Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0167719.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0167719.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0167720.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0167720.jpg'

Fjölmennur fundur trúnaðarmanna Landspítala háskólasjúkrahúss haldinn mánudaginn 8. maí 2006 vill koma á framfæri við heilbrigðisyfirvöld og stjórnendur sjúkrahússins hörðum mótmælum við óþolandi vinnuálagi og undirmönnun á öllum deildum sjúkrahússins.

 

 

  

Fjölmennur trúnaðarmannafundur á LSH 8. maí Álag sem hefur valdið og veldur starfsmönnum óbætanlegu heilsuleysi, kvíða og vaxandi óöryggi, sem orðið hefur til þess að fjöldi hæfra starfsmanna hafa hætt eða íhuga að hætta störfum  á  sjúkrahúsinu og leitað annað.
Lesa meira: Ályktun trúnaðarmanna sjúkraliða LSH
Fjölmennur trúnaðarmannafundur á LSH 8. maí

 

Álag sem hefur valdið og veldur starfsmönnum óbætanlegu heilsuleysi, kvíða og vaxandi óöryggi, sem orðið hefur til þess að fjöldi hæfra starfsmanna hafa hætt eða íhuga að hætta störfum  á  sjúkrahúsinu og leitað annað.

 

Jafnframt bendir fundur trúnaðarmanna LSH á þá þversögn að á sama tíma og ekki er hægt að manna sjúkrahúsið og/eða einstakar deildir þess vegna skorts á hjúkrunarfólki og rekstrarfé, er hundruðum milljóna ráðstafað til undirbúnings byggingu nýrrar  sjúkrahúsbyggingar. Bygging sem aldrei verður sjúkrahús í merkingu þess orðs án velmenntaðs og hæfs starfsfólks.

 

Fundurinn lítur svo á að bygging nýs sjúkrahúss megi að flestra mati bíða eða setja aftar í áhersluröðina. Trúnaðarmenn sjúkraliða skora á stjórnendur sjúkrahússins  að finna leiðir til að efla og bæta innra starf gamla LSH til að  leysa úr bráðaskorti á menntuðum sjúkraliðum og öðru sérmenntuðu starfsfólki.

 

Fundur trúnaðarmanna sjúkraliða á LSH skorar á heilbrigðis og tryggingamálaráðherra að hann beiti sér fyrir raunhæfum aðgerðum til lausnar á bráðavanda Landspítala háskólasjúkrahúss. Vanda sem enga bið þolir.

 

Ályktun samþykkt samhljóða

 

Lesa meira: Ályktun trúnaðarmanna sjúkraliða LSH
Trúnaðarmannafundur LSH

 

211 umsóknir bárust um dvöl í sumarhúsum félagsins í sumar.

 

Úthlutað hefur verið og fengu 140 úthlutun en 71 eru á biðlistum.

 

Þó er nokkuð laust og gildir þá reglan fyrstur kemur fyrstur fær.

 

Sjá laust 

Skattbyrði lágtekjufólks hefur aukist mun meira heldur en hátekjufólks
Sjá nánar

 

 

Eftirfarandi kemur m.a. fram í 1. maí ræðu formanns BSRB, Ögmundar Jónassonar, í Stapanum í Reykjanesbæ í dag: Þörf er á að endurreisa kauptaxtakerfið. Á stórum hluta markaðarins er það handónýtt. Væru atvinnurekendur reiðubúnir að gera sáttmála um tekjuskiptingu? ...Í ræðu á Ingólfstorgi í dag fjallar Vernharð Guðnason, formaður Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, m.a. um hækkandi fasteignaverð og hækkandi fasteignaskatta og áhrif þess á kjör heimilanna í landinu. Hann varaði við einkavæðingu og einkarekstri á grunnþáttum almannaþjónustunnar...Árni Stefán Jónsson, formaður SFR stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu, er ræðumaður dagsins í Hafnarfirði. Hann ræðir þá óheyrilegu misskiptingu sem við blasir í samfélaginu í kjölfar markaðsvæðingar síðustu ára og einkavæðingaráráttu stjórnvalda. Árni Stefán minnti á launamun kynjanna... Sjá nánar
 

 

Tökum vel á móti erlendu vinnuafli
'Við vitum það að miklar breytingar eiga sér stað í okkar atvinnuumhverfi og erlent vinnuafl hefur aldrei sem fyrr, streymt inn á íslenskan  vinnumarkað. Staðreynd sem við verðum að takast á við! Þróun sem stjórnast af eftirspurn og þátttöku okkar í Evrópusambandinu. Það hefur hreinlega ekki verið nægilegt framboð af starfsmönnum til að anna öllu því sem okkar þjóðfélag kallar á. Og þá er ekkert eðlilegra en að þiggja vinnuframlag erlendis frá. Það sem við þurfum að gæta að, er aftur á móti það,  að viðhalda góðu og gagnvirku eftirliti með erlenda vinnuafli. Eftirliti þannig að við förum ekki of geyst í hlutina og gætum að því að réttur þessa fólks sé virtur. Því ef hann er ekki virtur, þá erum við um leið,  að grafa undan okkar kjaramálum. Við gætum hagsmuna okkar,  best með því að standa saman, þ.e. allir launþegar, hver sem bakrunnur okkar er. Okkur ber að taka vel og vandlega á móti þeim með skipulegum hætti. Okkur ber að sjá til þess að þau kynni sér sín réttindi og njóti sömu réttinda og við og ef einhver misbrestur er á, þá að koma þeim til hjálpar. Þannig hlúum við best að breyttu atvinnuumhverfi, þannig hlúum við best að okkar minni bræðrum og verðum stærri og sterkari fyrir vikið. Að halda að verkalýðsfélögin séu úrelt er einungis skoðun manna sem ekki vita betur eða það sem verra er, skoðun manna sem auðgast á því að draga úr mætti verkalýðsbaráttunnar,' sagði Helga Hafsteinsdóttir formaður Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu m.a. í ávarpi sem hún flutti í Stykkishólmi og Snæfellsbæ á 1. maí.Sjá nánar
 

 

 Í dag 19. apríl átti formaður og framkvæmdastjóri félagsins fund með heilbrigðisráðherra Sif Friðleifsdóttur. Auk hennar sátu fundinn Ragnheiður Haraldsdóttir, skrifstofustjóri ráðuneytisins og Ögmundur Jónasson, alþingismaður og formaður BSRB.

Tilefni fundarins var skortur á sjúkraliðum og öðru starfsfólki í heilbrigðisþjónustu. Skortur sem fyrirsjáanlega fer vaxandi á næstu árum verði ekkert aðgert. Af þessu tilefni liggja frammi fyrirspurnir frá tveimur þingmönnum, þeim Ögmundi Jónassyni og Jóhönnu Sigurðardóttur. Væntanlega verða þær teknar fyrir í næstu viku. Á fundinum skýrðu fulltrúar félagsins viðhorf sjúkraliða til málsins og til hvaða ráða þyrfti að grípa að þeirra mati.

 

Nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram frumvarp sem gengur út á að svipta opinbera starfsmenn þeim rétti að þeim skuli veitt áminning áður en þeim er sagt upp störfum. Ögmundur Jónasson fo0rmaður BSRB ritar grein um frumvarpið á heimasíðu sinni og segir m.a.: 'Áminningarskyldan, sem svo hefur verið nefnd, var sett í lög og samninga til þess að koma í veg fyrir duttlungastjórnun. Áminningarskyldan sem forstöðumaður skal hlíta gerir það nefnilega að verkum að starfsmanni gefst kostur á því að bæta ráð sitt eða eyða misskilningi ef um slíkt er að ræða.'Sjá nánar
 

 

Sumarhúsið og garðurinn efnir til í samvinnu við Landlæknisembættið föstudaginn 21. apríl nk. kl 8,15 í ráðstefnusal Laugardagshallarinnar. Að lokinni ráðstefnunni er þáttakendum boðið á hátíðlega opnun sýningarinnar Sumar 2006 í Laugardagshöll sem Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra mun setja formlega.

 

Sjá dagskrá ráðstefnunar

 

Mikil umræða fer nú fram um mannekluna á sjúrkahúsum og hjúkrunarheimilum. Formaður BSRB, Ögmundur Jónasson, segir að þessi umræða sé löngu tímabær. Vinnuálagið  er víða óbærilegt og kemur ekki aðeins niður á sjúklingum heldur einnig starfsfólki. Þessu veldur stöðugur niðurskurður undangenginna ára. Það er augljóst að róttækra aðgerða er þörf. Stjórnvöld verða að endurskoða fjárveitingar til heilbrigðisstofnana og dvalarheimila aldraðra með það fyrir augum að bæta launakjör  þeirra sem eru á lægstu launum og einnig þarf að fjölga stöðugildum sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga. Þetta þolir enga bið.Sjá nánar
 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0160207.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0160207.jpg'

á skrifstofu félagsins hefur hafið störf. Nafn hennar er Helga Björg Garðarsdóttir og mun hún annast almenn skrifstofustörf.

 

 

Helga Björg Garðarsdóttir   
Lesa meira: Nýr starfsmaður
Helga Björg Garðarsdóttir
 

félagsins í Kiðjabergi, í Grímsnesi, er tilbúið til útleigu frá 7. apríl n.k.  

 

 

Helgin 21. - 24. apríl var að losna í Kiðjabergi, eldri bústaðurinn.

 

Sjá laus orlofshús

 

Hér má finna umsóknareyðublað fyrir sumarið 2006