Ráðgjafar á sviði starfsendurhæfingar - 13. okt. 2009

hitta félagsmenn sem vegna veikinda eða slysa eru frá vinnu eða eiga á hættu að hverfa frá vinnu vegna veikinda.

;

Til að sinna félagsmönnum aðildarfélaga BSRB hafa verið ráðnar þær Karen Björnsdóttir, sími 525 8356, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og Soffía Eiríksdóttir, sími 525 8357, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Þær eru með skrifstofur í BSRB húsinu, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Tveir ráðgjafar hafa verið ráðnir til BSRB til að sinna starfsendurhæfingu fyrir félagsmenn. Þeir munu starfa hjá styrktarsjóðum aðildarfélaga BSRB í samvinnu við Virk, Starfsendurhæfingarsjóð. Starfsemin miðar að því að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Það er m.a. gert með því að auka virkni og efla endurhæfingu og önnur úrræði. Sjá nánari upplýsingar um Starfsendurhæfingarsjóð á http://www.virk.is/

Tveir ráðgjafar hafa verið ráðnir til BSRB til að sinna starfsendurhæfingu fyrir félagsmenn. Þeir munu starfa hjá styrktarsjóðum aðildarfélaga BSRB í samvinnu við Virk, Starfsendurhæfingarsjóð. Starfsemin miðar að því að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Það er m.a. gert með því að auka virkni og efla endurhæfingu og önnur úrræði. Sjá nánari upplýsingar um Starfsendurhæfingarsjóð á http://www.virk.is/

\

Ráðgjöfin  tekur mið af aðstæðum hvers og eins, með það markmið að viðkomandi einstaklingur  nái sem bestri færni og geti snúið til starfa á ný. Lögð er áhersla á jákvæða nálgun og gott samstarf. Ráðgjöfin er félagsmönnum að kostnaðarlausu.

Verkefni ráðgjafanna er að  hitta félagsmenn sem vegna veikinda eða slysa eru frá vinnu eða eiga á hættu að hverfa frá vinnu vegna veikinda.

Verkefni ráðgjafanna er að

Þjónusta ráðgjafa  felst m.a. í :

    Ráðgjöfin  tekur mið af aðstæðum hvers og eins, með það markmið að viðkomandi einstaklingur  nái sem bestri færni og geti snúið til starfa á ný. Lögð er áhersla á jákvæða nálgun og gott samstarf. Ráðgjöfin er félagsmönnum að kostnaðarlausu.
  • Mati á starfshæfni sem tekur mið af  heilsufarslegum jafnt sem félagslegum þáttum.Þjónusta ráðgjafa  felst m.a. í :
  • Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar virkniáætlunar.Mati á starfshæfni sem tekur mið af  heilsufarslegum jafnt sem félagslegum þáttum.
  • Leiðbeiningum um réttindi, greiðslur og ýmsa þjónustu.Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar virkniáætlunar.
  • Aðstoð frá sérfræðingum, svo sem sálfræðingum, iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, læknum, félagsráðgjöfum, náms- og starfsráðgjöfum og fleirum.Leiðbeiningum um réttindi, greiðslur og ýmsa þjónustu.
  • Samstarfi milli einstaklings, atvinnurekanda hans og fagaðila til að auka starfshæfni starfsmanns.Aðstoð frá sérfræðingum, svo sem sálfræðingum, iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, læknum, félagsráðgjöfum, náms- og starfsráðgjöfum og fleirum.
  • Kynningum og samstarfi við vinnumarkaðinn, stéttarfélög, trúnaðarmenn og heilbrigðisþjónustu um starfsendurhæfingu og möguleg úrræði.

Rannsóknir sýna að mikilvægt er að nýta tímann í veikindaleyfi á uppbyggilegan hátt eftir getu, til að viðhalda og ná sem bestri heilsu og færni á ný. Endurhæfingu er best að hefja sem fyrst í veikindaferlinu og getur þá verið gott að fá ráðgjöf og stuðning sérhæfðra fagaðila til að ná sem bestum árangri.

Kynningarbæklingur um Starfsendurhæfingarsjóð: http://www.virk.is/static/files/kynningarefni/VIRK_fjorbl._mars.2009.pdf

Dæmi um feril vegna endurhæfingar:  http://www.virk.is/static/files/Ferill_Endurhaefingarsj-6.pdf