeirri þekkingu og reynslu sem þeir hafa úr námi og starfi.

Lýsing: Farið er í lífeðlisfræðileg ferli innra vægis (homeostasis) og starfsemi þeirra kerfa sem ferlunum stýra (tauga- og innkirtlakerfi). Í lok námskeiðsins eiga nemendur að hafa öðlast dýpri skilning á mikilvægi innra vægis í starfsemi líkamans og afleiðingum þess ef innra vægi raskast.

Leiðbeinandi: Guðrún Narfadóttir, kennslustjóri læknaritara- og nuddbrautar Fjölbrautaskólans í Ármúla

Tími: 28. og 29. október, 3. og 4. nóvember

Lengd: 20 kennslustundir

 

Skráning fer fram á heimasíðu Framvegis www.framvegis.is eða í síma 5814914

 

 

framvegis_logo

 

 Síðumúla 6

 108 Reykjavík

 www.framvegis.is

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Skoðuð er mismunandi úrvinnsla áfalla út frá sálgæslu annars vegar og sálfræði hins vegar, og hvernig þessi tvö svið geta unnið saman. Kynntar eru kenningar, fjallað um fræðilegt samhengi milli áfalla og afleiðinga þeirra, skoðuð áhrif áfalla sem skjólstæðingar lenda í og hvernig sú reynsla getur haft áhrif á fagaðila.
Nánari lýsing og dagskrá

Farið er í gæðastjórnun á rannsóknardeildum á heilbrigðissviði og hugtök eins og faggilding og vottun rædd. Fjallað er um gæðastaðla eins og ISO15189 og GLP og farið yfir helstu kröfur þeirra og hvernig má uppfylla þær. Einnig fjallað um ritun gæðahandbókar og skjalastjórnun.
Nánari lýsing og dagskrá

Í þessari fyrirlestraröð verður einblínt á starfsemi grindarbotnsvöðva og þau vandamál sem tengjast vöðvunum og þeim líffærum sem eru nátengd grindarbotni. Þar má telja áhrif meðgöngu og fæðingar og þýðingu grindarbotnsþjálfunar í tengslum við þau tímabil, áhrif þjálfunar á þvagleka og sig grindarholslíffæra og hægðaleka (anal incontinence).
Nánari lýsing og dagskrá

 

;

 

Svikin fyrirheit

Svikin fyrirheit

Stjórn BSRB mótmælir harðlega þeim áformum núverandi ríkisstjórnar að ætla sér ekki að standa við gefin fyrirheit frá árinu 2008 um að létta skattbyrði hinna tekjulægstu með hækkun persónuafsláttar. Vísast þar til sérstakrar yfirlýsingar ríkisstjórnar Geirs H. Haarde frá 17. febrúar 2008 en sú yfirlýsing var grundvallarforsenda kjarasamninga á almennum og opinberum vinnumarkaði á því ári.

Stjórn BSRB mótmælir harðlega þeim áformum núverandi ríkisstjórnar að ætla sér ekki að standa við gefin fyrirheit frá árinu 2008 um að létta skattbyrði hinna tekjulægstu með hækkun persónuafsláttar. Vísast þar til sérstakrar yfirlýsingar ríkisstjórnar Geirs H. Haarde frá 17. febrúar 2008 en sú yfirlýsing var grundvallarforsenda kjarasamninga á almennum og opinberum vinnumarkaði á því ári.

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá febrúar 2008 kom fram að persónuafsláttur átti að hækka um sjö þúsund krónur á næstu þremur árum umfram almenna verðuppfærslu. Um þetta var var gert samkomulag í kjölfar sílækkandi skattleysismarka að raungildi um margra ára skeið og þar af leiðandi hækkandi skattbyrði, sérstaklega á lægri tekjur.

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá febrúar 2008 kom fram að persónuafsláttur átti að hækka um sjö þúsund krónur á næstu þremur árum umfram almenna verðuppfærslu. Um þetta var var gert samkomulag í kjölfar sílækkandi skattleysismarka að raungildi um margra ára skeið og þar af leiðandi hækkandi skattbyrði, sérstaklega á lægri tekjur.

Í samræmi við yfirlýsinguna hækkaði persónuafsláttur um síðustu áramót um tvö þúsund krónur auk verðuppfærslu. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 er hins vegar ekki gert ráð fyrir áframhaldandi leiðréttingum um næstu áramót. Þá er í fjárlagafrumvarpinu ekki gert ráð fyrir að grunnfjárhæðir bóta eins og lífeyristrygginga, barnabóta, vaxtabóta og fæðingarorlofsgreiðslna fylgi verðlagshækkunum. Þessu mótmælir stjórn BSRB harðlega og varar við alvarlegum afleiðingum þess á tímum sem standa þarf sérstakan vörð um kjör lágtekjufólks

Í samræmi við yfirlýsinguna hækkaði persónuafsláttur um síðustu áramót um tvö þúsund krónur auk verðuppfærslu. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 er hins vegar ekki gert ráð fyrir áframhaldandi leiðréttingum um næstu áramót. Þá er í fjárlagafrumvarpinu ekki gert ráð fyrir að grunnfjárhæðir bóta eins og lífeyristrygginga, barnabóta, vaxtabóta og fæðingarorlofsgreiðslna fylgi verðlagshækkunum. Þessu mótmælir stjórn BSRB harðlega og varar við alvarlegum afleiðingum þess á tímum sem standa þarf sérstakan vörð um kjör lágtekjufólks

  

Ráðstefna Vinnuverndarvikunnar 2009

 

ÁHÆTTUMAT FYRIR ALLA

 

verður haldin á Grand Hótel, Gullteigi, þriðjudaginn 20. október frá kl. 13.00-16.00

Ráðstefnustjóri: Kristinn Tómasson, yfirlæknir Vinnueftirlitsins.

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

Kleinur í hálfleik.

Fyrirtæki tengd vinnuvernd verða með kynningar við ráðstefnusal.

 

Sjá dagskrá

 

 Gengið hefur verið frá samkomulagi við Landspítalann um að sjúkraliðar sem stunda verknám í hjúkrun til BS gráðu hafa rétt til áframhaldandi félagsaðildar í Sjúkraliðafélagi Íslands.

 

hitta félagsmenn sem vegna veikinda eða slysa eru frá vinnu eða eiga á hættu að hverfa frá vinnu vegna veikinda.

;

Til að sinna félagsmönnum aðildarfélaga BSRB hafa verið ráðnar þær Karen Björnsdóttir, sími 525 8356, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og Soffía Eiríksdóttir, sími 525 8357, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Þær eru með skrifstofur í BSRB húsinu, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Tveir ráðgjafar hafa verið ráðnir til BSRB til að sinna starfsendurhæfingu fyrir félagsmenn. Þeir munu starfa hjá styrktarsjóðum aðildarfélaga BSRB í samvinnu við Virk, Starfsendurhæfingarsjóð. Starfsemin miðar að því að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Það er m.a. gert með því að auka virkni og efla endurhæfingu og önnur úrræði. Sjá nánari upplýsingar um Starfsendurhæfingarsjóð á http://www.virk.is/

Tveir ráðgjafar hafa verið ráðnir til BSRB til að sinna starfsendurhæfingu fyrir félagsmenn. Þeir munu starfa hjá styrktarsjóðum aðildarfélaga BSRB í samvinnu við Virk, Starfsendurhæfingarsjóð. Starfsemin miðar að því að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Það er m.a. gert með því að auka virkni og efla endurhæfingu og önnur úrræði. Sjá nánari upplýsingar um Starfsendurhæfingarsjóð á http://www.virk.is/

\

Ráðgjöfin  tekur mið af aðstæðum hvers og eins, með það markmið að viðkomandi einstaklingur  nái sem bestri færni og geti snúið til starfa á ný. Lögð er áhersla á jákvæða nálgun og gott samstarf. Ráðgjöfin er félagsmönnum að kostnaðarlausu.

Verkefni ráðgjafanna er að  hitta félagsmenn sem vegna veikinda eða slysa eru frá vinnu eða eiga á hættu að hverfa frá vinnu vegna veikinda.

Verkefni ráðgjafanna er að

Þjónusta ráðgjafa  felst m.a. í :

    Ráðgjöfin  tekur mið af aðstæðum hvers og eins, með það markmið að viðkomandi einstaklingur  nái sem bestri færni og geti snúið til starfa á ný. Lögð er áhersla á jákvæða nálgun og gott samstarf. Ráðgjöfin er félagsmönnum að kostnaðarlausu.
  • Mati á starfshæfni sem tekur mið af  heilsufarslegum jafnt sem félagslegum þáttum.Þjónusta ráðgjafa  felst m.a. í :
  • Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar virkniáætlunar.Mati á starfshæfni sem tekur mið af  heilsufarslegum jafnt sem félagslegum þáttum.
  • Leiðbeiningum um réttindi, greiðslur og ýmsa þjónustu.Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar virkniáætlunar.
  • Aðstoð frá sérfræðingum, svo sem sálfræðingum, iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, læknum, félagsráðgjöfum, náms- og starfsráðgjöfum og fleirum.Leiðbeiningum um réttindi, greiðslur og ýmsa þjónustu.
  • Samstarfi milli einstaklings, atvinnurekanda hans og fagaðila til að auka starfshæfni starfsmanns.Aðstoð frá sérfræðingum, svo sem sálfræðingum, iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, læknum, félagsráðgjöfum, náms- og starfsráðgjöfum og fleirum.
  • Kynningum og samstarfi við vinnumarkaðinn, stéttarfélög, trúnaðarmenn og heilbrigðisþjónustu um starfsendurhæfingu og möguleg úrræði.

Rannsóknir sýna að mikilvægt er að nýta tímann í veikindaleyfi á uppbyggilegan hátt eftir getu, til að viðhalda og ná sem bestri heilsu og færni á ný. Endurhæfingu er best að hefja sem fyrst í veikindaferlinu og getur þá verið gott að fá ráðgjöf og stuðning sérhæfðra fagaðila til að ná sem bestum árangri.

Kynningarbæklingur um Starfsendurhæfingarsjóð: http://www.virk.is/static/files/kynningarefni/VIRK_fjorbl._mars.2009.pdf

Dæmi um feril vegna endurhæfingar:  http://www.virk.is/static/files/Ferill_Endurhaefingarsj-6.pdf

  

Á síðu Suðurnesjadeildar er auglýsing um 30 ára afmæli deildarinnar og aðalfund, 16.10. n.k. 

 

 

sjá auglýsingu

Reykjavíkurdeild SLFÍ boðar trúnaðarmenn deildarinnar á opið hús að Grensásvegi 16

 

Sjá deildarfréttir

 

Námskeiðið er ætlað öllum sem hafa áhuga á fötlunarfræðum, málefnum fatlaðs fólks og vilja kynnast nýjum félagslegum og menningarlegum skilningi á fötlun.

Undanfarna áratugi hefur þróast nýr félagslegur skilningur á fötlun þar sem áhersla er á að skilja þátt umhverfis og menningar í að skapa og viðhalda fötlun. Fötlunarfræði hefur verið einn helsti vettvangur þessarar þróunar ásamt hreyfingu fatlaðs fólks víða um heim. Markmið námskeiðsins er að kynna þátttakendum þessar nýju hugmyndir og sjónarhorn sem ögra hinum hefðbundna skilningi á fötlun sem einstaklingsbundnum galla.

Kennari: Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands
Tími: Mán. 12. okt. og fim. 15. okt. kl. 16 - 19, lau. 17. okt. kl. 9 - 12, mán. 26. okt. og fim. 29. okt, kl. 16 - 19 og lau. 31. okt. kl. 9 - 12 (6x)
Verð: 34.900 kr.