'Á næstu vikum verður tekist á um skattastefnuna á Alþingi og einnig utan þings því í þjóðfélaginu eru skiptar skoðanir og mismunandi hagsmunir þegar skattkerfið er annars vegar. Vegna þess hve tekjur ríkis og sveitarfélaga hafa fallið af völdum bankahrunsins og keðjuverkandi afleiðinga þess er ekki um annað að ræða en grípa til róttækra aðgerða. Að öðrum kosti verður ekki hægt að stoppa upp í fjárlagagatið,' segir í grein eftir Elínu Björgu Jónsdóttur formann BSRB í Morgunblaðinu í gær. Sjá nánar
 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0667702.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0667702.jpg'

Lesa meira: Evrópudagur sjúkraliða 

 

Sjúkraliðafélag Íslands óskar SFR hjartanlega til hamingju með daginn.
SFR - starfsmannafélag í almannaþjónustu var stofnað í Alþýðuhúsinu í Reykjavík 17. nóvember árið 1939 og er því 70 ára í dag. Stofnendur voru 142 og störfuðu á rúmlega 20 ríkisstofnunum í bænum. Fyrsti formaður var kjörinn Guðjón B. Baldvinsson starfsmaður Tryggingastofnunar ríkisins en hann var á meðal helstu hvatamanna að stofnun félagsins. Sjá nánar
 

 

;

 

Bókanir 2010

Bókanir 2010

Þann 17. nóvember 2009 kl. 09.00 verður opnað fyrir bókanir á íbúðina í Kaupmannahöfn

Þann 17. nóvember 2009 kl. 09.00 verður opnað fyrir bókanir á íbúðina í Kaupmannahöfn

á orlofsvef félagsins. Þann 8. desember kl. 09.00 verður opnað fyrir bókanir innanlands.

á orlofsvef félagsins. Þann 8. desember kl. 09.00 verður opnað fyrir bókanir innanlands.

ATH: Ganga þarf frá greiðslum um leið og bókað er.

ATH: Ganga þarf frá greiðslum um leið og bókað er.

Þeir sem ekki hafa tök á að bóka á orlofsvefnum geta haft samband við skrifstofuna í

Þeir sem ekki hafa tök á að bóka á orlofsvefnum geta haft samband við skrifstofuna í

síma 553 9493 og 553 9494, fax 553 9492, netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - eða komið á skrifstofu

síma 553 9493 og 553 9494, fax 553 9492, netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - eða komið á skrifstofu

félagsins Grensásvegi 16 í Reykjavík.

félagsins Grensásvegi 16 í Reykjavík.

Sjá auglýsingu

Sjá auglýsingu

  

 
Starfsmenn ríkis og sveitarfélaga geta sótt um styrki til Norrænu ráðherranefndarinnar til að stunda tímabundið starf eða nám á starfsvettvangi sínum í Eistlandi, Lettlandi eða Litháen. Þetta er hluti af mannaskiptaáætlun opinberra starfsmanna á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Sjá nánar

 


'Enginn deilir um það að áframhaldandi efnahagsþrengingar eru framundan. Þegar finna þeir fyrir kreppunni sem misst hafa vinnu sína, sumir eru í þann veginn að missa heimili sín, og boðaður er niðurskurður í almannaþjónustunni. Margt bendir til þess að kreppan verði dýpri hér en í þeim löndum sem við helst berum okkur saman við,' segir í upphafi greinar eftir Elínu Björgu Jónsdóttur formann BSRB. Sjá nánar
 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://img.visir.is/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=XZ&Date=20091106&Category=FRETTIR01&ArtNo=134757779&Ref=AR&MaxW=260&MaxH=260&NoBorder=1
There was a problem loading image http://img.visir.is/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=XZ&Date=20091106&Category=FRETTIR01&ArtNo=134757779&Ref=AR&MaxW=260&MaxH=260&NoBorder=1

Fréttablaðið skýrir frá því að frumvarp um breytingu á lögum um heilbrigðisstarfsmenn hafi verið lagt fram á alþingi í þriðja sinn

fagstétta og enn aðrar starfa eftir reglugerðum.

 

Í frumvarpinu kemur meðal annars fram að heilbrigðisstarfsmanni beri að virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklingi til annars heilbrigðisstarfsmanns þegar við á. Einnig kemur fram að óheimilt sé að starfa undir áhrifum áfengis eða vímuefna og heilbrigðis­stofnunum heimilað að setja reglur um bann við notkun áfengis og vímuefna í tiltekinn tíma áður en vinna hefst.

 


 

 

 

mynd
Álfheiður Ingadóttir

 

Frumvarpið nær til allra fagstétta í heilbrigðisþjónustu. Frumvarpið gerir ráð fyrir að ein lög nái yfir allar stéttir, en nú eru í gildi sérlög um fjölda

Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra, hafi fengið heimild ríkisstjórnarinnar til að vinna að hugmyndum um nýjar leiðir til að fjármagna uppbyggingu hjúkrunarrýma.

 kostnaður verkefnisins um 9 milljarðar króna.

 

Hugmyndirnar byggjast á því að Íbúðalánasjóði verði heimilað að lána sveitarfélögum fé til uppbyggingar hjúkrunarrýma sem geti numið allt að 100% af framkvæmdakostnaði. Forsenda lánveitinga er að samningur hafi verið gerður milli félags- og tryggingamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis annars vegar og sveitarfélags hins vegar um leigugreiðslur til 40 ára. Þá er miðað við að Framkvæmdasýslu ríkisins verði falið að fylgjast með því að framkvæmdir vegna uppbyggingar hjúkrunarrýma uppfylli kröfur félags- og tryggingamálaráðuneytisins til húsnæðis af þessum toga.

Stefnt er að að uppbygginu um 360 hjúkrunarrýma á árunum 2010-2012 og er áætlaður

Sú leið sem hér hefur verið lýst krefst breytinga á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, til að veita Íbúðalánasjóði heimild til lánveitinga vegna uppbyggingar hjúkrunarrýma. Þá er ráðgert að breyta tímabundið lögum um Framkvæmdasjóð aldraðra sem heimili að greiða rekstrarkostnað vegna þessara rýma á árunum 2012 og 2012 þannig að aukinn rekstrarkostnaður falli ekki á ríkissjóð.

 

Þau hjúkrunarrými sem áætlað er að koma á fót með þessu fyrirkomulagi eru í níu sveitarfélögum. Flest þeirra, 224, verða í sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur, þ.e. á Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ og Reykjanesbæ, en einnig er ráðgerð uppbygging rýma á Akureyri, Fljótsdalshéraði og í Borgarbyggð. Um 200 rými eiga að leysa fjölbýlisrými af hólmi, þannig að af áætluðum heildarfjölda verða um 160 ný hjúkrunarrými. 

Félags- og tryggingamálaráðherra hitti forsvarsmenn þessara sveitarfélaga á fundi í dag og kynnti þeim hugmyndir sínar. Sameiginleg niðurstaða fundarins var sú að unnið yrði áfram að undirbúningi verkefnisins af krafti, með það að markmiði að unnt verði að ganga frá samkomulagi um framkvæmdirnar sem fyrst.

 

 
Í fréttum BSRB 28. október s.l. var fjallað um ný lög sem sett hafa verið með það að markmiði að draga úr skuldavanda heimilanna. Í kjölfarið voru undirritaðir samningar 31. okt s.l. til að lækka greiðslubyrði einstaklinga af fasteignaveðlánum, bílalánum og bílasamningum. Einstaklingar og fjölskyldur geta nú sótt um greiðslujöfnun þessara lána og samninga þannig að greiðslubyrðin mun lækka frá og með gjalddaga í desember. Um greiðslujöfnun fasteignaveðlána í innlendri mynt þarf hins vegar ekki að sækja - hún gerist sjálfkrafa ef lán eru í skilum nema henni sé hafnað sérstaklega. Sjá nánar

 


Kvenréttindafélag Íslands færði Elínu Björgu Jónsdóttur viðurkenningu í gær í tilefni af því að hún er fyrsta konan sem er kjörin formaður BSRB. Meðal þeirra sem afhentu Elínu Björgu viðurkenninguna var Ragnhildur Guðmundsdóttir sem var fyrsta konan sem kjörin var varaformaður BSRB. Sjá nánar