Á fundinum var gert samkomulag um að þar sem töluverð vinna er eftir við það að undirbúa kjarasamning við stofnanirnar þá var ákveðið að greiða upphafshækkun til sjúkraliða um næstu mánaðarmót með afturvirkni frá 1. júní 2005. Ný tafla er nú sú sama og hjá ríkisstarfsmönnum í félaginu.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0115825.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0115825.jpg'

 

 

 

Meðfylgjandi er tilboð leikhópsins Á senunni til félagsmanna ykkar vegna söngleiksins Kabarett í Íslensku óperunni.  Félagar í BSRB fá sérstakt tilboð á verkið en ég var hvattur til að senda ykkur það sérstaklega.  Ég vona að þetta megi rata til ykkar félagsmanna, fyrir þá til að njóta!  Nánari upplýsingar má finna á www.kabarett.is

 

Kær kveðja

 

Felix Bergsson

Leikhópurinn Á senunni

 

Skoðið nýja heimasíðu okkar!!

www.kabarett.is

 

Leikhópurinn Á senunni

Theatre On the Scene

www.senan.is

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LÍFIÐ ER KABARETT!

 

Lesa meira: Sjúkraliðar tilboð á Söngleikinn Kabarett 

;

 

Meðfylgjandi eru upplýsingar um rétt einstaklinga til sjúkratryggingasem flytjast frá landi innan EES og hefja störf á Íslandi. Ástæðan er að

Meðfylgjandi eru upplýsingar um rétt einstaklinga til sjúkratryggingasem flytjast frá landi innan EES og hefja störf á Íslandi. Ástæðan er að

erlendum starfsmönnum og vinnuveitendum þeirra skortir oft upplýsingar

erlendum starfsmönnum og vinnuveitendum þeirra skortir oft upplýsingar

um hvernig einstaklingur sem tekur upp störf á Íslandi getur orðið

um hvernig einstaklingur sem tekur upp störf á Íslandi getur orðið

sjúkratryggður hér á landi.

sjúkratryggður hér á landi.

Upplýsingarnar eru því ætlaðar vinnuveitendum og erlendum starfsmönnum

Upplýsingarnar eru því ætlaðar vinnuveitendum og erlendum starfsmönnum

um rétt til sjúkratrygginga hérlendis og um gildi E-104 vottorðsins.

um rétt til sjúkratrygginga hérlendis og um gildi E-104 vottorðsins.

Sá misskilningur virðist útbreiddur að erlendir starfsmenn hljóti rétt

Sá misskilningur virðist útbreiddur að erlendir starfsmenn hljóti rétt

til sjúkratrygginga við það eitt að hefja hér störf og/eða fá íslenska

til sjúkratrygginga við það eitt að hefja hér störf og/eða fá íslenska

kennitölu og skattkort.

kennitölu og skattkort.

Vinsamlega kynnið ykkur þessar upplýsingar og miðlið þeim áfram til

Vinsamlega kynnið ykkur þessar upplýsingar og miðlið þeim áfram til

þeirra sem á þurfa að halda.

þeirra sem á þurfa að halda.

Á heimsíðu Tryggingastofnunar ríkisins www.tr.is:

Á heimsíðu Tryggingastofnunar ríkisins www.tr.is:

er að finna Upplýsingar fyrir erlenda starfsmenn og vinnuveitendur þeirra:

<http://www.tr.is/> er að finna Upplýsingar fyrir erlenda starfsmenn og vinnuveitendur þeirra: <http://www.tr.is/main/view.jsp?branch=297554>

ásamt enskri, þýskri og portúgalskri þýðingu.

ásamt enskri, þýskri og portúgalskri þýðingu.

  

Kjörin í landinu verði jöfnuð
'Atvinnurekendur á almennum og opinberum vinnumarkaði hafa neitað að bæta kjör þeirra sem eru á almennum kauptöxtum svo ásættanlegt sé. Toppunum er hins vegar hyglað sem aldrei fyrr. Kaupmáttur margra þeirra er of mikill. Hjá öðrum er hann of lítill. Þegar Samtök atvinnulífsins segja að til álita komi að segja upp kjarasamningum, þá eru þau í rauninni að segja að rýra eigi kjörin hjá síðarnefnda hópunum, almennu launafólki, sem býr við umsamin lágmarkskjör. Uppsögn samninga miðar væntanlega að þvi að fallið verði frá fyrirhuguðum almennum taxtahækkunum. Þetta er fráleit hugsun. Nær væri að samningum væri sagt upp til þess að hækka kauptaxtana til að halda í við verðbólguna og gott betur,' segir Ögmundur Jónasson formaður BSRB í grein á heimasíðu sinni sem hann nefnir Það þarf að jafna kjörin í landinu.Sjá nánar
 

 

Í gær, þriðjudaginn 6. september var byrjað að taka á móti umsóknum um haustleigu á orlofshúsnæði félagsins.

 

 

Ekki gekk allt út svo þó nokkuð er laust ennþá.

 

Enn gildir reglan fyrstur kemur fyrstur fær.

 

sjá laust 

Tungumálanámskeið BSRB hefjast aftur upp úr miðjum september. Námskeiðin á höfuðborgarsvæðinu eru eins og fyrr á vegum Framvegis, miðstö0ðvar um símenntun. Í haust verður kennd danska, enska, spænska, þýska og íslensk ritun. Fyrstu námskeiðin hefjast 19. september.

 

Símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni eru að skipuleggja námskeið á sínum vegum og verður vakin athygli á þeim á vef BSRB um leið og námsskráin er tilbúin.

Öll námskeiðin hjá Framvegis eru 30 stundir. Óski þátttakendur eftir verða námskeiðn metin til eininga á framhaldsskólastigi hafi þeir staðið námsmat, en þó ekki fyrr en þrjú námskeið hafa verið tekin í sömu grein og þá fást 3 einingar fyrir.

Verð fyrir 30 stunda námskeið er 18.000 kr.

Námskeiðin eru styrkt af starfsmenntunarsjóðum félaganna samkvæmt úthlutunarreglum þeirra.

Sjá nánar á www.framvegis.is

Sjá nánar á www.framvegis.is

Sjá nánar um skipulag námskeiðanna á höfuðborgarsvæðinu hér.

Sjá nánar um skipulag námskeiðanna á höfuðborgarsvæðinu hér.

Vek athygli á að námskeið haustannar eru komin á vef Framvegis, www.framvegis.is þar sem  einnig er hægt er að skrá sig.

 

 
Með kærri kveðju, Birna
 
--------------------------------------
Birna Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri
Framvegis-miðstöðvar um símenntun
Síðumúla 6, 108 Reykjavík
Símar: 581-4914 og 861-4245
Sjá námskeið í boði á haustönn  www.framvegis/.is

 

 Bent er á áhugaverðar upplýsingar á fréttasíðu fjármálaráðuneytisins http://fjr.stjr.is/Utgefid-efni/frettabref/stjornendur/yfirlit/nr/1885

 

Tekið verður á móti umsóknum vegna haustleigu orlofshúsa - íbúða í eigu félagsins, frá morgni þriðjudagsins 6. september kl. 9.00.

Leigugjöld eru sem hér segir:

 

Vika  frá föstudegi til föstudags         kr. 16.000

Helgi frá föstudegi til mánudags        '    10.500

Ein nótt                                           '     4.000

Framhaldsnótt                                 '     1.500

 

Jólavika 21. - 28. desember             '    19.000     5 punkta

Áramót 28. des. - 4. jan. Ž06            '   19.000     5 punkta

 

Símar  553 9493  553 9494  Fax 553 9492  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bókin Lífsorka, eftir Þóri S. Guðbergsson er til sölu á lækkuðu verði hjá höfundi. þ.e. 1000 kr stk.

Bókin hefur m.a. verið notuð til kennslu í sérnámi sjúkraliða í hjúkrun aldraðra, við Heilbrigðisskólann í Ármúla. Aðeins eru örfá eintök eftir.

'Efni bókarinnar snýst meðal annars um forvarnarstarf, hvernig reynsla aldraðra og vísindaleg þekking bendir á ótal leiðir til að halda góðri heilsu fram á efri ár og hvernig unnt er að njóta hennar.

Hún fjallar einnig um samskipti við aldraða og virðingu fyrir þeim, heilsufar, ævilengd og ónæmiskerfi líkamans, áföll og sorg, gildi hreyfingar og næringar og nauðsyns þess að eiga sér heillandi áhugamál.

Bókin gæti því verið nokkur fróðleikur þeim sem vinna við mikilvæg störf við umönnun aldraðra/öryrkja á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, í þjónustuhúsnæði, heimaþjónustu, dagvistun, félagsstarfi.

Bókina er hægt aða panta með því að hafa samband við

Þórir S. Guðbergsson á emali This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hér fyrir neðan á síðunni er komið innritunarblað í stéttarfélagið það þarf að prenta það út og senda í pósti eða faxi á skrifstofuna.

 

 

Til að ganga í félagið þarf afrit af leyfisbréfi frá heilbrigðisráðuneytinu að fylgja með.

 

Sjúkraliðanemar geta gengið í félagið á 16 vikna starfsþjálfunartímanum.