Talsvert er um að félagar í samtökum opinberra starfsmanna á Norðurlöndunum komi í heimsókn til BSRB til að kynna sér efnahagsástandið á Íslandi eftir hrunið. Í síðustu viku tók BSRB á móti tveimur hópum, annars vegar frá Fagforbundet í Stavangri í Noregi og hins vegar frá SKFT í Lundi í Svíþjóð. Sjá nánar

http://www.bsrb.is/um-bsrb/frettir/nr/1579/

 

 

Því miður varð að fella niður námskeiðið     Staða, hlutverk og framtíð verkalýðshreyfingarinnar

 

sem halda átti þriðjudaginn 3. nóvember

 

Með kveðju

 

María S. Haraldsdóttir

 

Starfsmaður Félagsmálaskóla alþýðu

 

 

Minnt er á almennan félagsfund sem haldinn verður á vegum Sjúkraliðafélags Íslands í dag. 

 

Fundurinn verður á Grettisgötu 89.

Sent er út í fjarfundi

Fjarfundurinn í Stykkishólmi verður í Egilshúsi.

Sjá dagskránna

 

Fleiri náms- og starfsráðgjafar virkjaðir í þágu atvinnuleitenda.

náms- og starfsráðgjöf fyrir atvinnuleitendur.  Á vegum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva starfa náms- og starfsráðgjafar, sem munu með þessum samningi  taka þátt í að ná til atvinnuleitenda  sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins og hvetja þá til virkni.

Á  miðvikudag var undirritaður samningur milli Vinnumálastofnunar, KVASIS, samtaka fræðslu- og símenntunarmiðstöðva  og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins  um

Atvinnuleysi er nú yfir 7% á landsmælikvarða, en mismunandi eftir svæðum. Mest er atvinnuleysið á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Þörfin fyrir náms- og starfsráðgjöf hefur aukist mjög mikið án þess að fjárveitingar  hafi aukist í sama mæli  til að mæta ráðgjafaþörfinni á vegum Vinnumálastofnunar.

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur á grundvelli samnings ASÍ og SA við menntamálaráðuneytið greitt fyrir náms- og starfsráðgjöf hjá símenntunarmiðstöðvum. Umfang þess starfs eru um 7 föst stöðugildi náms- og starfsráðgjafa á 10 fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum um allt land . Auk þess hefur verið svigrúm til að greiða fyrir meiri vinnu námsráðgjafa eftir þörfum á hverju svæði fyrir sig.  Það má því reikna með að sú aukning sem verður í náms- og starfsráðgjöf með þessum samningi sé  á bilinu 7-9 þúsund einstaklingsviðtöl á ársgrundvelli. Það er góð viðbót við þá ráðgjafaþjónustu sem Vinnumálastofnun veitir en á þjónustuskrifstofum hennar starfa um 20 ráðgjafar sem geta áorkað um 20 25 þúsund einstaklingsviðtölum á ári.  

Markmiðið með samningnum er fyrst og fremst að ná til þess stóra hóps sem er án framhaldsskólamenntunar og hefur verið lengst á atvinnuleysisskrá. Þeir sem hafa eingöngu grunnskólapróf, sem síðustu prófgráðu eru um 30% fólks á vinnumarkaði, en yfir 50% þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá. Sami hópur er einnig stærstur af þeim sem eru langtímaatvinnulausir .

Það er þekkt staðreynd að langtímaatvinnuleysi getur haft varanleg áhrif á andlegt ástand og atvinnuhæfni fólks . Það er því sérstaklega  mikilvægt að hægt sé að grípa inn í þá þróun fyrr en síðar.

Atvinnuleitendur geta á grundvelli þessa samnings átt von á að vera kallaðir til skylduviðtals   á vegum fræðslu- og símenntunarmiðstöðvanna, en ekki eingöngu hjá Vinnumálastofnun  eins og áður hefur verið.

Nánari upplýsingar veita:

Inga Dóra Halldórsdóttir, sími 863-0862

Gissur Pétursson, sími 898-4507

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, sími 898-1778

 

Mynd:  Inga Dóra Halldórsdóttir, formaður KVASIS, samtaka fræðslu- og símenntunarmiðstöðva, Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar og Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins skrifa undir samninginn.

  

 Síðasti skráningardagur

 

                  
Umhverfi og starfsemi verkalýðshreyfingarinnar hefur breyst mikið á undanförnum áratugum. Fjallað verður um stéttarfélögin sem hagsmunasamtök. Þá verður gerð grein fyrir skipulagi á íslenskum vinnumarkaði, samtökum launafólks og atvinnurekenda. Einnig verður samskiptum á vinnumarkaði gerð skil og hvernig þau hafa þróast.  Fjallað um hnattvæðinguna, breytingarnar á íslenskum vinnumarkaði og stöðu verkalýðshreyfingarinnar. Leitað verður svara við spurningunni um verkefni  verkalýðshreyfingarinnar við breyttar aðstæður og hvernig hún getur best sinnt hlutverki sínu.  Markmið námskeiðsins er að þátttakendur þekki helstu einkenni íslensks vinnumarkaðar og hlutverk stéttarfélaga í samfélaginu

Leiðbeinendur:                       Halldór Grönvold og Lögfræðideild ASÍ

Dags:                                      3. nóvember 09:00 12:00

Staður:                                    Skeifunni 8, Mímir símenntun

Fyrir hverja:                           Trúnaðarmenn, talsmenn og aðra sem félögin vilja senda

 

 

Félagsmálaskólinn niðurgreiðir námskeiðið um 50%.  Kostnaður þátttakanda er kr. 3.300.

 

Skráning fer fram hjá Mími símenntun í síma 580 1800 og í tölvupósti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Einnig er hægt að skrá sig á vefsíðu skólans, www.felagsmalaskoli.is.

 

 

 

 

Málstofa umFötlunarfræði

Kl. 13.00-15.00 í sal 102 Háskólatorgi

 

Áhugamál stúlkna með Asperger-heilkenni og svipaðar raskanir á einhverfurófi

Laufey Gunnarsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson

 

Velgengni fólks með þroskahömlun á almennum vinnumarkaði

María Guðsteinsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir

 

The operationalization of disability in policy and practice

James G. Rice

 

Upphaf notendastýrðrar þjónustu á Íslandi

Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir

Í ár er evrópudagur sjúkraliða 26. nóvember, í fyrsta skipti haldinn  hér á landi.

 

 

Þema dagsins er geðhjúkrun og umönnun geðfatlaðra. Dagurinn verður haldinn hátíðlegur um allt land. Nokktar félagsdeildir hafa ákveðið að halda sameiginlegann fræðslufund.

Sjúkraliðar eru vinsamlega beðnir um að auglýsa daginn vel hver á sínum vinnustað

Reykjavíkurdeild, Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild og Vesturlandsdeild hafa ákveðið að sameinast um einn fræðslufund.

Sjá auglýsingu um daginn Dagskrá verður send út síðar

Ráðstefnan verður haldin af félags- og mannvísindadeild, félagsráðgjafardeild, hagfræðideild, lagadeild, sálfræðideild, stjórnmálafræðideild og viðskiptafræðideild í Lögbergi, Háskólatorgi og Odda föstudaginn 30. október nk. frá klukkan 09:00 til 17:00.

 

Sjá nánar á: http://stofnanir.hi.is/fel/thjodarspegillinn_rannsoknir_i_felagsvisindum og dagskrá í meðfylgjandi viðhengi.

Málstofur á ráðstefnunni eru 48 og á þeim verða fluttir um 170 fyrirlestrar. Þónokkrir af þeim tengjast vinnuvernd, stjórnun, heilsu og líðan vinnandi fólks og einnig samspili kreppunnar við heilsu og líðan.

Við vekjum sérstaka athygli á fyrirlestralotu frá kl. 15-17 á Háskólatorgi 101 sem hefur yfirskriftina Þjóð í kjölfar efnahagshruns II.
Fyrirlesarar eru eftirfarandi:

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir:
Líðan í kjölfar efnahagshruns. Samanburður þriggja hópa

Helena Jónsdóttir:
Áhrif atvinnumissis á líðan: Afleiðingar bankahruns

Ásta Snorradóttir og Kristinn Tómasson:
Áhrif niðurskurðar á líðan og heilsu starfsfólks í bönkum og sparisjóðum

 

 

 Því miður fellur  fjarfundurinn á Akureyri niður vegna skorts á fundasal með möguleika á móttöku fundarins.

 

Aftur á móti er verið að skoða það hvort Stykkishólmur fái inni fyrir móttöku fundarins. Vinsamlega verið í sambandi við Maríu Busk um fundarstað þar