Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0667702.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0667702.jpg'

Lesa meira: Evrópudagur sjúkraliða 

 

Sjúkraliðafélag Íslands óskar SFR hjartanlega til hamingju með daginn.
SFR - starfsmannafélag í almannaþjónustu var stofnað í Alþýðuhúsinu í Reykjavík 17. nóvember árið 1939 og er því 70 ára í dag. Stofnendur voru 142 og störfuðu á rúmlega 20 ríkisstofnunum í bænum. Fyrsti formaður var kjörinn Guðjón B. Baldvinsson starfsmaður Tryggingastofnunar ríkisins en hann var á meðal helstu hvatamanna að stofnun félagsins. Sjá nánar
 

 


'Enginn deilir um það að áframhaldandi efnahagsþrengingar eru framundan. Þegar finna þeir fyrir kreppunni sem misst hafa vinnu sína, sumir eru í þann veginn að missa heimili sín, og boðaður er niðurskurður í almannaþjónustunni. Margt bendir til þess að kreppan verði dýpri hér en í þeim löndum sem við helst berum okkur saman við,' segir í upphafi greinar eftir Elínu Björgu Jónsdóttur formann BSRB. Sjá nánar
 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://img.visir.is/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=XZ&Date=20091106&Category=FRETTIR01&ArtNo=134757779&Ref=AR&MaxW=260&MaxH=260&NoBorder=1
There was a problem loading image http://img.visir.is/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=XZ&Date=20091106&Category=FRETTIR01&ArtNo=134757779&Ref=AR&MaxW=260&MaxH=260&NoBorder=1

Fréttablaðið skýrir frá því að frumvarp um breytingu á lögum um heilbrigðisstarfsmenn hafi verið lagt fram á alþingi í þriðja sinn

fagstétta og enn aðrar starfa eftir reglugerðum.

 

Í frumvarpinu kemur meðal annars fram að heilbrigðisstarfsmanni beri að virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklingi til annars heilbrigðisstarfsmanns þegar við á. Einnig kemur fram að óheimilt sé að starfa undir áhrifum áfengis eða vímuefna og heilbrigðis­stofnunum heimilað að setja reglur um bann við notkun áfengis og vímuefna í tiltekinn tíma áður en vinna hefst.

 


 

 

 

mynd
Álfheiður Ingadóttir

 

Frumvarpið nær til allra fagstétta í heilbrigðisþjónustu. Frumvarpið gerir ráð fyrir að ein lög nái yfir allar stéttir, en nú eru í gildi sérlög um fjölda

Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra, hafi fengið heimild ríkisstjórnarinnar til að vinna að hugmyndum um nýjar leiðir til að fjármagna uppbyggingu hjúkrunarrýma.

 kostnaður verkefnisins um 9 milljarðar króna.

 

Hugmyndirnar byggjast á því að Íbúðalánasjóði verði heimilað að lána sveitarfélögum fé til uppbyggingar hjúkrunarrýma sem geti numið allt að 100% af framkvæmdakostnaði. Forsenda lánveitinga er að samningur hafi verið gerður milli félags- og tryggingamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis annars vegar og sveitarfélags hins vegar um leigugreiðslur til 40 ára. Þá er miðað við að Framkvæmdasýslu ríkisins verði falið að fylgjast með því að framkvæmdir vegna uppbyggingar hjúkrunarrýma uppfylli kröfur félags- og tryggingamálaráðuneytisins til húsnæðis af þessum toga.

Stefnt er að að uppbygginu um 360 hjúkrunarrýma á árunum 2010-2012 og er áætlaður

Sú leið sem hér hefur verið lýst krefst breytinga á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, til að veita Íbúðalánasjóði heimild til lánveitinga vegna uppbyggingar hjúkrunarrýma. Þá er ráðgert að breyta tímabundið lögum um Framkvæmdasjóð aldraðra sem heimili að greiða rekstrarkostnað vegna þessara rýma á árunum 2012 og 2012 þannig að aukinn rekstrarkostnaður falli ekki á ríkissjóð.

 

Þau hjúkrunarrými sem áætlað er að koma á fót með þessu fyrirkomulagi eru í níu sveitarfélögum. Flest þeirra, 224, verða í sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur, þ.e. á Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ og Reykjanesbæ, en einnig er ráðgerð uppbygging rýma á Akureyri, Fljótsdalshéraði og í Borgarbyggð. Um 200 rými eiga að leysa fjölbýlisrými af hólmi, þannig að af áætluðum heildarfjölda verða um 160 ný hjúkrunarrými. 

Félags- og tryggingamálaráðherra hitti forsvarsmenn þessara sveitarfélaga á fundi í dag og kynnti þeim hugmyndir sínar. Sameiginleg niðurstaða fundarins var sú að unnið yrði áfram að undirbúningi verkefnisins af krafti, með það að markmiði að unnt verði að ganga frá samkomulagi um framkvæmdirnar sem fyrst.

 

 
Í fréttum BSRB 28. október s.l. var fjallað um ný lög sem sett hafa verið með það að markmiði að draga úr skuldavanda heimilanna. Í kjölfarið voru undirritaðir samningar 31. okt s.l. til að lækka greiðslubyrði einstaklinga af fasteignaveðlánum, bílalánum og bílasamningum. Einstaklingar og fjölskyldur geta nú sótt um greiðslujöfnun þessara lána og samninga þannig að greiðslubyrðin mun lækka frá og með gjalddaga í desember. Um greiðslujöfnun fasteignaveðlána í innlendri mynt þarf hins vegar ekki að sækja - hún gerist sjálfkrafa ef lán eru í skilum nema henni sé hafnað sérstaklega. Sjá nánar

 


Kvenréttindafélag Íslands færði Elínu Björgu Jónsdóttur viðurkenningu í gær í tilefni af því að hún er fyrsta konan sem er kjörin formaður BSRB. Meðal þeirra sem afhentu Elínu Björgu viðurkenninguna var Ragnhildur Guðmundsdóttir sem var fyrsta konan sem kjörin var varaformaður BSRB. Sjá nánar
 

 

 

 

Næsti hádegisfyrirlestur á vegum Rannsóknastofu í vinnuvernd verður haldinn föstudaginn 6. nóv. nk. í Háskóla Íslands Odda,
stofu 201 frá  kl. 12:00 13:00 og hefur hann yfirskriftina: Úr veikindum í vinnu, samvinna um snemmbært inngrip.


Fyrirlesari er Ingibjörg Þórhallsdóttir sérfræðingur hjá Starfsendurhæfingarsjóði. Hún mun fjalla um mikilvægi tengingar starfsendurhæfingar  við atvinnulífið og rökin fyrir þeirri nálgun.

Sem fyrr er aðgangur ókeypis og allir velkomnir

 

 

Það er algengt að leitað sé til trúnaðarmanna um hin ýmsu mál sem upp koma á vinnustöðum. Sum hver eru léttvæg og fylgja amstri hversdagsleikans en önnur mál eru þung og viðkvæm.  Í þessari vinnustofu verður trúnaðarmönnum gefinn kostur á því að taka þátt í umræðum um hvernig gagnlegt er að koma að sumum þeim málum sem upp kunna að koma. Þátttakendur geta komið með mál sem þeir eru að glíma við og rætt við aðra trúnaðarmenn og sérfræðinga um þau.  Ekki er þörf á að vera með sérstök mál til að taka þátt í vinnustofunni.  Dæmi um atriði sem eru rædd eru eineltismál, samskiptaerfiðleikar, vantraust, kynferðisleg áreitni, hlutverk trúnaðarmanns á krísutímum og ágreiningur samstarfsmanna.

Vinnustofan er fyrir trúnaðarmenn sem vilja dýpka eigin þekkingu og færni í að takast á við trúnaðarmannahlutverkið af enn meiri festu og öryggi en áður.

 

Meðal þess sem tekið er fyrir á námskeiðinu:

·         Hlutverk trúnaðarmannsins

·         Ráðgjafarhlutverkið

·         Að vera faglegur og þekkja sín eigin mörk

·         Siðferði og traust í trúnaðarmannahlutverkinu

 

Leiðbeinandi:                         Eyþór Eðvarðsson

Dags:                                      12. nóvember 09:00 12:00

Staður:                                    Skeifunni 8, Mímir símenntun

Fyrir hverja:                           Trúnaðarmenn, talsmenn og aðra sem félögin vilja senda

 

 

Félagsmálaskólinn niðurgreiðir námskeiðið um 50%.  Kostnaður þátttakanda er kr. 4.500.

 

Skráning fer fram hjá Mími símenntun í síma 580 1800 og í tölvupósti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Einnig er hægt að skrá sig á vefsíðu skólans, www.felagsmalaskoli.is.

 

 

 

 


 

 

Kvenfélagasamband Íslands afhenti Elínu Björgu Jónsdóttur nýkjörnum formanni BSRB blóm í dag í tilefni af því að hún er fyrsta konan sem gegnir því embætti.

Sjá nánar