Réttur einstaklinga - 13. sept. 2005

;

 

Meðfylgjandi eru upplýsingar um rétt einstaklinga til sjúkratryggingasem flytjast frá landi innan EES og hefja störf á Íslandi. Ástæðan er að

Meðfylgjandi eru upplýsingar um rétt einstaklinga til sjúkratryggingasem flytjast frá landi innan EES og hefja störf á Íslandi. Ástæðan er að

erlendum starfsmönnum og vinnuveitendum þeirra skortir oft upplýsingar

erlendum starfsmönnum og vinnuveitendum þeirra skortir oft upplýsingar

um hvernig einstaklingur sem tekur upp störf á Íslandi getur orðið

um hvernig einstaklingur sem tekur upp störf á Íslandi getur orðið

sjúkratryggður hér á landi.

sjúkratryggður hér á landi.

Upplýsingarnar eru því ætlaðar vinnuveitendum og erlendum starfsmönnum

Upplýsingarnar eru því ætlaðar vinnuveitendum og erlendum starfsmönnum

um rétt til sjúkratrygginga hérlendis og um gildi E-104 vottorðsins.

um rétt til sjúkratrygginga hérlendis og um gildi E-104 vottorðsins.

Sá misskilningur virðist útbreiddur að erlendir starfsmenn hljóti rétt

Sá misskilningur virðist útbreiddur að erlendir starfsmenn hljóti rétt

til sjúkratrygginga við það eitt að hefja hér störf og/eða fá íslenska

til sjúkratrygginga við það eitt að hefja hér störf og/eða fá íslenska

kennitölu og skattkort.

kennitölu og skattkort.

Vinsamlega kynnið ykkur þessar upplýsingar og miðlið þeim áfram til

Vinsamlega kynnið ykkur þessar upplýsingar og miðlið þeim áfram til

þeirra sem á þurfa að halda.

þeirra sem á þurfa að halda.

Á heimsíðu Tryggingastofnunar ríkisins www.tr.is:

Á heimsíðu Tryggingastofnunar ríkisins www.tr.is:

er að finna Upplýsingar fyrir erlenda starfsmenn og vinnuveitendur þeirra:

<http://www.tr.is/> er að finna Upplýsingar fyrir erlenda starfsmenn og vinnuveitendur þeirra: <http://www.tr.is/main/view.jsp?branch=297554>

ásamt enskri, þýskri og portúgalskri þýðingu.

ásamt enskri, þýskri og portúgalskri þýðingu.