Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0678914.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0678914.jpg'

María Lofts og Sigriður Jónsdóttir sjúkraliðar eru að sýna myndir á Akranesi í Listasetrinu Kirkjuhvoli við hliðina á sjúkrahúsinu, opið

 

kl. 15.00 til 18.00.

Þær eru félagar í Félagi frístundamálara og sýna saman á Akranesi til 6 des.

 

María Lofts og Sigríður Jónsdóttir   SJÚKRALIÐAR Sýna Myndir  í Listasetrinu Kirkjuhvoli Akranesi Opið kl 15 -18 daglega
Lesa meira: Myndlistasýning

  

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0674436.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674436.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674432.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674432.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674439.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674439.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674437.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674437.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674434.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674434.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674435.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674435.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674433.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0674433.jpg'

Málþing sem haldið var í Gerðubergi í tilefni af Evrópudegi skjúkraliða var vel heppnað. Að málþinginu stóðu fjórar félagsdeildar þ.e. Reykjavíkurdeild, Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild og Vesturlandsdeild. Auk þeirra komu að undirbúningi málþingsins Sérdeild í hjúkrun aldraðra og Ungliðadeild félagsins.

 

Fjöldi fyrirlestra var á málþinginu sem fjallaði um 'Hjúkrun og aðbúnað geðfattlaðra,,.  

 

Fyrirlesarar komu frá Hugarafli, Hlutverkasetrinu, Klúbbnum Geysi, frá Geðdeild Landsspítala, Rauðakrossinum, Klúbbnum Stróki á Selfossi, Réttargeðdeildinni Sogni í Ölfusi, Klúbbnum Björgun á Suðurnesjum, Auk þess töluðu formenn svæðisdeilda á Suðurlandi, Suðurnesjum og Vestulandi þær Margrét Auður Óskarsdóttir, Ingibjörg Þorsteinsdóttir og  María Busk. Að lokum fór Birna Ólafsdóttir yfir væntanlegt sérnám í hjúkrun geðsjúkra. Fundarstjóri var Birkir Högnason. Eftir kaffihlé bauð Ungliðadeild félagsins upp á tónlistaratriði þar sem Bjargráðartríóið steig á stokk öllum viðstöddum til mikillar ánægju.

 

 

;

 

Vel var mætt á málþingið ;

 

;

 

\

 

;

 

Lesa meira: Vel heppnað málþing
Vel var mætt á málþingið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\Lesa meira: Vel heppnað málþing

 

;

;

Birkir Högnason var fundarstjóri. Með honum á myndinni er

;

Berglind L. Hafsteinsdóttir, frá Rauðakrossi Íslands

;

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesa meira: Vel heppnað málþing
Bjargráðartríóið skemmti við góðar undirtekktir
Lesa meira: Vel heppnað málþing
Bergþór G. Böðvarsson. Landsspítala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesa meira: Vel heppnað málþing
Katrín Ósk Þorgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur á Sogni í Ölvusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesa meira: Vel heppnað málþing
Hulda Ragnarsdóttir sjúkraliði á Stuðlum og Sigrún Kristjánsdóttir, trúnaðarmaður á Grund spjalla saman í hléi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesa meira: Vel heppnað málþing
Jón Símor og Sigurður fylgjast með umræðunni

Ályktun framkvæmdarstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands  um skerðingu greiðslna í fæðingarorlofi

Sjúkraliðafélag Íslands tekur undir ályktun BSRB að fyrirhuguð skerðing gangi þvert gegn tilgangi laganna um fæðingarorlof sem er að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði, tryggja að börn njóti samvista við foreldra sína á fyrstu mánuðum ævi sinnar og gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.

Enn á ný boðar ríkisstjórnin skerðingu á réttindum almennings með væntanlegu frumvarpi félagsmálaráðherra um skertar greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi. Samkvæmt boðuðu frumvarpi um hámarksgreiðslur til foreldra lækka þær úr 350 þúsund krónum í 300 þúsund frá og með næstu áramótum.

Skerðing á greiðslum í fæðingarorlofidregur stórlega úr líkum þess að framangreind markmið laganna séu tryggð - hún er þvert á móti mikil afturför og aðför að jafnréttismálum. Það er staðreynd að karlmenn sem taka fæðingarorlof hafa að jafnaði hærri laun en konur. Með skerðingu greiðslna er ástæða til að óttast mjög að feður nýti síður rétt sinn til orlofs.

Þetta er þriðja lækkunin á hámarksgreiðslum á rétt rúmu ári en samtals hafa þær lækkað um 44%. Sjúkraliðafélag Íslands  gerir þá kröfu að aðgerðir stjórnvalda til að mæta fjárlagahalla næstu ára skerði ekki réttindi fólks og að staðinn verði vörður um lífskjör láglauna- og millitekjufólks.

Sjúkraliðafélag Íslands krefst þess að sú sparnaðarkrafa sem hefur verið lögð á Fæðingarorlofssjóð verði endurskoðuð. Um leið vill félagið minna á þá staðreynd að íslenska fæðingarorlofskerfið hefur vakið mikla athygli og nágrannaþjóðir hafa horft til þess sem fyrirmynd að breytingum hjá sér. Ef sparnaðarkröfunni verður haldið til streitu er verið að hverfa áratug aftur í tímann og vega að þeirri mikilvægu jafnréttishugsun sem í kerfinu felst.

Fyrir hönd Framkvæmdastjórnar Sjúkraliðafélags Íslands

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður

 

 


'BSRB krefst þess að sparnaðarkrafa sem hefur verið lögð á fæðingarorlofssjóð verði endurskoðuð. Íslenska fæðingarorlofskerfið hefur vakið mikla athygli hjá öðrum þjóðum og hefur verið horft til þess sem fyrirmynd.  Ef sparnaðarkröfunni verður haldið til streitu er verið að hverfa áratugi aftur í tímann og vega að þeirri jafnréttishugsun sem í kerfinu felst,' segir í ályktun stjórnar BSRB um skerðingu greiðslna í fæðingarorlofi. Sjá nánar

 

 

 

 

Morgunverðarmálþing haldið í samvinnu Bandalags háskólamanna og Stofnunar stjórnsýslufræða HÍ

Málþinginu er ætlað að vekja athygli á skyldum sérhæfðra fagstétta gagnvart skjólstæðingum, samfélagi og sjálfum sér og mikilvægi þess að þeim sé gert kleift að rækja þessar skyldur á niðurskurðartímum. Aðhald í rekstri hins opinbera má ekki verða til þess að draga úr gæðum sérhæfðrar þjónustu. Hætta á slíku skapast ef þrengt verður að sí- og endurmenntun og mannekla verður þess valdandi að fagfólki verður gert ókleift að veita sérhæfða þjónustu í samræmi við nýjustu og bestu þekkingu. Er ráðamönnum stætt á því að boða annars vegar umtalsverðan niðurskurð og hins vegar að þjónusta muni haldast óskert?

8.00 Skráning og morgunverður
8.30 Inngangur Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður BHM
8.40 Skyldur fagmanna og ábyrgð samfélags - Salvör Nordal, Siðfræðistofnun HÍ
8.55 Stjórnsýsla og stjórnun á niðurskurðartímum - Skúli Eggert Þórðarson, ríkisskattstjóri
9.10 Reynslubankinn:
Erum við með munnkörfu? Vilborg Oddsdóttir, Félagsráðgjafafélagi Íslands
Fagmennska forgangsröðun Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Sálfræðingafélags Íslands
9.30 Samantekt og pallborðsumræður Guðlaug Kristjánsdóttir

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Svunta---Adalfundur-2009-1_780582604.gif
There was a problem loading image http://bsrb.is/files/Svunta---Adalfundur-2009-1_780582604.gif

 

Lesa meira: Öflug almannaþjónusta - aldrei eins mikilvæg og núÁ aðalfundi BSRB í dag var samþykkt ályktun um mikilvægi almannaþjónustunnar og var fyrirhuguðum niðurskurði mótmælt harðlega. Í ályktuninni segir m.a.: Niðurskurður velferðarþjónustunnar er dýrkeyptur og bitnar ekki einungis á þeim sem eiga undir högg að sækja heldur samfélaginu öllu. Þá leiðir niðurskurður á almannaþjónustunni til aukins atvinnuleysis sem þjóð­­félagið sjálft þarf að fjármagna með atvinnuleysisbótum og félagslegum úrræðum. Auk þess bitnar hann ekki síst á konum sem búa nú þegar við óviðunandi launamun.'  Í ályktuninni er einnig fjallað um þrepaskipt skattkerfi og önnur tæki til tekjujöfnunar, auðlegðarskatt, óbeina skatta og fleira.
 

Aðalfundur BSRB tekur undir ályktun slökkviliðsmanna á höfuðborgarsvæðinu sem samþykkt var á félagsfundi 19. nóvember. Þar er því mótmælt harðlega að störf slökkviliðsmanna á Reykjavíkurflugvelli séu  lögð af  og ófaglærðir starfsmenn ráðnir í staðinn. Sjá nánar
 

 

Fyrir liggur að desemberuppbót sveitarfélaga er sú sama og í fyrra 75.536 kr. miðað við fullt starf.

 

Hjá ríkinu og Reykjavíkurborg er desemberuppbótin kr. 44.100 kr. Reiknað með að sama upphæð verði hjá SFH.   

'Á næstu vikum verður tekist á um skattastefnuna á Alþingi og einnig utan þings því í þjóðfélaginu eru skiptar skoðanir og mismunandi hagsmunir þegar skattkerfið er annars vegar. Vegna þess hve tekjur ríkis og sveitarfélaga hafa fallið af völdum bankahrunsins og keðjuverkandi afleiðinga þess er ekki um annað að ræða en grípa til róttækra aðgerða. Að öðrum kosti verður ekki hægt að stoppa upp í fjárlagagatið,' segir í grein eftir Elínu Björgu Jónsdóttur formann BSRB í Morgunblaðinu í gær. Sjá nánar