Almennur félagsfundur verður haldinn 30. október nk. að Grettisgötu 89. Kl. 15:00

 

Fundurinn verður sendur út með fjarfundabúnaði

Sjá auglýsingu

Nýjar fréttir á heimasíðu Vestfjarðardeildar

 

og á heimasíðu Suðurlandsdeildar

 

;

 

DataMarket finnur gögnin sem þig vantar, safnar þeim saman og skilar á því formi sem þér hentar

DataMarket finnur gögnin sem þig vantar, safnar þeim saman og skilar á því formi sem þér hentar

Upplýsingar á síðunni eru mjög vel framsettar og má þar á meðal nefna fjárlögin sett upp á mjög myndrænan hátt.

Upplýsingar á síðunni eru mjög vel framsettar og má þar á meðal nefna fjárlögin sett upp á mjög myndrænan hátt.

Sjá forsíðuna

Sjá íslenska mannfjöldapíramídann

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Elin-B-J---ÞINGSLITsvunta_1357281727.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Elin-B-J---ÞINGSLITsvunta_1357281727.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Framkvæmdanefndsvunta_1372827885.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Framkvæmdanefndsvunta_1372827885.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Elin-Bjorgsvunta_1625510411.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Elin-Bjorgsvunta_1625510411.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/BSRB---frambjodendursvunta_121272655.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/BSRB---frambjodendursvunta_121272655.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Pall-Skulason-42.-thing-09s_1062314120.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Pall-Skulason-42.-thing-09s_1062314120.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Ogmundur-avarp-loksvunta_2104830045.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Ogmundur-avarp-loksvunta_2104830045.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/OJ-svunta_1317231427.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/OJ-svunta_1317231427.gif
Elin-B-J---ÞINGSLITsvuntaNú er þörf á réttlæti - þegar tekjur þjóðarinnar dragast saman þarf að jafna gæðunum. Við þurfum að virkja réttlætiskennd þjóðarinnar og við þurfum að sýna hugkvæmni til að brjótast út úr aðsteðjandi vanda. Það á ekki síst við um samtök launafólks sem standa frammi fyrir geigvænlegum niðurskurði, sagði Elín Björg Jónsdóttir nýkjörinn formaður BSRB m.a. í ræðu sinni þegar hún sleit 42. þingi BSRB.

 

Framkvæmdanefnd BSRB kjörin
sjá nánar »

FramkvæmdanefndsvuntaAð afloknu kjöri formanns BSRB var gengið til atkvæða um aðra fulltrúa í framkvæmdanefnd. Árni Stefán Jónsson formaður SFR var kjörinn 1. varaformaður BSRB, Garðar Hilmarsson formaður Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar var kjörinn 2. varaformaður, Þuríður Einarsdóttir formaður Póstmannafélags Íslands var kjörin gjaldkeri og Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélags Íslands var kjörin ritari. Þau voru öll sjálfkjörin.

Elín Björg Jónsdóttir er nýr formaður BSRB
Elin-BjorgsvuntaElín Björg Jónsdóttir formaður FOSS var kjörin formaður BSRB með 52,38% atkvæða rétt í þessu eða 132 atkvæði af 252. Hún náði kjöri í fyrstu umferð. Árni Stefán Jónsson formaður SFR fékk 82 atkvæði eða 32,54% og Arna Jakobína Björnsdóttir formaður Kjalar fékk 38 atkvæði eða 15,08%. Snorri Magnússon dormaður Landssambands lögreglumanna dró framboð sitt til baka skömmu áður en atkvæðagreiðsla hófst.
Verja á kaupmátt launafólks
Verja skal kaupmátt almenns launafólks en hann hefur rýrnað mikið á síðustu mánuðum. Stefna ber að kjarajöfnuði því mikill mismunur er enn fyrir hendi þrátt fyrir að dregið hafi úr ofurlaunum í samfélaginu. Mikilvægt skref í þá átt er að eyða kyn­bundnum launa­­mun og greiða sömu laun fyrir sambærilega vinnu,' segir m.a. í ályktun 42. þings BSRB  um kjaramál.
Niðurskurðurinn bitni ekki á grunnþjónustunni
Tryggja þarf að aukin greiðslubyrði hins opinbera á næstu árum bitni ekki á grunnþjónustu í samfélaginu. Almannaþjónustan er mikilvægur hluti af atvinnulífinu og skilar samfélaginu miklum arði. Niðurskurður er því skammgóður vermir, hann er kostnaðarsamur og mun þar á ofan leiða til aukins atvinnuleysis,' segir m.a. í ályktun 42. þings BSRB um atvinnumál.
Skilyrði AGS verði endurskoðuð
BSRB krefst þess að skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir lánveitingum verði endurskoðuð í ályktun sem 42. þing bandalagsins hefur samþykkt.
Kosning formanns upp úr hádegi
BSRB---frambjodendursvuntaKosning formanns BSRB fer fram upp úr hádegi í dag á þingi bandalagsins. Eins og kunnugt er hefur Ögmundur Jónasson ákveðið að hætta sem formaður eftir að hafa gegnt starfinu í 21 ár. Fjórir hafa gefið kost á sér til formennsku en til þess að vera réttkjörinn formaður þarf viðkomandi að njóta stuðnings meira en helmings þingfulltrúa.
Staða mála í heiminum. Hvað er til ráða?
Pall-Skulason-42.-thing-09sÁ þingi BSRB í dag flutti Páll Skúlason prófessor fyrirlestur sem nefndist: Staða mála í heiminum. Hvað er til ráða?' Í fyrirlestrinum fjallaði hann um orsakir kreppunnar og hvert bæri að stefna í framtíðinni.
Glæsilegur hátíðarfundur með Ögmundi
Ogmundur-avarp-loksvuntaHátíðardagskrá til heiðurs Ögmundi Jónassyni formanni BSRB sem haldin var í Háskólabíói í gær var mjög fjölsótt og vel heppnuð. Hátíðin var haldin í tilefni af því að Ögmundur hættir nú sem formaður BSRB eftir að hafa gegnt því starfi í 21 ár.
Okkar hlutverk er að toga fyrir þá sem standa höllum fæti
OJ-svuntaVið eigum að horfast í augu við það að í þjóðfélaginu ríkir togstreita - það er okkar hlutverk að toga fyrir þá sem standa höllum fæti gagnvart fjármagni og valdi. Það breytir því ekki að togstreitunni á jafnan að beina í eins jákvæðan og uppbyggilegan farveg og kostur er. Ég vil að við séum sem ein fjölskylda. En þá verðum við líka að vera það í reynd,' sagði Ögmundur Jónasson formaður BSRB m.a. þegar hann ávarpaði þing BSRB við setningu  þess kl. 11 í morgun á Grand hóteli. Ögmundur hættir nú sem formaður BSRB eftir að hafa gegnt því starfi í 21 ár og var honum þökkuð störf með því að þingheimur reis úr sætum og ætlaði lófaklappi aldrei að linna.


Við eigum að horfast í augu við það að í þjóðfélaginu ríkir togstreyta - það er okkar hlutverk að toga fyrir þá sem standa höllum fæti gagnvart fjármagni og valdi. Það breytir því ekki að togstreytunni á jafnan að beina í eins jákvæðan og uppbyggilegan farveg og kostur er. Ég vil að við séum sem ein fjölskylda. En þá verðum við líka að vera það í reynd,' sagði Ögmundur Jónasson formaður BSRB m.a. þegar hann ávarpaði þing BSRB við setningu  þess kl. 11 í morgun á Grand hóteli. Ögmundur hættir nú sem formaður BSRB eftir að hafa gegnt því starfi í 21 ár og var honum þökkuð störf með því að þingheimur reis úr sætum og ætlaði lófaklappi aldrei að linna. Sjá nánar

 

 

Stjórn BSRB krefst þess að stjórnvöld virði yfirlýsingar sem þau hafa gefið um að verja störf og kjör láglauna- og meðaltekjufólks. Lítils samræmis virðist gæta milli stefnumörkunar stöðugleikasáttmálans sem ríki og sveitarfélög skrifuðu undir í júní og hvernig niðurskurður opinberra aðila birtist í framkvæmd. Mörg sveitarfélög hafa gripið til uppsagna starfsfólks og skert grunnþjónustu þrátt fyrir að þau hafi lýst því yfir með undirritun stöðugleikasáttmálans að þau myndu forðast það. Í stöðugleikasáttmálanum segir orðrétt: Í þeim aðhaldsaðgerðum sem sveitarfélögin standa frammi fyrir munu þau leggja áherslu á að verja grunnþjónustuna og störfin sem kostur er.' BSRB krefst þess að sveitarfélögin standi við yfirlýsingar sínar.

Félagsstjórnarfundur Sjúkraliðafélags Íslands  haldinn í Munaðarnesi dagana 19. og 20.  október 09, tekur undir ályktun stjórnar BSRB sem krefst þess að stjórnvöld virði yfirlýsingar sem þau hafa gefið um að verja störf og kjör láglauna- og meðaltekjufólks.

Þá mótmælir BSRB því harðlega að kjör starfsmanna með minna en 400 þúsund krónur í laun séu skert enda ber slíkt ekki að gera samkvæmt ríkisstjórnarsamþykkt frá 18. ágúst sl. Í þeirri samþykkt kemur fram varðandi starfsmenn með yfir 400 þúsund króna heildarlaun á mánuði að haft skuli samráð við viðkomandi ráðuneyti og stofnanir þegar farið er yfir samsetningu heildarlauna og vinnufyrirkomulag. Markmiðið með því er að laun þeirra sem mest bera úr býtum rýrni hlutfallslega meira en hjá þeim sem lægri laun hafa. Dæmi eru hins vegar um að heildarlaun allt niður í 250 þúsund krónur séu skert. Þessu mótmælir stjórn BSRB harðlega.

Aðgerðir opinberra aðila birtast m.a. í gríðalegum niðurskurði í heilbrigðiskerfinu og er ljóst að skaðinn verður óbætanlegur.

Stjórn BSRB mótmælir því að vegið sé að almannaþjónustunni. Reynsla annarra þjóða sem gengið hafa í gegnum efnahagskreppur hefur sýnt að öflug almannaþjónusta er aldrei mikilvægari en á slíkum tímum.

 

Niðurskurður í starfsmannamálum í því skyni að bæta fjárhagsstöðu ríkis og sveitarfélaga mun bitna á almannaþjónustunni og verða þjóðfélaginu afar dýrkeyptur. Í stöðugleikasáttmálanum er kveðið á um að verja eigi störf jafnt á almennum vinnumarkaði sem og hjá hinu opibera eins og aðstæður leyfa.' Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu eru að berast fregnir af því að segja þurfi upp allt að 400 til 500 starfsmönnum vegna niðurskurðar hjá einstökum stofnunum.

Ályktunin stjórnar BSRB fer hér á eftir:

Þegar starfsfólki er fækkað eykst álagið verulega á þá sem eftir standa því verkefnin hverfa ekki. Slíkt eykur hættu á að mistök geti átt sér stað t.d. á heilbrigðisstofnunum þar sem álag á starfsfólk er nú þegar komið langt yfir þolmörk.

 

 

 

Skrifstofa SLFÍ verður lokuð  eftir hádegi föstudaginn 23. október vegna þings BSRB sem haldið er dagana 21 -23. október á Grand hóteli í Reykjavík.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/hatidojstor_1212552707.gif
There was a problem loading image http://www.bsrb.is/files/hatidojstor_1212552707.gif
Ögmundur Jónasson var kjörinn formaður BSRB á þingi bandalagsins haustið 1988 og hefur því gegnt formannsstarfinu í 21 ár. Hann hættir nú sem formaður og er því boðið til fjölbreyttrar dagskrár í tónum og tali.

hatidojstorHátíðardagskrá til heiðurs Ögmundi Jónassyni formanni BSRB verður haldin í Háskólabíói miðvikudaginn 21. október kl. 17.30. Húsið er opnað kl. 17.

Fram koma Pétur Gunnarsson rithöfundur, Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson. Klassískt tríó Bryndísar Höllu Gylfadóttur selló, Auðar Hafsteinsdóttur fiðlu og Steinunnar Birnu Ragnarsdóttur píanó. Karlakórinn Fóstbræður, BSRB - kórinn og Lúðrasveit verkalýðsins.

Ögmundur Jónasson var kjörinn formaður BSRB á þingi bandalagsins haustið 1988 og hefur því gegnt formannsstarfinu í 21 ár. Hann hættir nú sem formaður og er því boðið til fjölbreyttrar dagskrár í tónum og tali.

Leikararnir Jón Hjartarson og Ragnheiður Steindórsdóttir leiða dagskrána.

Fram koma Pétur Gunnarsson rithöfundur, Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson. Klassískt tríó Bryndísar Höllu Gylfadóttur selló, Auðar Hafsteinsdóttur fiðlu og Steinunnar Birnu Ragnarsdóttur píanó. Karlakórinn Fóstbræður, BSRB - kórinn og Lúðrasveit verkalýðsins.

Allir eru velkomnir.

Leikararnir Jón Hjartarson og Ragnheiður Steindórsdóttir leiða dagskrána.

« til baka

Allir eru velkomnir.

Ráðstefna Vinnuverndarvikunnar 2009 - ÁHÆTTUMAT FYRIR ALLA  verður haldin á Grand Hótel, Gullteigi,
 á morgun þriðjudaginn 20. október frá kl. 13.00-16:00

 

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

 

Sjá dagsrá

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://fjarvinnsla.slfi.is/exchange/kristin/Drafts/FW: Námskeið á vef slfi.EML/1_multipart/image001.jpg'
There was a problem loading image 'https://fjarvinnsla.slfi.is/exchange/kristin/Drafts/FW: Námskeið á vef slfi.EML/1_multipart/image001.jpg'

 

 

Framvegis miðstöð um símenntun kynnir:

 

Innra vægi líkamans

Markmið: Að dýpka skilning nemenda á lífeðlisfræðilegum grundvallarþáttum í starfsemi mannslíkamans og tengja hann þeirri þekkingu og reynslu sem þeir hafa úr námi og starfi.

Lýsing: Farið er í lífeðlisfræðileg ferli innra vægis (homeostasis) og starfsemi þeirra kerfa sem ferlunum stýra (tauga- og innkirtlakerfi). Í lok námskeiðsins eiga nemendur að hafa öðlast dýpri skilning á mikilvægi innra vægis í starfsemi líkamans og afleiðingum þess ef innra vægi raskast.

Leiðbeinandi: Guðrún Narfadóttir, kennslustjóri læknaritara- og nuddbrautar Fjölbrautaskólans í Ármúla

Tími: 28. og 29. október, 3. og 4. nóvember

Lengd: 20 kennslustundir

 

Skráning fer fram á heimasíðu Framvegis www.framvegis.is eða í síma 5814914

 

 

framvegis_logo

 

 Síðumúla 6

 108 Reykjavík

 www.framvegis.is

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.