Ögmundur Jónasson formaður BSRB svarar nokkrum spurningum um stöðu verkalýðshreyfingarinnar í síðasta tölublaði BHM-tíðinda. Þar er hann m.a. spurður um hlutverk heildarsamtaka launafólks og telur hann þau hafa gegnt mikilvægu hlutverki í baráttunni fyrir réttindum launafólks. Þá segir hann að sér lítist vel á þá framtíðarsýn að allt launafólk á Íslandi sameinist í einum heildarsamtökum. Ég er því sammála að heildarsamtök launafólks hafa skilað góðum árangri. Ég er hins vegar ekki viss um að fólk geri sér almennt grein fyrir því hve mikill sá árangur er. Nánast öll þau réttindi sem launafólk býr við eru tilkomin vegna baráttu og samstöðu heildarinnar. Einstök stéttarfélög hafa vissulega náð ýmsu fram varðandi kaupgjaldið og ýmis afmörkuð réttindi sem snúa sérstaklega að viðkomandi stétt. En hvað viðkemur lífeyrisréttindum, orlofsmálum, veikindarétti, fæðingarorlofi og öðru sem snertir okkur öll, þá hefði lítið hreyfst ef ekki hefði notið heildarsamtakanna. Þetta leyfi ég mér að fullyrða eftir að hafa fylgst náið með þessum málum um langan tíma' segir Ögmundur um hlutverk heildarsamtakanna. Hann er einnig spurður um nánari samvinnu og jafnvel sameiningu heildarsamtaka launafólks og segir hann að sér lítist vel á þá framtíðarmynd að launafólk á Íslandi myndi allt í sameiningu ein heildarsamtök. Sjá nánar BHM-tíðindi   

Ögmundur Jónasson formaður BSRB svarar nokkrum spurningum um stöðu verkalýðshreyfingarinnar í síðasta tölublaði BHM-tíðinda. Þar er hann m.a. spurður um hlutverk heildarsamtaka launafólks og telur hann þau hafa gegnt mikilvægu hlutverki í baráttunni fyrir réttindum launafólks. Þá segir hann að sér lítist vel á þá framtíðarsýn að allt launafólk á Íslandi sameinist í einum heildarsamtökum.

Ég er því sammála að heildarsamtök launafólks hafa skilað góðum árangri. Ég er hins vegar ekki viss um að fólk geri sér almennt grein fyrir því hve mikill sá árangur er. Nánast öll þau réttindi sem launafólk býr við eru tilkomin vegna baráttu og samstöðu heildarinnar. Einstök stéttarfélög hafa vissulega náð ýmsu fram varðandi kaupgjaldið og ýmis afmörkuð réttindi sem snúa sérstaklega að viðkomandi stétt. En hvað viðkemur lífeyrisréttindum, orlofsmálum, veikindarétti, fæðingarorlofi og öðru sem snertir okkur öll, þá hefði lítið hreyfst ef ekki hefði notið heildarsamtakanna. Þetta leyfi ég mér að fullyrða eftir að hafa fylgst náið með þessum málum um langan tíma' segir Ögmundur um hlutverk heildarsamtakanna.

Hann er einnig spurður um nánari samvinnu og jafnvel sameiningu heildarsamtaka launafólks og segir hann að sér lítist vel á þá framtíðarmynd að launafólk á Íslandi myndi allt í sameiningu ein heildarsamtök.

Sjá nánar BHM-tíðindi


- Námskeið haldið af Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga


Þann 11. september - 19. október nk. mun Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands í samstarfi v. samband sveitarfélaga bjóða í fyrsta skipti sem fjarnámskeið sex vikna námskeið um stjórnsýslulögin og stjórnsýslurétt, sem sérstaklega er ætlað öllum stjórnendum og starfsmönnum sveitarfélaga,  sem koma að meðferð mála og undirbúningi ákvarðana. Áður hefur námskeiðið verið haldið einu sinni í Rvk. fyrir starfsfólk sveitarfélaga, en fjórum sinnum f. bæði starfsmenn ríkis og sveitarfélaga.
Lágmarksfjöldi þátttakenda er 30 - 35 manns, en ekki er hámark á fjölda.

Þótt námskeiðið sé fyrst og fremst ætlað ólöglærðum, getur það einnig nýst lögfræðingum til upprifjunar. Nemendur munu hlýða á fyrirlestra í símenntunarmiðstöðvum og 10 nemendur geta tekið námskeiðið í Reykjavík (Kennslumiðstöð H.Í), taka þátt í umræðum eftir því sem tæknin leyfir, lesa kennslurit og vinna heimaverkefni, sjá nánar hér að neðan. Námskeiðið er haldið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga 
 

- Námskeið haldið af Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga

;

From: Margrét S. Björnsdóttir [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Sent: 22. ágúst 2007 16:25
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Subject: Tækifæri f. ykkar félagsmenn á landsbyggðinni?-Reynir á stjórnsýslu- eða upplýsingalög í þínu starfi? : Stjórnsýsluréttur fyrir starfsmenn í stjórnsýslu á sveitarstjórnarstigi 11. - 19. október nk. fjarnám í gegnum símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni

 


Okkur þætti vænt um ef þið áframsenduð þetta til félagsmanna BSRB sem starfa á sveitarstjórnarstigi--

Skráning fer fram til og með 31. ágúst á netinu: http://www.stjornsyslustofnun.hi.is/page/stjornsyslurettursveitarfelaga
Tilgreina þarf við hvaða símenntunarmiðstöð viðkomandi óskar eftir að sækja kennsluna. Sjá lista fyrir neðan námskeiðslýsingu.
Allar nánari upplýsingar veitir Margrét S. Björnsdóttir í síma 525-4254 eða í tölvupósti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       


 Stjórnsýsluréttur fyrir starfsmenn í stjórnsýslu sveitarfélaga 11. - 19. október nk.
fjarnám í gegnum símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni


- Námskeið haldið af Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga


Þann 11. september - 19. október nk. mun Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands í samstarfi v. samband sveitarfélaga bjóða í fyrsta skipti sem fjarnámskeið sex vikna námskeið um stjórnsýslulögin og stjórnsýslurétt, sem sérstaklega er ætlað öllum stjórnendum og starfsmönnum sveitarfélaga,  sem koma að meðferð mála og undirbúningi ákvarðana. Áður hefur námskeiðið verið haldið einu sinni í Rvk. fyrir starfsfólk sveitarfélaga, en fjórum sinnum f. bæði starfsmenn ríkis og sveitarfélaga. Lágmarksfjöldi þátttakenda er 30 - 35 manns, en ekki er hámark á fjölda.

Þótt námskeiðið sé fyrst og fremst ætlað ólöglærðum, getur það einnig nýst lögfræðingum til upprifjunar. Nemendur munu hlýða á fyrirlestra í símenntunarmiðstöðvum og 10 nemendur geta tekið námskeiðið í Reykjavík (Kennslumiðstöð H.Í), taka þátt í umræðum eftir því sem tæknin leyfir, lesa kennslurit og vinna heimaverkefni, sjá nánar hér að neðan. Námskeiðið er haldið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga

Umsjónarmaður og aðakennari er   Trausti Fannar Valsson cand. jur., stundakennari við Lagadeild H.Í. og í opinberri stjórnsýslu MPA-námi og doktorsnemi í sveitarstjórnarrétti við Lagadeild Háskóla Íslands. En auk hans munu gestafyrirlesarar kenna einstaka þætti. verður það nánar kynnt við upphaf námskeiðsins.1. Kennsla fyrirkomulag og verð
Kennt verður í alls 54 kennslustundir, þriðjudaga og föstudaga kl. 13.15 - 16.00. Námskeiðið hefst 11. september sem er þriðjudagur og lýkur föstudaginn 19. október.
Þátttökugjald er kr. 39.000.-. Sendingarkostnaður vegna þess námsefnis sem fylgir námskeiðinu bætist við fyrir þá sem eru úti á landi. Hugsanlegt er þó að unnt verði að snda þau út sem PDF skjöl. Innifalin eru ljósrituð kennslugögn, en nemendur afli sjálfir útgefinna fræði- og kennslurita, sem segja má að ættu að vera til hjá öllum opinberum stofnunum.  (sjá lista hér að neðan).
Kennt verður í Reykjavík í húsnæði kennslumiðstöðvar H.Í. og geta 10 nemendur sótt námskeiðið þar. Aðrir taka á móti kennslunni í símenntunarmiðstöðvum á landsbyggðinni. Sjá lista fyrir aftan kennsluáætlun um staðsetningu þeirra. Ekki verður farið af stað með námskeiðið nema að lágmarki 30 - 35 nemendur taki þátt.


2. Meginviðfangsefni
Kennsluefnið er að magni og dýpt sambærilegt námskeiði fyrir meistaranema í opinberri stjórnsýslu við H.Í., að öðru leyti en því að sjónum er beint að sveitarstjórnarstiginu, einkum í þeim dæmum sem tekin eru.
Farið er yfir málsmeðferðarreglur sem notaðar eru við töku stjórnvaldsákvarðana á fyrsta stjórnsýslustigi. Helstu lög sem kennd verða eru:
a) Stjórnsýslulög nr. 37/1993
b) Upplýsingalög nr. 50/1996
c) Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga
d) Lög um upplýsingarétt um umhverfismál nr. 23/2006.


e) Óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins.

3. Markmið
3.1. Yfirmarkmið:
Að nemendur öðlist skilning og nái tökum á helstu réttarreglum um meðferð stjórnsýslumála þar sem taka á stjórnvaldsákvarðanir.

3.2. Undirmarkmið:
        Þekking / skilningur
-         Að nemendur þekki meginhugtök stjórnsýsluréttarins
-         Kunni þær meginreglur sem hið opinbera stjórnsýslukerfi er byggt á.
-         Kunni þær málsmeðferðarreglur sem fylgja ber við töku stjórnvaldsákvarðana.
-         Öðlist innsýn í meginvandamál stjórnsýslunnar við meðferð stjórnsýslumála og geri sér grein fyrir þeim leiðum sem eru færar til þess að leysa þau.

        Færni / leikni
-        Nemendur nái valdi á því að beita málsmeðferðarreglum stjórnsýslu­réttarins.
-         Nemendur gera raunhæf verkefni sem farið verður yfir í tíma.
-         Nemendum ber að taka virkan þátt í umræðum í tímu


Námsefnislisti
Birt með fyrirvara um breytingarBækur og bókahlutar, sem nemendur kaupa sjálfir:
1.        Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, 1994.
2.        Páll Hreinsson: Upplýsingalögin kennslurit, 1996.

Dreift á námskeiðinu, líklega sem pdf skjöl sem send verða nemendum:
3.        Páll Hreinsson: Aðili stjórnsýslumáls. Tímarit lögfræðinga 3. hefti. 55. árg.
4.   Páll Hreinsson: Leiðbeiningarskylda stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumáls. Fjölrit.
5.        Páll Hreinsson: Valdmörk stjórnvalda. Tímarit
        lögfræðinga 4. hefti 2005.
6.         Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 236-244.
7.   Kjartan Bjarni Björgvinsson: Aðgangur sveitarstjórnarmanna að gögnum skv. 30. gr. sveitarstjórnarlaga. Úlfljótur 4. tbl. 54. árg
Lesefni á netinu  (mikilvægt hliðsjónarefni)
Skýrsla forsætisráðherra um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu (http://www.althingi.is/altext/125/s/0376.html).

Stjórnsýsluréttur fyrir starfsmenn í stjórnsýslu sveitarfélaga 11. - 19. október nk.


Skýrslan var einnig gefin út í bókarformi; Forsætisráðuneytið: Starfsskilyrði stjórnvalda. Reykjavík 1999.

fjarnám í gegnum símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni


Kennsluáætlun


1. kennsludagur
Kynning á námsefni, kennslutilhögun. Stjórnsýslulögin og aðdragandinn að setningu þeirra. Yfirlit yfir þær reglur sem helst reynir á við meðferð stjórnsýslumála. Réttarheimildir stjórnsýsluréttarins. Gildissvið stjórnsýslulaga
Lesefni: Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 19-40.

2. kennsludagur
Gildissvið stjórnsýslulaga. Til hvaða aðila taka lögin? Til hvaða athafna taka lögin?
Lesefni: Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 41-53

3. kennsludagur,
Hugtakið aðili máls og valdmörk stjórnvalda.
Lesefni: Páll Hreinsson. Valdmörk stjórnvalda. Tímarit lögfræðinga 4. hefti 2005 og Aðili stjórnsýslumáls. Tímarit lögfræðinga 3. hefti 55. árg.
Til hliðsjónar er æskilegt að lesa álit umboðsmanns Alþinsi, UA  nr. 2110/1997, en  það er að finna á heimasíðu umboðsmanns, www.umbodsmaduralthingis.is

4. kennsludagur,
Hæfisreglur sveitarstjórnarlaga og stjórnsýslulaga.
Lesefni: Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin-skýringarrit, bls. 55-88 og Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 236-244.
.
5. kennsludagur,
Upphaf stjórnsýslumáls. Tilkynningarskylda stjórnvalda. Leiðbeiningarskylda stjórnvalda. Málshraðareglan.
Lesefni: Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 89-104 og 181-182 og Páll Hreinsson: Leiðbeiningarskylda stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumáls.  

6. kennsludagur,
Upplýsingaréttur aðila og upplýsingalögin
Lesefni: Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 161-206

7. kennsludagur,
Rannsóknarreglan
Lesefni: Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 105-117.

8. kennsludagur,
Andmælareglan
Lesefni: Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 161-206

9. kennsludagur,
Ákvörðunartaka í stjórnsýslumáli.
Rökstuðningur stjórnvaldsákvarðana.
Birting stjórnvaldsákvarðana.
Kæruleiðbeiningar.
Lesefni: Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin Skýringarrit, 207-236.

10. kennsludagur,
Upplýsingaréttur almennings
Lesefni: Páll Hreinsson: Upplýsingalögin. Reykjavík 1996 og Kjartan Bjarni Björgvinsson: Aðgangur sveitarstjórnarmanna að gögnum skv. 30. gr. sveitarstjórnarlaga. Úlfljótur 4. tbl. 54. árg

11. kennsludagur,
Þagnarskyldureglur og reglur um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

12. kennsludagur,
Lögmætisreglan og þjónustugjöld.

Dreifkennslustaðir samtaka fræðslu- og símenntunarstöðva á landsbyggðinni

Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Sólborg, 600 Akureyri
Stefán Jóhann Hreinsson prófstjóri
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Sími: 460-8000,  Fax: 460-8999


Akureyri
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar
Þórsstíg 4, 2. hæð, 600 Akureyri
Soffía Gísladóttir forstöðumaður  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: www.simey.is
Símar: 460-5720 / 895-7920

Borgarnes
Símenntunarmiðstöðin Vesturlandi
Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes
Inga Dóra Halldórsdóttir,  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: www.simenntun.is
Sími: 437-2390

Egilsstaðir
Þekkingarnet Austurlands
Tjarnarbraut 39e, 700 Egilsstaðir
Laufey Eiríksdóttir
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: www.tna.is
Símar: 471-2638/ 892-2838,  
Fax: 471-2238

Ísafjörður
Háskólasetur Vestfjarða
Suðurgötu 12, 400 Ísafjörður
Peter Weiss forstöðumaður This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Martha Lilja Marthensdóttir Olsen þjónustu- og
kennslustjóri  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: www.hsvest.is    
Símar: 450-3045, 450-3041 og 869 3045


Húsavík
Þekkingasetur Þingeyinga
Pósthólf 190
640 Húsavík
Guðrún Kristín Jóhannsdóttir
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: http://www.hac.is/
Sími: 464-0454
Fax: 464-0444

Reykjanesbær
MSS Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Skólavegi 1,
230 Reykjanesbær
Vilborg Norðdahl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: www.mss.is
Símar: 421-7500/867-0667
Fax: 421-7503  

Sauðárkrókur
Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra
v/Faxatorg, 550 Sauðárkrókur
Bryndís Þráinsdóttir
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jóhann Ingólfsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang:  http://www.farskolinn.is/
Símar:  455-6010 / 455-6011/894-6012
Fax:  455-6019

Selfoss
Fræðslunet Suðurlands
Tryggvagötu 25, 800 Selfoss
Ásmundur Sverrir Pálsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: http://www.portal.is/fraedslunet/index.asp
Símar: 480-8155 / 693-9035
Fax: 480-8156

Vestmannaeyjar
Viska - Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja
Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjar
Valgerður Guðjónsdóttir, forstöðumaður
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: www.viska.eyjar.is
Símar: 481-1950 / 661-1950,
Fax: 481-2669
   
Aðrar stofnanir:
Rannsóknarsetrið Vestmannaeyjum
Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjum
Páll Marvin Jónsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veffang: http://www.setur.is/
Sími: 481 1111
 
Staðir með fjarfundabúnað:
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum,  MSS
Reykjanesbær, 2 sett

Símenntunarmiðstöð Vesturlands:
Akranes, Fjölbrautask. Vestur FVA
Borgarnes, Safnahúsið
Snæfellsbær, Grunnskólanum
Grundarfjörður, Grunnskólinn
Stykkishólmur, Grunnskólinn Stykkishólmi
Búðardalur, Dalabúð
Varmaland, Varmalandsskóli
Hvanneyri, Landbúnaðarháskólinn Hvanneyri

Fræðslumiðstöð Vestfjarða:
Ísafjörður, Framhaldss. Vestfjarða og Þróunarsetur Vestfjarða. 2 sett
Patreksfjörður, BókasafnVestur-Barðastrandarsýslu.
Hólmavík, Grunnskólinn
Broddanes, Broddanesskóla (Grunnskóli) í Strandasýslu
Hólmavík, Grunnskólinn

Fræðslunet Suðurlands
Tryggvagötu 25, 800 Selfoss, 3 sett

Bókasafnið á Hvolsvelli

Grunnskólinn Flúðum

Bláskógabyggð (Aratungu, skrifstofuhúsnæði
sveitarfélagsins)

Samstarfsnefnd um fjarkennslu á NV:
Hvammstangi, Grunnskólinn
Skagaströnd, Grunnskólinn
Blönduós, Atvinnuþróunarfélag NV,  2 sett
Sauðárkrókur, Fjölbrautarsk. NV á  Sauðárkróki og Byggðastofnun, 2 sett
Siglufjörður, Bæjarskrifstofur, funda- og ráðstefnusalur

Akureyri:
Háskólinn á Akureyri, 3 sett

Fræðslumiðstöð Þingeyinga:
Húsavík, Skrifstofur verkalýðsfélaganna
Þórshöfn, ?????

FNA:
Neskaupsstaður, Verkmenntaskóli Austurlands. Jóhann Stephsen
Hornafjörður, Framhaldskóli Austur-Skaftafellss. Sigrún Ragnarsdóttir
Vopnafjörður, Félagsheimilið Mikligarður
Seyðisfjörður, Heilbrigðisstofnun Austurlands
Stöðvarfjörður, Íslensk Miðlun
Fáskrúðsfjörður,  ??

Vestmannaeyjar:
Rannsóknasetrið Vestmannaeyjum

Háskólanefnd SASS:
Skólaskrifstofa Suðurlands, Selfossi  2 sett
Vík í Mýrdal, Grunnskólinn

Sjúkrahús og bæjarskrifstofur:
Sjúkrahúsið á Ísafirði
Sjúkarhúsið á Akureyri
Sjúkarhúsið á Egilsstöðum
Sjúkarhúsið á Sauðárkróki
Heilsugæslan Patreksfirði
Heilsugæslan Neskaupsstað
Heilbrigðisstofnun Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi  
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarb.
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga I
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga  II
Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
Bæjarskrifstofa Flateyri
Bæjarskrifstofa Klaustri
Bæjarskrifstofa Suðureyri
Bæjarskrifstofa Þingeyri

 

;

 

Við viljum gjarnan bjóða félögum BSRB 10% afslátt á gistingu hjá okkur á South Fork. Slóðin er: www.southforkranch.dk   Kjær kveðja Kristján Bergmann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Við viljum gjarnan bjóða félögum BSRB 10% afslátt á gistingu hjá okkur á South Fork.

Slóðin er: www.southforkranch.dk  

Kjær kveðja Kristján Bergmann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Haldin verður ráðstefna á vegum Heilbrigðisdeildar Háskólans á Akureyri  í Sólborg á Akureyri, þann 22. september nk.

 

 

Sjá auglýsingu

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0288856.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0288856.jpg'

 

   Níu lyklar mannauðsstjórnunar    Ætlað stjórnendum á opinberum vinnumarkaði en öllum opið. Í námskeiðinu verður fjallað um helstu þætti mannauðsstjórnunar með hliðsjón af opinberum vinnumarkaði. Lögð verður áhersla á hina svokölluðu níu lykla mannauðsstjórnunar s.s. áætlunargerð í starfsmannamálum, ráðningar og val starfsmanna, þjálfun og þróun, umbun og hvatningu, frammistöðumat og starfslok. Kennari: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, lektor í mannauðsstjórnun við viðskiptadeild HÍ. Staður: Endurmenntun, Dunhaga 7. Nánari upplýsingar og skráning hér eða í síma 525-4444. Gylfi Dalmann    Ef þú óskar ekki eftir upplýsingum um námskeið í tölvupósti, vinsamlegast skráðu þig hér   

 

Lesa meira: Endurmenntun Háskóla Íslands

Tími: Þri. 4. 11. 18. 25. sept. kl. 8:30-12:30.

 

Verð: 37.500,-.

 

 

 

       

 

 

Níu lyklar mannauðsstjórnunar

 

 

 

 

Ætlað stjórnendum á opinberum vinnumarkaði en öllum opið.

 

Í námskeiðinu verður fjallað um helstu þætti mannauðsstjórnunar með hliðsjón af opinberum vinnumarkaði. Lögð verður áhersla á hina svokölluðu níu lykla mannauðsstjórnunar s.s. áætlunargerð í starfsmannamálum, ráðningar og val starfsmanna, þjálfun og þróun, umbun og hvatningu, frammistöðumat og starfslok.

 

Kennari: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, lektor í mannauðsstjórnun við viðskiptadeild HÍ.

 

Tími: Þri. 4. 11. 18. 25. sept. kl. 8:30-12:30.

 

Verð: 37.500,-.

 

Staður: Endurmenntun, Dunhaga 7.

 

Nánari upplýsingar og skráning hér eða í síma 525-4444.

 

 


Gylfi Dalmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þú óskar ekki eftir upplýsingum um námskeið í tölvupósti, vinsamlegast skráðu þig hér

 

 

 

Yfirstjórn Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra sýnir ótrúlegt tillitsleysi við starfsmenn sína.

 

Stofnanasamningur sem taka átti gildi 1. október árið 2006 hefur enn ekki litið dagsins ljós.  Sjúkraliðar sem starfa hjá Svæðisskrifstofunni hafa ekki enn fengið launahækkanir sem samið var um árið 2005 og koma skyldi til framkvæma 1. október 2006.  Hvorki í formi nýs stofnanasamnings, vörpunar yfir í nýja launatöflu né þá hækkun sem varð á launatöflu á áramótum 2006-2007.

 

Langur tími leið þar til fulltrúar Svæðisskrifstofunnar voru tilbúnir að setjast á samningafundi með félaginu. Þeir fundir sem haldnir hafa verið, hafa verið án árangus.  Þegar talið var af hálfu félagsins að einhver árangur væri að nást, fóru fulltrúar Svæðisskrifstofunnar í 4 vikna sumarleyfi. 

Nokkrir fundir hafa verið haldnir síðan með einum af fulltrúum Svæðisskrifstofunnar á síðustu dögum.  Þegar talið vari að eitthvað væri að gerast í þeim viðræðum kom í ljós að viðkomandi taldi sig umboðslausan til þess að undirrita það sem á borðinu lá. 

Nú er beðið eftir því að svar fáist um hvort hann fái umboðið. Ef ekki hefur félagið bent á að ekki verði um annað að ræða en að krefjast þess að sett verði á fót úrskurðarnefnd sem í sitja fulltrúi félagsmálaráðuneytis og sjúkraliðafélagsins.   

Vegna forfalla er laus afsláttarmiði í tvær vikur með Sumarferðum.

 

 

Fyrstur kemur fyrstur fær. 

Skrifað var undir stofnanasamning við Tryggingastofnun ríkisins í dag mánudag.

 

Samningurinn er gildir frá 1. október 2006 og er í takt við samning félagsins við heimahjúkrun sem undirritaður var fyrir nokkrum vikum. 

 

 - Haustnámskeiðin komin á vefinn    Nú er komið brakandi sumar og kannski fáir með hugann við skóla eða námskeið - nema við auðvitað. Áður en þú ferð í frí langar okkur þó að benda á að við erum að opna fyrir skráningar á haustnámskeiðin okkar, sem mörg hver eru þegar komin á vefinn okkar. Þú ert kannski þegar farin(n) í frí? Vinsælustu námskeiðin okkar eru fljót að fyllast. Við hvetjum þig til að kynna þér framboð okkar, en mörg ný og spennandi námskeið verða í boði - svo sannarlega eitthvað fyrir alla. Hér er yfirlit yfir námskeiðsflokkana okkar: Stjórnun og starfsþróun Fjármál og reikningsskil Menning, land og saga Fólk og færni Tungumál og ritfærni

Hafðu það gott í sumar - sjáumst í haust!

 
 Lögfræði

 - Haustnámskeiðin komin á vefinn

 
 

 Félagssvið

Nú er komið brakandi sumar og kannski fáir með hugann við skóla eða námskeið - nema við auðvitað. Áður en þú ferð í frí langar okkur þó að benda á að við erum að opna fyrir skráningar á haustnámskeiðin okkar, sem mörg hver eru þegar komin á vefinn okkar. Þú ert kannski þegar farin(n) í frí?Heilbrigðissvið

 Uppeldis- og kennslusvið

Vinsælustu námskeiðin okkar eru fljót að fyllast. Við hvetjum þig til að kynna þér framboð okkar, en mörg ný og spennandi námskeið verða í boði - svo sannarlega eitthvað fyrir alla.Bókasafnsfræði

 

Hér er yfirlit yfir námskeiðsflokkana okkar:Almenn verk- og tæknifræði

 Hugbúnaður og hugbúnaðargerð

Stjórnun og starfsþróunSérnámskeið fyrir ríkisstarfsmenn

Fjármál og reikningsskilStjórnsýslufræði

Lögfræði

 Athugið: Heildarframboð haustmisseris liggur fyrir í ágúst.  

Menning, land og sagaNánari upplýsingar einnig í síma 525-4444.

Fólk og færni  

Tungumál og ritfærni

 

Félagssvið

Heilbrigðissvið

Uppeldis- og kennslusvið

Bókasafnsfræði

 

Almenn verk- og tæknifræði

Hugbúnaður og hugbúnaðargerð

Sérnámskeið fyrir ríkisstarfsmenn

Stjórnsýslufræði

 

Athugið: Heildarframboð haustmisseris liggur fyrir í ágúst.  

Nánari upplýsingar einnig í síma 525-4444.

 

Kristínu Á. Guðmundsdóttur, formanni Sjúkraliðafélags Íslands, þykir skjóta skökku við að hjúkrunarfræðingar með fjögurra ára háskólanám að baki skuli vera með lægri laun en lögregluþjónar. 'Þeir eru ekkert of haldnir af launum sínum. En þetta endurspeglar í hnotskurn launamun kynjanna; stétt hjúkrunarfræðinga er kvennastétt en lögreglan er karlastétt.' - Kristín segir að álag sé afar mikið á sjúkraliða um þessar mundir vegna sumarleyfa á sjúkrahúsum. Samviskubit nagi marga sjúkraliða sem neiti svara kalli og vinni ekki í frítíma sínum. - Kristín segir að umdeild hjáleið til sjúkraliðamenntunar hafi laðað um 80 manns í sjúkraliðanám í vetur. Það ætti að geta lagað ástandið eitthvað. (Hlusta á viðtal við Kristínu - síðari hluti morgunþáttar)

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0280304.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280304.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280306.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280306.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280305.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280305.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280307.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0280307.jpg'

Hátt í fimm þúsund manns gengu í göngunni gegn slysum, í góða veðrinu í gær.

 

Ester Adamsdóttir heldur merki sjúkraliða á lofti. Lesa meira: Gengið var gegn slysum á Akureyri, Reykjavík og á Selfossi.

Birkir Þór Egilsson, sjúkraliði, ásamt syni tóku þátt í göngunni gegn slysum

 

Lesa meira: Gengið var gegn slysum á Akureyri, Reykjavík og á Selfossi.

 

Ester Adamsdóttir heldur merki sjúkraliða á lofti.

 

Lesa meira: Gengið var gegn slysum á Akureyri, Reykjavík og á Selfossi.

Gangan lögð af stað frá LSH við Hringbraut

 

Lesa meira: Gengið var gegn slysum á Akureyri, Reykjavík og á Selfossi.
Í lok göngunnar slepptu hjúkrunarfræðingar rauðum blöðrum og sjúkraflutningamenn svörtum