Það er ljóst af hverju fyrirtæki í einkageiranum þurfa að veita framúrskarandi þjónustu. En til hvers skyldi starfsfólk í heilbrigðisgeiranum leggja á sig að skila góðri þjónustu? Sjúklingarnir virðast koma hvort eð er, jafnvel í einkarekinni heilbrigðisþjónustu. Starfsfólk í heilbrigðisþjónustu er yfirleitt mjög faglegt og skyldurækið en þjónustan er oft veitt á faglegum forsendum frekar en á forsendum viðskiptavina. Margt bendir til að þetta muni breytast verulega á næstu árum. Á námskeiðinu verður gerð tilraun til að athuga hvað muni gerast ef heilbrigðisstarfsmenn fylgdu kallinu um að ,,viðskiptavinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér og reynt að finna út hversu langt er hægt að ganga í þessa átt. Fjallað verður um helstu kenningar um þjónustu og gæði, sérstaklega í opinberri þjónustu og á heilbrigðissviði. Lögð verður áhersla á hvernig stjórnendur geta hvatt starfsfólkið og auðveldað því að veita framúrskarandi þjónustu. Rætt verður um viðhorf starfsfólks, hvernig hægt er að breyta viðhorfum og ávinningi starfsfólks af því að viðskiptavinir verði ánægðari. Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti veitt betri þjónustu á meira meðvitaðan hátt en áður. Kennari: Christer Magnusson MBA nemandi og hjúkrunarfræðngur. Tími: Þri. 12. sept. og mið.13. sept. kl. 9:00-12:00. Nánari upplýsingar og skráning hér   
Verð: 20.500,-

Að veita afbragðsþjónustu innan heilbrigðisgeirans

 
 

Það er ljóst af hverju fyrirtæki í einkageiranum þurfa að veita framúrskarandi þjónustu. En til hvers skyldi starfsfólk í heilbrigðisgeiranum leggja á sig að skila góðri þjónustu? Sjúklingarnir virðast koma hvort eð er, jafnvel í einkarekinni heilbrigðisþjónustu. Starfsfólk í heilbrigðisþjónustu er yfirleitt mjög faglegt og skyldurækið en þjónustan er oft veitt á faglegum forsendum frekar en á forsendum viðskiptavina. Margt bendir til að þetta muni breytast verulega á næstu árum. Á námskeiðinu verður gerð tilraun til að athuga hvað muni gerast ef heilbrigðisstarfsmenn fylgdu kallinu um að ,,viðskiptavinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér og reynt að finna út hversu langt er hægt að ganga í þessa átt. Fjallað verður um helstu kenningar um þjónustu og gæði, sérstaklega í opinberri þjónustu og á heilbrigðissviði. Lögð verður áhersla á hvernig stjórnendur geta hvatt starfsfólkið og auðveldað því að veita framúrskarandi þjónustu. Rætt verður um viðhorf starfsfólks, hvernig hægt er að breyta viðhorfum og ávinningi starfsfólks af því að viðskiptavinir verði ánægðari. Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti veitt betri þjónustu á meira meðvitaðan hátt en áður.

Kennari: Christer Magnusson MBA nemandi og hjúkrunarfræðngur.
Tími: Þri. 12. sept. og mið.13. sept. kl. 9:00-12:00.
Verð: 20.500,-

Nánari upplýsingar og skráning hér

 

 Eftir að farið var að vinna að stofnanasamningum við ríkisinsstofnanirnar, kom upp sú hugmynd að fara sömu leið og samið var um við sjálfseignastofnanir þ.e. að vörpunin kæmi til framkvæmda þann 1. október nk. í stað 1. maí sl. Í staðinn bættu stofnanirnar inn í vörpunina þeirri % sem samkvæmt kjarasamningi átti að koma til framkvæmda 1. maí 2007.

 

Reiknað var ú hvaða tímabil það væri sem hvorugur aðili tapaði á

Sjá skjal

 Þegar er búið að semja við nokkrar stofnanir og eru þeir samningar komnir hér inn á heimasíðuna.

Sjá stofnanasamninga:

Í sumar komst forysta félagsins að því að sú hækkun sem SFR og Efling fengu til viðbótar gerðum kjarasmningi til hækkunar launa hjá þeim lægst launuðu í þeirra félögum. Gerði það að verkum að mikil mismunun varð á launum sjúkraliða og launum td. Félagsliða varð til þess að SLFÍ óskaði eftir því ða fresta viðræðum fram yfir það að félagið fundaði með Fjármáaráðuneytinu, þar sem farið yrði yfir stöðuna og skoðað hvað a úrræði væru til staðar að leiðrétta málið.

Fulltrúum félagsins var vel tekið af ráðuneytinu og varð niðurstaða fundarins sú að það kæmi til með að senda frá sér bréf til stofnana þar sem bennt yrði á þá stöðu sem upp væri komin og farið yrði fram á að stofnanir gættu þess menntun skili sér í þeim stofnanasamningum sem gerðir yrðu.

Sjá útreikninga á kjörum Félagsliða og Sjúkraliða árið 2007 

Nokkur hús eru laus í Munaðarnesi næstu helgi og næstu viku. Þeir sem hafa áhuga hafi samband við skrifstofu BSRB, Grettisgötu 89 í Reykjavík. Sími 525 8300.Sjá nánar
 

 

ÍTREKUN Fundur um lífræna atvinnu- og byggðaþróun (sjá viðhengi)

Tilgangur fundarins er (1) að kynnast þróun lífrænnar framleiðslu í Noregi og hvernig staðið er að eflingu hennar þar í landi með beinum stuðningi ríkisins og samstarfi opinberra og einka aðila, og (2) að hrinda af stað umræðu um hvernig Íslendingar geti veitt lífrænni þróun aukið brautargengi og komið íslensku atvinnulífi á sama stig í þeim efnum og sjá má í flestum viðskiptalöndum okkar.

Í tilefni af útkomu skýrslu um stöðu lífrænnar framleiðslu á Íslandi, sem kynnt verður opinberlega á morgun þriðjudaginn 22. ágúst, boða aðstandendur skýrslunnar til kynningar- og samráðsfundar miðvikudaginn 23. ágúst n.k. undir heitinu Lífræn atvinnu- og byggðaþróun með samstarfi hins opinbera og einkageirans: Noregur Fyrirmynd og samstarfskostur?. Sjá nánar fundarboð í meðfylgjandi skjali.

 

 

Til fundarins er boðið fulltrúum stjórnstofnana, stjórnmálaflokka, hagsmunaaðila og frjálsra félagasamtaka sem láta sig einkum varða byggðamál, umhverfismál og framleiðslu matvæla og náttúruafurða.

 

 

Hverjum þeim aðila sem fær þetta bréf er hér með boðið að senda fulltrúa til þessa fundar.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku helst eigi síðar en á hádegi á morgun þriðjudaginn 22. ágúst með netpósti á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Með góðri kveðju og von um góða þátttöku.

 

Fyrir hönd starfshóps Byggðastofnunar, Staðardagskrár 21 og Túns,

Gunnar Á. Gunnarsson

 

Eftirtaldir fá þetta fundarboð:

 

Alþýðusamband Íslands, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Byggðastofnun, Bændasamtök Íslands, Hólaskóli, Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, Landbúnaðarháskóli Íslands, Landbúnaðarráðuneytið, Landbúnaðarstofnun, Landvernd, Matvæla- og veitingasamband Íslands, Náttúrulækningafélag Íslands, Neytendasamtökin, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samtök verslunar og þjónustu, Sjávarútvegsráðuneytið, Staðardagskrá 21, Umhverfisráðuneytið, Umhverfisstofnun, Verndun og ræktun félag bænda í lífrænum búskap, Viðskiptaráð, Vottunarstofan Tún, þingflokkar stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi.

 

Málþing um markaðslaun og launajafnrétti verður haldið á Bifröst föstudaginn 25. ágúst kl. 14-16. Málþingið er haldið á vegum  

Rannsóknaseturs vinnuréttar og jafnréttismála við Viðskiptaháskólann á Bifröst. Fyrirlestra flytja dr. jur. Per Norberg, Jenne Säve-Söderbergh, hagfræðingur, Margrét María Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu og Ása Ólafsdóttir hrl. Fundarstjóri verður Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu.

 

Dagskrá málþingsins verður nánar auglýst á næstu dögum en allar nýjustu upplýsingar er hægt að nálgast á http://rvj.bifrost.is/.

 

Málþingið er öllum opið, án endurgjalds. Þátttakendur eru beðnir að skrá sig á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

Nokkur hús eru laus í næstu viku í Munaðarnesi.

 

Leigutíminn er frá föstudegi til föstudags.

Þeir sem hafa áhuga hafi samband við

skrifstofu BSRB Grettisgötu 89

eða í síma 525 8300.Sjá nánar
 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0189109.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0189109.jpg'

Verzlunarskóli Íslands og BSRB undirrituðu í dag samkomulag um stofnun fyrirtækis um rekstur Framvegis, miðstöðvar um símenntun ehf. Auk Verzlunarskólans og BSRB eru þrjú aðildarfélög BSRB aðilar að stofnun fyrirtæksins en það eru SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Sjúkraliðafélag Íslands og Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Lesa meira: BSRB og Verslunarskólinn undirita samkomulag
Frá undirritun samkomulagsins. Frá vinstri: Garðar Hilmarsson formaður Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélags Íslands, Árni Stefán Jónsson formaður SFR, Ögmundur Jónasson formaður BSRB, Jóhanna Arnórsdóttir framkvæmdastjóri Framvegis, Sölvi Sveinsson skólastjóri Verzlunarskólans og Helgi Jóhannsson formaður stjórnar Verzlunarskólans.

7 miðar á Hótel Eddu voru að losna og 3 miðar á Fosshótel miðinn gildir fyrir tveggja manna herbergi eina nótt og kostar kr. 3.500,- og 1 punkt.

 

 

Sjá laus orlofshús 

 

Þungamiðjan í námskeiðahaldi Framvegis á haustönn verður áfram á sviði heilbrigðis- og félagsgreina. Í viðleitni til að koma til móts við aðra hópa sem Framvegis vill þjóna er í boði námskeiðspakki sem kallast Markviss framsetning. Þar er boðið upp á námskeið í að tala í heyranda hljóði, ritun íslensks máls, fjarnámskeið í ensku ritmáli, glærugerð, vefsíðugerð. Auk þess stendur til að halda námskeið fyrir skrifstofufólk og stjórnsýslu stofnana og fyrirtækja í excel, outlook og skjalastjórnun. Mjög áhugavert námskeið er einnig á dagskrá um varðveislu og tryggingu tölvugagna. Upplýsingar um námskeiðin eru á heimasíðunni Framvegis http://www.framvegis.is/.   
Námskeiðsframboð á haustönn hjá Framvegis

Þungamiðjan í námskeiðahaldi Framvegis á haustönn verður áfram á sviði heilbrigðis- og félagsgreina. Í viðleitni til að koma til móts við aðra hópa sem Framvegis vill þjóna er í boði námskeiðspakki sem kallast Markviss framsetning. Þar er boðið upp á námskeið í að tala í heyranda hljóði, ritun íslensks máls, fjarnámskeið í ensku ritmáli, glærugerð, vefsíðugerð.

Auk þess stendur til að halda námskeið fyrir skrifstofufólk og stjórnsýslu stofnana og fyrirtækja í excel, outlook og skjalastjórnun. Mjög áhugavert námskeið er einnig á dagskrá um varðveislu og tryggingu tölvugagna. Upplýsingar um námskeiðin eru á heimasíðunni Framvegis http://www.framvegis.is/.

Stórt orlofshús í Munaðarnesi frá deginum í dag til föstudagsins 18. ágúst var að losna. Þeir sem hafa áhuga hafi samband við skrifstofu BSRB í síma 525 8300 fyrir kl. 16 í dag.Sjá nánar
 

 

 

 fimmtudagskvöldið

10 ágúst 2006     Kl 20:00-22:00

 

Sérstakur gestur  State Senator Dr. Steve Komadina
Næring og heilbrigður lífsstíll

á tímum offitufaraldurs og hreyfingarleysis

 

Sjá meira  

 

Dagskrá