Skoðuð er mismunandi úrvinnsla áfalla út frá sálgæslu annars vegar og sálfræði hins vegar, og hvernig þessi tvö svið geta unnið saman. Kynntar eru kenningar, fjallað um fræðilegt samhengi milli áfalla og afleiðinga þeirra, skoðuð áhrif áfalla sem skjólstæðingar lenda í og hvernig sú reynsla getur haft áhrif á fagaðila.
Nánari lýsing og dagskrá

Farið er í gæðastjórnun á rannsóknardeildum á heilbrigðissviði og hugtök eins og faggilding og vottun rædd. Fjallað er um gæðastaðla eins og ISO15189 og GLP og farið yfir helstu kröfur þeirra og hvernig má uppfylla þær. Einnig fjallað um ritun gæðahandbókar og skjalastjórnun.
Nánari lýsing og dagskrá

Í þessari fyrirlestraröð verður einblínt á starfsemi grindarbotnsvöðva og þau vandamál sem tengjast vöðvunum og þeim líffærum sem eru nátengd grindarbotni. Þar má telja áhrif meðgöngu og fæðingar og þýðingu grindarbotnsþjálfunar í tengslum við þau tímabil, áhrif þjálfunar á þvagleka og sig grindarholslíffæra og hægðaleka (anal incontinence).
Nánari lýsing og dagskrá

 

;

 

Svikin fyrirheit

Svikin fyrirheit

Stjórn BSRB mótmælir harðlega þeim áformum núverandi ríkisstjórnar að ætla sér ekki að standa við gefin fyrirheit frá árinu 2008 um að létta skattbyrði hinna tekjulægstu með hækkun persónuafsláttar. Vísast þar til sérstakrar yfirlýsingar ríkisstjórnar Geirs H. Haarde frá 17. febrúar 2008 en sú yfirlýsing var grundvallarforsenda kjarasamninga á almennum og opinberum vinnumarkaði á því ári.

Stjórn BSRB mótmælir harðlega þeim áformum núverandi ríkisstjórnar að ætla sér ekki að standa við gefin fyrirheit frá árinu 2008 um að létta skattbyrði hinna tekjulægstu með hækkun persónuafsláttar. Vísast þar til sérstakrar yfirlýsingar ríkisstjórnar Geirs H. Haarde frá 17. febrúar 2008 en sú yfirlýsing var grundvallarforsenda kjarasamninga á almennum og opinberum vinnumarkaði á því ári.

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá febrúar 2008 kom fram að persónuafsláttur átti að hækka um sjö þúsund krónur á næstu þremur árum umfram almenna verðuppfærslu. Um þetta var var gert samkomulag í kjölfar sílækkandi skattleysismarka að raungildi um margra ára skeið og þar af leiðandi hækkandi skattbyrði, sérstaklega á lægri tekjur.

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá febrúar 2008 kom fram að persónuafsláttur átti að hækka um sjö þúsund krónur á næstu þremur árum umfram almenna verðuppfærslu. Um þetta var var gert samkomulag í kjölfar sílækkandi skattleysismarka að raungildi um margra ára skeið og þar af leiðandi hækkandi skattbyrði, sérstaklega á lægri tekjur.

Í samræmi við yfirlýsinguna hækkaði persónuafsláttur um síðustu áramót um tvö þúsund krónur auk verðuppfærslu. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 er hins vegar ekki gert ráð fyrir áframhaldandi leiðréttingum um næstu áramót. Þá er í fjárlagafrumvarpinu ekki gert ráð fyrir að grunnfjárhæðir bóta eins og lífeyristrygginga, barnabóta, vaxtabóta og fæðingarorlofsgreiðslna fylgi verðlagshækkunum. Þessu mótmælir stjórn BSRB harðlega og varar við alvarlegum afleiðingum þess á tímum sem standa þarf sérstakan vörð um kjör lágtekjufólks

Í samræmi við yfirlýsinguna hækkaði persónuafsláttur um síðustu áramót um tvö þúsund krónur auk verðuppfærslu. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 er hins vegar ekki gert ráð fyrir áframhaldandi leiðréttingum um næstu áramót. Þá er í fjárlagafrumvarpinu ekki gert ráð fyrir að grunnfjárhæðir bóta eins og lífeyristrygginga, barnabóta, vaxtabóta og fæðingarorlofsgreiðslna fylgi verðlagshækkunum. Þessu mótmælir stjórn BSRB harðlega og varar við alvarlegum afleiðingum þess á tímum sem standa þarf sérstakan vörð um kjör lágtekjufólks

  

Ráðstefna Vinnuverndarvikunnar 2009

 

ÁHÆTTUMAT FYRIR ALLA

 

verður haldin á Grand Hótel, Gullteigi, þriðjudaginn 20. október frá kl. 13.00-16.00

Ráðstefnustjóri: Kristinn Tómasson, yfirlæknir Vinnueftirlitsins.

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

Kleinur í hálfleik.

Fyrirtæki tengd vinnuvernd verða með kynningar við ráðstefnusal.

 

Sjá dagskrá

 

 Gengið hefur verið frá samkomulagi við Landspítalann um að sjúkraliðar sem stunda verknám í hjúkrun til BS gráðu hafa rétt til áframhaldandi félagsaðildar í Sjúkraliðafélagi Íslands.

 

Á síðu Suðurnesjadeildar er auglýsing um 30 ára afmæli deildarinnar og aðalfund, 16.10. n.k. 

 

 

sjá auglýsingu

Reykjavíkurdeild SLFÍ boðar trúnaðarmenn deildarinnar á opið hús að Grensásvegi 16

 

Sjá deildarfréttir

 

Námskeiðið er ætlað öllum sem hafa áhuga á fötlunarfræðum, málefnum fatlaðs fólks og vilja kynnast nýjum félagslegum og menningarlegum skilningi á fötlun.

Undanfarna áratugi hefur þróast nýr félagslegur skilningur á fötlun þar sem áhersla er á að skilja þátt umhverfis og menningar í að skapa og viðhalda fötlun. Fötlunarfræði hefur verið einn helsti vettvangur þessarar þróunar ásamt hreyfingu fatlaðs fólks víða um heim. Markmið námskeiðsins er að kynna þátttakendum þessar nýju hugmyndir og sjónarhorn sem ögra hinum hefðbundna skilningi á fötlun sem einstaklingsbundnum galla.

Kennari: Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands
Tími: Mán. 12. okt. og fim. 15. okt. kl. 16 - 19, lau. 17. okt. kl. 9 - 12, mán. 26. okt. og fim. 29. okt, kl. 16 - 19 og lau. 31. okt. kl. 9 - 12 (6x)
Verð: 34.900 kr.
 

 

Niðurskurðurinn veldur stórauknu álagi á starfsfólk, með tilheyrandi eftirmálum; óbætanlegu heilsutjóni, kvíða og óöryggi. Er ekki mál að linni?

 

 

Stjórn Sjúkraliðafélags Íslands lýsir yfir miklum áhyggjum vegna fyrirhugaðs niðurskurðar á heilbrigðisþjónustu landsmanna. Niðurskurður á fjárveitingum til sjúkrahúsa og annarrar heilbrigðisþjónustu  skerðir þjónustu við  alla sem þurfa á henni að halda.

2007 kom aldrei til starfsmanna heilbrigðisþjónustunnar. Til þeirra hefur árum saman verið gerð krafa um aðhald, sparnað og niðurskurð sem  orðið hefur verið við af fremsta megni. Afleiðing niðurskurðar undangenginna ára kemur fram í skertri þjónustu við sjúklinga og stórauknu álagi á heimilin. Heilbrigðisþjónusta á vegum sveitarfélaganna stendur ekki lengur undir þeim kröfum sem til hennar eru gerðar vegna sparnaðar og  óviðunandi starfsaðstöðu sem kemur fyrst og síðast niður á þeim sem hennar eiga að njóta.

 Gott heilbrigðiskerfi byggir á störfum velmenntaðs starfsfólks, góðum starfsanda og sameiginlegum metnaði til að gera góða þjónustu betri.  Gott heilbrigðiskerfi er annað og meira en umbúðir.  Gott heilbrigðiskerfi byggist upp á löngum tíma,  það er því mjög alvarlegt þegar slíkri uppbyggingu er stefnt í voða til langs tíma vegna tímabundinna erfiðleika þjóðarinnar

Sjúkraliðar skora á heilbrigðisráðherra að gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir frekari niðurskurð heilbrigðisþjónustunnar. Sjúkraliðar benda á,  að til þess að ná fram frekari sparnaði án skerðingar á þjónustu verði að gæta þess að rétt fólk sé á réttum stað,, menntun heilbrigðisstarfsmanna og hæfni sé nýtt.  Félagið leggur áherslu á að breytingar verði aðeins framkvæmdar á grundvelli hlutlægs mats valdra einstaklinga sem hafnir eru yfir allan grun um hagsmunagæslu fyrir einstaka hópa eða stéttir.

Félagið varar ráðherra við að  handahófskenndur niðurskurður getur snúist upp í andhverfu sína með stórauknum kostnaði fyrir samfélagið.

 

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0640501.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0640501.jpg'

 

Sjúkraliðafélagið aðstoðaði félagsmann við málshöfðun fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.

 

Sjúkraliðafélagið aðstoðaði félagsmann við málshöfðun fyrir héraðsdómi Reykjavíkur gegn einkafyrirtækinu Alhjúkrun ehf. árið 2008 (mál nr. E-3958/2008).

Lesa meira: Sjúkraliðafélag Íslands vinnur mál gegn Alhjúkrun

Málavextir voru þeir að sjúkraliði sem er félagi í Sjúkraliðafélagi Íslands (SLFÍ) réð sig til starfa hjá Alhjúkrun. Í ráðningarsamningi milli aðila var ekki vísað til neins kjarasamnings. Sjúkraliðinn taldi að laun hennar væru lægri en kjarasamningar SLFÍ kváðu á um en Alhjúkrun mótmælti því og taldi að ráðningarsamningur aðila gilti. Í 1. gr. laga nr. 55/1980 segir að þau kjör sem kjarasamningar kveði á um skuli vera lágmarkskjör fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein. Dómurinn taldi ekki skipta máli hvort Alhjúkrun ehf væri aðili að kjarasamningum við SLFÍ eða ekki. Fyrirtækið gæti ekki borið fyrir sig að framangreint lagaákvæði ætti ekki við um það þar sem það hefði ekki veitt neinum umboð til að gera kjarasamning fyrir sína hönd. Héraðsdómur taldi að Alhjúkrun hefði verið í lófa lagt að gera kjarasamning eða veita öðrum umboð til þess. Fyrir lá í málinu að Samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu (SFH) hefðu gert kjarasamning við SLFÍ. Dómurinn taldi að Alhjúkrun gæti ekki borið fyrir sig að fyrirtækið stæði utan við atvinnurekendasamtök er gera kjarasamninga og halda því síðan fram að ákvæði 1. gr. l. nr. 55/1980 ætti ekki við um starfsmenn þess og gæti því greitt starfsfólki sínu lægri laun en kjarasamningar segja til um. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ráðningarsamningur sjúkraliðans hefði fært honum lægri laun en gildandi kjarasamningur SLFÍ hefði gert og voru því kröfur sjúkraliðans teknar til greina.

 

Þann 24. september s.l. staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms en dóminn í heild má sjá hér: http://www.haestirettur.is/domar?nr=6092

Hæstiréttur hefur staðfest niðurstöðu héraðsdóms í máli félagsmanns Sjúkraliðafélags Íslands gegn Alhjúkrun ehf. um að fyrirtækinu beri að greiða starfsmanninum laun samkvæmt kjarasamningum Sjúkraliðafélagsins.

 

 

 

Nýjar fréttir á síðu Reykjavíkurdeildar