Ákveðið er að halda aðalfund EPN Evrópusambands sjúkraliða hér á landi 3. júní n.k.  Í tengslum við aðalfundinn er ráðgert að haldin verði opin  ráðstefna fyrir sjúkraliða 4. júní. 

Efni ráðstefnunnar er:

o       Geðfatlaðir og samfélagið

o       Mönnun í öldrunarþjónustu

Frummælendur verða frá Norðurlöndunum og Íslandi

 

Ráðstefnan verður haldinn í ráðstefnusal við Blá Lónið í Grindavík. Farið verður frá skrifstofu félagsins að Grensásvegi 16, Reykjavík kl. 09:00 að morgni 4. júní með rútu. Áhugasamir eru hvattir til að skrá sig á ráðstefnuna á skrifstofu félagsins í síma: 553 9493 / 553 9494 eða senda  skilaboð með faxi 553 9492 eða í tölvupósti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 20. apríl n.k.

 

 

Félagsþjónusta Reykjavíkurborgar, þjónustuíbúðir að Furugerði 1, óskar eftir sjúkraliða í 100% dagvinnu í baðþjónustu.

 

 

Upplýsingar gefur Margrét Benediktsdóttir í síma: 553 6040

 

Vel varðveitt leyndarmál.

Guðbjörg Sveinsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur 

 

Konur í friðarferli og uppbyggingu.

 

Margrét Heinreksdóttir, Mannréttindaskrifstofu Íslands 

Tónlist :  María Huld Markan og Ella Björt Daníelsdóttir.

 

 

Áhrif breytinga í heilbrigðiskerfinu á stöðu kvenna.

 

Elsa Friðfinnsdóttir, form. Félags ísl. hjúkrunarfræðinga 

  

Atvinnumöguleikar innflytjenda móta börnin.

Amal Tamimi, í stjórn Samtaka kvenna af erl. uppruna

 

Ný kynni, ný sýn.

Halldóra Friðjónsdóttir, form. BHM

 

Kvæðið Mjallhvít og brjálæði sannleikans.

Helga Vala Helgadóttir

 

Friður er forsenda jafnréttis.

María S. Gunnarsdóttir, form. MFÍK

 

Nokkrar staðreyndir varðandi heimahjúkrun.

 

o       Vitjanir heimahjúkrunar  í heimahús eru u.þ.b. 180.000 á ári þ.e. 365 daga

         ársins.

 

o       Vaktir eru allan sólarhringinn þ.e. morgunvakt, kvöldvakt og næturvakt

o       Fjöldi heimsókna er u.þ.b. 495 á sólarhring  miðað viðað  20 starfsmenn haldi

         áfram störfum. Hver þeirra þarf þá að sinna 25 einstaklingum með böðun og

         aðra nærþjónustu eins og allt stefnir í nú um stundir.

 

o       Vinnuhlutfall sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga er að meðaltali 70 75%

 

o       Þjónustan er mjög persónuleg og ekki á allra færi að veita hana. Mjög

         mikilvægt m.t.t. líðan skjólstæðinga að ekki séu oft skifti á starfsfólki.

 

o       Við heimahjúkrun eru starfandi 67 sérhæfðir starfsmenn, 46 sjúkraliðar og 21

         hjúkrunarfræðingar. (27 sjúkraliðar hætta störfum og 13 hjúkrunarfræðingar.

         Þeir sem starfa áfram eru 19 sjúkraliðar og 8 hjúkrunarfræðingar.)

 

o       Í Reykjavík lýstu 40 starfsmenn því yfir að þeir litu á uppsögn á akstursamningi

         jafngilda uppsögn úr starfi sem er ein af grunnforsendum ráðningar þeirra.

 

o       Heilsugæslan nýtti sér ekki lögbundin rétt sinn til að framlengja ráðningu

         starfsmanna um 6 mánuði m.t.t. þess að til auðnar horfði með starfsemina, ef

         svo margir starfsmenn létu af störfum í einu.

 

o       Akstursgreiðslur starfsmanna grundvallast af samningi sem BSRB gerði við

         fjármálaráðuneytið 1990, sem enn er ekki farið að segja upp. Í honum er

         samtvinnað akstri og launum frá því að breytingar urðu á verkaskiftingu milli

         ríkis og sveitarfélaga.

 

o       Samningurinn er gerður af BSRB f.h. Félags íslenskra hjúkrunarfræðing og

         Starfsmannafélags ríkisstofnanna en á þeim tíma höfðu sjúkraliðar ekki stofnað

         sitt eigið stéttarfélag.

 

o       Greiddir eru 8 km. að meðaltali fyrir hverja vitjun, nema heimsókn sé til fleiri

         einstaklinga í sama húsi, þá er aðeins greitt eitt gjald.

 

o       Vitjanir eru mjög mis tímafrekar sumar krefjast tveggja starfsmanna og geta

         tekið eina klst.  Kvöldvitjanir eru ferkar innlit, en í mörgum tilvikum þarf að

         sinna fólki frekar svo sem að hátta og hjálpa því í rúmið.

 

o       Fyrir Heilsugæsluna er það fyrirkomulag að leigja bifreiðar starfsmanna og

         hefur verið í gildi s.l. 14 ár mjög hagstætt:.

   a)   Starfsmenn leggja til bifreið án nokkurra útgjalda fyrir stofnunina

   b)   Verði starfsmenn fyrir tjóni á bifreið sinni eða hún bilar bera þeir allan skaða án

         afskifta eða aðstoðar stofnunarinnar.

   c)   Meðan bifreið er í viðgerð verður starfsmaður að skaffa aðra bifreið.

   d)   Það eru þekkt dæmi um að einn og sami starfsmaðurinn hafi lent í mörgum 

         tjónum á sama árinu.

   e)  Greiðslur fyrir akstur sem að hluta eru laun skv. undirrituðum samningi eru ekki 

        greiddar í:  veikindum eða orlofi, - ekki er greitt af þeim í lífeyrissjóð, - 

        séreignasparnað né tryggingagjöld.

   f)   Greiðslur þessar eru:

        Orlof 13.04%

        Lífeyrissjóður B deild LSR 11.5% + 4%

        Séreignasparnaður 2%

        Greiðslur í starfsmenntunarsjóð, orlofssjóð, þróunar- og til fræðsluseturs

        Greiðslur atvinnurekenda í tryggingagjöld ofl.

 

o       Af 27 starfsmönnum í Reykjavík sem ekki sögðu upp, voru það fyrst og síðast

         persónulegar aðstæður sem hömluðu viðkomandi að fylgja meirihlutanum. Af

         þessum 27 starfsmönnum eru:

    -   3 frá störfum í langvinnum veikindum

    -   2 frá störfum í fæðingarorlofi

    -   2 frá störfum í námsleyfi

    -   3 lausráðnar vegna aldurs, komnar á áttræðisaldur.

 

  Sú breyting verður með tilkomu rekstarleigu bifreiðanna að stofnunin ber allan kostnað og ábyrgð af rekstri þeirra.
 • Sú breyting verður með tilkomu rekstarleigu bifreiðanna að stofnunin ber allan kostnað og ábyrgð af rekstri þeirra.

 

 • Megin forsenda fyrir hugsanlegum samkomulagsgrundvelli var að stofnunin bauð starfsmönnum að nýta 7000 km. sem hún þarf að greiða fyrir samkvæmt rekstrarleigu samningi við bifreiðaumboðið, en telur sig ekki þurfa að nota.

 

  Hvoru tveggja brást stofnuninni var bannað af fjármálaráðuneytinu að framleigja bifreiðarnar auk þess sem ríkisskattstjóri sagði að fullyrðing um skattfríðindi hefðu ekki við neinar lagalegar forsendur að styðast. Tiltrú starfsmanna varð fyrir verulegum hnékki þegar þessi niðurstaða lá fyrir og varð til að draga úr tiltrúa starfsmanna á öðrum tilboðum stjórnenda til lausnar ágreiningsins.
 • Fyrir afnotin áttu starfsmenn að greiða hóflega leigu. Fullyrt var af stofnuninni,  að þessi hlunnindi yrðu undanþegin sköttum sem reyndist rangt.

 

 • Hvoru tveggja brást stofnuninni var bannað af fjármálaráðuneytinu að framleigja bifreiðarnar auk þess sem ríkisskattstjóri sagði að fullyrðing um skattfríðindi hefðu ekki við neinar lagalegar forsendur að styðast. Tiltrú starfsmanna varð fyrir verulegum hnékki þegar þessi niðurstaða lá fyrir og varð til að draga úr tiltrúa starfsmanna á öðrum tilboðum stjórnenda til lausnar ágreiningsins.

 

  -         í orlofi
 • Landspítalinn óttast að dragi úr þjónustu heimahjúkrunar, geti það hindrað sjúkrahúsið í að útskrifa sjúklinga sem margir þurfa á aðhlynningu að halda þegar heim er komið.

 

  -         mismunandi veikindarétti.
 • Ein forsenda sem stjórnendur hafa gefið sér er að erfitt sé að mismuna starfsmönnum það geti grafið undan starfsánægju á vinnustað.

          Allir samningar búa yfir mismunun sem dæmi má nefna:

-         í orlofi

-         í aldurshækkunum

-         í mismunandi lífeyrissjóðum ( A og B deild Lsr.)

-         mismunandi veikindarétti.

 

  -         (Boðin er eingreiðsla kr. 100.000. -  m.t.t. starfshlutfalls. Hætt við.)
 • Tillögur stofnunarinnar til lausnar á deilunni byggja á 2 mismunandi lausnum:

-         Starfsmenn fái 2 launaflokka frá 1. mars 2004 og aki á eigin bifreið og fái

          greitt fyrir ekna kílómetra samkvæmt  akstursbók, auk 1200 km. á ári. Í öðru

          orðinu er talað um 100 km á mánuði sem eru 1050 á ári m.t.t. sumarleyfis.

-         Starfsmenn fái 2 launaflokka og aki á rekstrarleigu bifreið sem stofnunin

          leggur til. Bifreiðin skal skilin er eftir í lok vinnudags við næstu heilsugæslu.

-         (Boðin er eingreiðsla kr. 100.000. -  m.t.t. starfshlutfalls. Hætt við.)

 

Kópavogur sjúkraliðar:

  -         Einn sjúkraliði var lausráðin í heimhjúkrun og var látin vita að hann yrði ekki
 • Í Kópavogi sagði meirhluti starfsmanna heimahjúkrunar upp störfum. Um kjör þeirra er rætt á sama grundvelli og um kjör starfsmanna heimhjúkrunar í Reykjavík.

-         Starfandi voru 6 sjúkraliðar í Kópavogi

-         Fjórir sættu sig ekki við uppsögn aksturssamnings, töldu það jafngilda

          uppsögn á ráðningasamningi sínum vegna tekjuskerðingar sem þeir verða

          fyrir.

-         Einn sjúkraliði var nýráðin og treysti sér ekki til að svara erindi

          heilsugæslunnar á sama hátt og starfsfélagar hans gerðu.

-         Einn sjúkraliði var lausráðin í heimhjúkrun og var látin vita að hann yrði ekki

          endurráðin tæki hann þátt í einhverjum aðgerðum starfsmanna.

 

Kópavogur hjúkrunarfræðingar:

 • Allir hjúkrunarfræðingar sem störfuðu við heimahjúkrunina s.l. vor sögðu upp og komu ekki til starfa að nýju þegar ráðherra hjó á hnútinn í það skiptið.Alhjúkrun
 • Tveir  hjúkrunarfræðingar sem starfa við ungbarnahjúkrunina í Kópavogi eru kvaddir til starfa í heimahjúkrun meðan ekki finnst lausn á ágreiningi um aksturspeninga starfsfélaga þeirra.

 

Nýtt frá Reykjavík

  Ráðgert var að taka mál heimahjúkrunar fyrir í utandagskrárumræðu á Alþingi í dag 1. mars. Málshefjandi er  Þuríður Backmann, þingmaður VG.
 • Einn hjúkrunarfræðingur í Reykjavík sagði upp störfum í morgun þegar hann mætti til starfa.

 

Liðsinni veitir ekki liðsinni

 • Anna Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Liðsinnis hringdi til að fullvissa félagið  um að Liðsinni hefði hafnað beiðni Heimahjúkrunar um að fyrirtækið leggði til starfsfólk, til að bjarga því sem hægt er að bjarga í heimahjúkruninni

 

Alhjúkrun

 • Alhjúkrun er fyrirtæki með ákaflega takmörkuð mannaforráð hefur leitað eftir starfsfólki um stundarsakir á sjúkrahúsunum, án árangurs. Boðnar eru 2.400 kr. á klst. í verktakagreiðslu.

 

Utandagskrár umræða á Alþingi:

 • Ráðgert var að taka mál heimahjúkrunar fyrir í utandagskrárumræðu á Alþingi í dag 1. mars. Málshefjandi er  Þuríður Backmann, þingmaður VG.
 • Að ósk heilbrigðisráðherra Jóns Kristjánssonar, er umræðunni frestað til morguns, til þess að ráðherra gefist betri tími til að kynna sér málið. Gert er ráð fyrir að málið verði tekið fyrir á Alþingi kl. 13:30 á morgun 2. mars 04

 

 

 BSRB lýsir fullri ábyrgð á hendur heilbrigðisyfirvöldum vegna þess neyðarástands sem fyrirsjáanlegt er að skapist, náist ekki samkomulag um fyrirkomulag heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu.

BSRB hafði aðkomu að samningum um kjör starfsmanna við yfirfærslu heimahjúkrunar frá sveitarfélögum til ríkisins á sínum tíma og var undirritaður sérstakur samningur um það efni og hefur honum aldrei verið sagt upp gagnvart bandalaginu. Heimahjúkrun er vaxandi þáttur í heilbrigðisþjónustunni og er stór hópur fólks sem á allt undir því komið að þessi þjónusta raskist ekki. Stjórn BSRB lýsir furðu á því að stjórn Heilsugæslunnar auglýsi nú störf laus til umsóknar í stað þess að einbeita sér að því að finna ásættanlega  lausn deilunnar þannig að núverandi starfsmenn hrekist ekki úr starfi.

 

Á fundi félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands sem haldin var dagana 13 - 14 febrúar sl ályktaði stjórnin félagsins á ríkisstjórnina um málefni Landspítala háskólasjúkrahúss.

 

 

Ályktun

Fundur félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands harmar síenduteknar aðfarir stjórnvalda og Alþingis Íslendinga að grundvelli hátækniþjónustu landsmanna,  Landspítalanum háskólasjúkrahúsi. Fundurinn beinir þeim eindregnu tilmælum til fjárveitinganefndar Alþings að hún taki til endurskoðunar fyrri ákvörðun um niðurskurð á fjárveitingum til Landspítalans, sem gæti valdið þjóðinni óbætanlegum skaða. Uppbygging  þróaðs hátækni sjúkrahús er margra ára starf færustu sérfræðinga, hjúkrunarfólks og annarra starfsmanna sem erfitt er að byggja en auðvelt að eyðileggja. Hætt er við að haldi sem horfi, að þjóðin missi fjöldann af sérhæfðu starfsfólki til annarra starfa.

 

Fundurinn mótmælir harðlega því metnaðarleysi heilbrigðisráðuneytisins að gera ekki athugasemd við ákvörðun Ríkisendurskoðunar að bera saman kostnað, mönnun og árangur af starfi Landspítala háskólasjúkrahúss hér á landi, við sjúkrahús á Bretlandi. Sjúkrahús þar í landi munu seint býða þess bætur, að hafa þurft að lúta áratuga niðurskurði og annarri aðför stjórnvalda að heilbrigðisþjónustu landsins. Niðurstaða Ríkisendurskoðunar er enn ein staðfesting á því að þjónusta starfsfólks Landspítalans er mjög góð. Í mörgum þáttum er hún til muna betri og ódýrari en á samanburðar sjúkrahúsunum þrátt fyrir fámenni okkar og  dreifða byggð.

 

Árangri af markvissri uppbyggingu Landspítala háskólasjúkrahúsi er stefnt í hættu með vanhugsuðum skammtímaaðgerðum að kröfu fjárveitinganefndar Alþingis.  Uppbygging öflugrar sérfræðiþjónustu  sem er meginforsenda fyrir starfsemi öflugs  háskólasjúkrahúss er fórnað, breyti stjórnvöld ekki ákvörðun sinni.

 

Sjúkraliðafélag Íslands lýsir yfir miklum áhyggjum og eindreginni andstöðu við ákvarðanir stjórnvalda um niðurskurð á fjárveitingum til heilbrigðisþjónustu landsmanna sem engan endi virðist taka. Fyrst Landspítalinn og nú er kné látið fylgja kviði með ofbeldisfullum kröfum fjárveitingavaldsins um niðurskurð á þjónustu sjúkrahúsanna á landsbyggðinni.

 

Félagið hvetur stjórnvöld eindregið til að taka ákvarðanir sínar til endurskoðunar og leita annarra leiða til hagræðingar,  í samstarfi og samráði við starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar, samtök launþega og annarra aðila sem hagsmuna hafa að gæta varðandi  gæði og skilvirkni heilbrigðiskerfisins.

 

 

 

 

Virðingarfyllst

f.h. Sjúkraliðafélags Íslands.

 

_______________________________

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður

 

 

 

 

Fjallað er um tíðni, orsakir, sjúkdómseinkenni og meðferð krabbameins. Sagt er frá starfsemi Krabbameinsfélags Íslands (KÍ), einkum leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum og hugmyndum um leit að ristilkrabbameini. Sagt er frá grunnrannsóknum á brjóstakrabbameini og öðrum krabbameinum, fjallað um rannsóknir á tíðni og leit að orsökum þeirra og hvernig nýta má upplýsingar til forvarna og rannsókna. Einnig er fjallað um fræðslustarf og forvarnir og starf stuðningshópa á vegum KÍ og Líknardeildar LHS.

- Námskeið fyrir heilbrigðisstéttir

 

  Kennt er mið. 17., fim. 18., mán. 22. og þri. 23. mars kl. 17:00-20:50

  ;
 • Guðrún Agnarsdóttir                læknir og forstjóri KÍKennt er mið. 17., fim. 18., mán. 22. og þri. 23. mars kl. 17:00-20:50

  í Fjölbrautaskólanum við Ármúla.

  ;
 • í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Fjallað er um tíðni, orsakir, sjúkdómseinkenni og meðferð krabbameins. Sagt er frá starfsemi Krabbameinsfélags Íslands (KÍ), einkum leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum og hugmyndum um leit að ristilkrabbameini. Sagt er frá grunnrannsóknum á brjóstakrabbameini og öðrum krabbameinum, fjallað um rannsóknir á tíðni og leit að orsökum þeirra og hvernig nýta má upplýsingar til forvarna og rannsókna. Einnig er fjallað um fræðslustarf og forvarnir og starf stuðningshópa á vegum KÍ og Líknardeildar LHS.

  Sigurður Björnsson                  læknir LSH og formaður stjórnar KÍ

 • Halla Þorvaldsdóttir                 sálfræðingur LSH og KÍ
 • Fyrirlesarar

  Hildur B. Hilmarsdóttir             verkefnisstjóri KÍ

  Guðrún Agnarsdóttir                læknir og forstjóri KÍ
 • Steinunn Friðriksdóttir             félagsmálafulltrúi KÍSigurður Björnsson                  læknir LSH og formaður stjórnar KÍ
 • Guðrún Sigurjónsdóttir            hjúkrunarfræðingur frá Samhjálp kvenna,Halla Þorvaldsdóttir                 sálfræðingur LSH og KÍ
 • Kristján Sigurðsson                  læknir og sviðsstjóri leitarsviðs KÍHildur B. Hilmarsdóttir             verkefnisstjóri KÍ
 • Baldur F. Sigfússon                 læknir röntgendeild leitarsviðs KÍSteinunn Friðriksdóttir             félagsmálafulltrúi KÍ
 • Ásgeir Theodórs                      læknir LHS og St. JósefsspítalaGuðrún Sigurjónsdóttir            hjúkrunarfræðingur frá Samhjálp kvenna,
 • Helga M. Ögmundsdóttir          læknir og prófessor við Háskóla Íslands

                                                            Kí í sameinda- og  frumulíffræði

  Ásgeir Theodórs                      læknir LHS og St. Jósefsspítala
 • Laufey Tryggvadóttir               faraldsfræðingur og framkvæmdastjóriHelga M. Ögmundsdóttir          læknir og prófessor við Háskóla Íslands

  Krabbameinsskrár KÍ

  Laufey Tryggvadóttir               faraldsfræðingur og framkvæmdastjóri
 • Jórunn Erla Eyfjörð dósent og sameindaerfðafræðingur RKSFKrabbameinsskrár KÍ
 • Þórarinn Guðjónsson  sérfræðingur við læknadeild og verkefnisstjóri
  RKFS
 • Kristín Ingólfsdóttir                  prófessor í lyfjafræði við HÍKristín Ingólfsdóttir                  prófessor í lyfjafræði við HÍ
 • Guðlaug B. Guðjónsdóttir        framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Reykjavíkur

 

  Þorgrímur Þráinsson                framkvæmdastjóri Tóbaksvarnarráðs
 • Þorgrímur Þráinsson                framkvæmdastjóri TóbaksvarnarráðsHelgi Benediktsson                  hjúkrunarfræðingur hjá Heimahlynningu KÍ
 • Helgi Benediktsson                  hjúkrunarfræðingur hjá Heimahlynningu KÍValgerður Sigurðardóttir         læknir líknardeild LSH.
 • Valgerður Sigurðardóttir         læknir líknardeild LSH.

 

Skráning í síma 581 4014 og á vefnum www.fa.is

Verð: 16.000

 

 

;

Námstefna í samstarfi við Öldrunarfræðafélag Íslands, einkum ætluð fagfólki á sviði öldrunar en er öllum opið.

Ágæti viðtakandi

Ágæti viðtakandi

;

Fjallað verður um rannsóknir á sviði öldrunarmála á Íslandi og kynntar niðurstöður helstu rannsókna síðastliðinna ára í öldrunarfræðum.

Við vekjum athygli á námstefnu um rannsóknir í öldrunarfræðum,

Við vekjum athygli á námstefnu um rannsóknir í öldrunarfræðum,

;

Dagskrá:

sem verður í byrjun mars hjá Endurmenntun HÍ

sem verður í byrjun mars hjá Endurmenntun HÍ

;

09:00-09:05 Setning námstefnunar

Rannsóknir í öldrunarfræðum nr. 254  Námstefna í samstarfi við Öldrunarfræðafélag Íslands, einkum ætluð fagfólki á sviði öldrunar en er öllum opið.

Rannsóknir í öldrunarfræðum nr. 254

09:05-09:30 Jón Snædal

Helsinki yfirlýsing, grundvöllur vísindarannsókna á mönnum

09:3-10:00 Vísindasiðanefnd

Mat á umsóknum um rannsóknir á öldruðum.

10:20-10:50 Salvör Nordal

Siðfræðilegt álitamál í rannsóknum á öldruðum

10:50-11:20 Smári Pálsson

Eru vitrænar breytingar algengari í systkinum Alzheimersjúklinga en öðrum?

11:25-11:55 Panel umræður

13:00-13:30 Ella Kolbrún Kristinsdóttir

Breytingar á jafnvægi hjá öldruðum

13:30-14:00 Berglind Magnúsdóttir og María K. Jónsdóttir

Kynning á Mattis heilabilunarkvarðanum

14:00-14:30 Helga Björg Svansdóttir

Áhrif músíkþerapíu á hegðunarröskun og þunglyndi hjá Alzheimerssjúklingum

14:50-15:20 Hlíf Guðmundsdóttir

Óformlegur og formlegur stuðningur sem langlífir aldraðir njóta

með hliðsjón af líkamlegri færni

15:20-16:00 Panel umræður

Umsjón: Marta Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur á hjúkrunarheimilinu Sóltúni og

Sigrún Guðjónsdóttir sjúkraþjálfari á hjúkrunarheimilinu Skjóli.

Fyrirlesarar: Berglind Magnúsdóttir sálfræðingur, Björn Guðbjörnsson læknir, formaður Vísindasiðanefndar, Ella Kolbrún Kristinsdóttir sjúkraþjálfari, Jón Snædal öldrunarlæknir, María K. Jónsdóttir sálfræðingur, Helga Björg Svansdóttir músík þerapisti, Hlíf Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, Salvör Nordal forstöðumaður Siðfræðistofnunar HÍ og Smári Pálsson sálfræðingur.

Tími: Fim. 4. mars kl. 9:00-16:00. Verð: 12.800 kr.

Skráning: http://www.endurmenntun.hi.is/heilbr_flokk.asp?ID=254v04

Einnig má skrá sig í síma Endurmenntunar: 525 4444.

Ef þú óskar EKKI eftir upplýsingum um námskeið á tölvupósti,

vinsamlegast hafðu samband við Endurmenntun á netfangið mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kvennahreyfingar―innblástur, íhlutun, irringar

Kvinnorörelser―inspiration, intervention, irritation

Kvinnorörelser―inspiration, intervention, irritation

Norræn ráðstefna um kvennahreyfingar og áhrif þeirra á samfélög og menningu Norðurlanda og alþjóðasamfélagsins verður haldin í Reykjavík 10.-12. júní 2004.   Að ráðstefnunni standa NIKK (Nordisk institutt for kvinne- og kjønsforskning), Kvennasögusafn Íslands og Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands.  Tungumál ráðstefnunnar verður skandinavíska og enska.

Norræn ráðstefna um kvennahreyfingar og áhrif þeirra á samfélög og menningu Norðurlanda og alþjóðasamfélagsins verður haldin í Reykjavík 10.-12. júní 2004.   Að ráðstefnunni standa NIKK (Nordisk institutt for kvinne- og kjønsforskning), Kvennasögusafn Íslands og Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands.  Tungumál ráðstefnunnar verður skandinavíska og enska.

 

Frestur til að skila inn útdráttum að erindum rennur út 1. mars.

;Frestur til að skila inn útdráttum að erindum rennur út 1. mars.

 

Fimmtudagur 10. júní 2004 17:30-19:00Skráning Föstudagur 11. júní 2004 Ráðstefnuopnun:  Vigdís Finnbogadóttir, fyrrv. forseti Íslands Opnunarfyrirlestrar:     Þorgerður Einarsdóttir, lektor, Háskóli Íslands 10:00-12:00VINNUHÓPAR Ábyrgð: Elina Oinas,  Åbo Akademi, FI og Salla Tuori, Åbo Akademi, FI Ábyrgð: Hilda Rømer Christensen, Kaupmannahafnarháskóli,  DK og Hildur Jónsdóttir, IS Män och feminism Forskning, information, dokumentation 12:00-13:00Hádegisverður 13:00-14:30PALLBORÐSUMRÆÐUR um kvinnoorganisering och kvinnorörelser bland ursprungsbefolkningsgrupper, i Västnorden, Nordens närområden och bland invandrare. 14:30-15:00Hlé Laugardagur 12, júní 2004 09:00-10:00FYRIRLESTRAR     Diana Mulinari, lektor, Lunds universitet (SE) og Anh-Dao Trin, W.O.M.A.N (IS) 12:00-13:00Hádegisverður 13:00-15:00VINNUHÓPAR starfa áfram Kulturella uttryck i ljuset av kvinnorörelserna Kön och vetenskapssamfundet 15:00-15:30Hlé     Málshefjandi og stjórnandi: Drude Dahlerup, professor, Statsvetenskapliga institutionen,     Marianne Laxén og Siv Friðleifsdóttir 17:00-17:15Ráðstefnuslit

Ráðstefnugjald er kr. 14.000 fram til 1. aprílen kr. 16.000 eftir það. Ráðstefnugögn, hádegisverður og kaffi innifalið, svo og boð í Ráðhús Reykjavíkur.  Skráning fer fram rafrænt:  www.gestamottakan.is/island04.

\

Dagskrá: 

Ráðstefnugjald er kr. 14.000 fram til 1. aprílen kr. 16.000 eftir það. Ráðstefnugögn, hádegisverður og kaffi innifalið, svo og boð í Ráðhús Reykjavíkur.  Skráning fer fram rafrænt:  www.gestamottakan.is/island04.  Dagskrá:

 

 

Fimmtudagur 10. júní 2004

Móttaka í Ráðhúsi Reykjavíkur

17:30-19:00

08:45-10:00SKRÁNING

Skráning
Móttaka í Ráðhúsi Reykjavíkur

    Ute Gerhard, Prof. Dr, J.W. Goethe-Universität, Þýskalandi

Föstudagur 11. júní 2004

Kvinnorörelser/feminism över tiden

08:45-10:00

Jämställdhetsintegrering/mainstreaming, statsfeminism och kvinnorörelser

SKRÁNING
Ráðstefnuopnun:  Vigdís Finnbogadóttir, fyrrv. forseti Íslands
Opnunarfyrirlestrar:
     Ute Gerhard, Prof. Dr, J.W. Goethe-Universität, Þýskalandi
     Þorgerður Einarsdóttir, lektor, Háskóli Íslands

Ábyrgð: Knut Oftung, mansforskningskoordinator, NIKK

10:00-12:00

Ábyrgð: Nina Kristiansen, KILDEN, NO og Erla Hulda Halldórsdóttir,  IS

VINNUHÓPAR

    Málshefjandi og stjórnandi: Valgerður Bjarnadóttir, IS

 

15:00-16:30VINNUHÓPAR starfa áfram

Kvinnorörelser/feminism över tiden
Ábyrgð: Elina Oinas,  Åbo Akademi, FI og Salla Tuori, Åbo Akademi, FI

ŽActivism among migrant women in the Nordic countriesŽ

 

10:00-12:00VINNUHÓPAR

Jämställdhetsintegrering/mainstreaming, statsfeminism och kvinnorörelser
Ábyrgð: Hilda Rømer Christensen, Kaupmannahafnarháskóli,  DK og Hildur Jónsdóttir, IS

Trafficking, prostitution och våld mot kvinnor

 

Medier och kvinnorörelser

Män och feminism
Ábyrgð: Knut Oftung, mansforskningskoordinator, NIKK

15:30-17:00PALLBORÐSUMRÆÐUR UM: kvinnorörelsers samhälleliga och politiska inspirationskraft, relevans och betydelse lokalt, nationellt och globalt.

 

    Stockholms universitet, SE/DK. Þáttakendur: Berit Ås, Gudrun Schyman, Jane Korczak,

Forskning, information, dokumentation
Ábyrgð: Nina Kristiansen, KILDEN, NO og Erla Hulda Halldórsdóttir,  IS

20:00Kvöldverður (sérstök skráning,  ekki innifalinn í þátttökugjaldi)

12:00-13:00

Hádegisverður

13:00-14:30

PALLBORÐSUMRÆÐUR um kvinnoorganisering och kvinnorörelser bland ursprungsbefolkningsgrupper, i Västnorden, Nordens närområden och bland invandrare.
     Málshefjandi og stjórnandi: Valgerður Bjarnadóttir, IS

14:30-15:00

Hlé

15:00-16:30

VINNUHÓPAR starfa áfram

Laugardagur 12, júní 2004

09:00-10:00

FYRIRLESTRAR
ŽActivism among migrant women in the Nordic countriesŽ
     Diana Mulinari, lektor, Lunds universitet (SE) og Anh-Dao Trin, W.O.M.A.N (IS)

10:00-12:00

VINNUHÓPAR

12:00-13:00

Hádegisverður

13:00-15:00

VINNUHÓPAR starfa áfram

 

Trafficking, prostitution och våld mot kvinnor

 

Kulturella uttryck i ljuset av kvinnorörelserna

 

Medier och kvinnorörelser

 

Kön och vetenskapssamfundet

15:00-15:30

Hlé

15:30-17:00

PALLBORÐSUMRÆÐUR UM: kvinnorörelsers samhälleliga och politiska inspirationskraft, relevans och betydelse lokalt, nationellt och globalt.
     Málshefjandi og stjórnandi: Drude Dahlerup, professor, Statsvetenskapliga institutionen,

     Stockholms universitet, SE/DK. Þáttakendur: Berit Ås, Gudrun Schyman, Jane Korczak,

     Marianne Laxén og Siv Friðleifsdóttir

17:00-17:15

Ráðstefnuslit

20:00

Kvöldverður (sérstök skráning,  ekki innifalinn í þátttökugjaldi)

 

Nú hittumst við hress og kát og höldum Góugleði.

Gleðin verður haldin að Grettisgötu 89

þann 4. mars 2004 stundvíslega kl: 19:00.

 

 

Ítalskt hlaðborð.

 

Happadrætti.

 

Söngur gleði og gaman.

 

Miðaverð aðeins 2000.- kr.

 

Miðasala verður á skrifstofu SLFÍ Grensásvegi 16

dagana 26. febrúar og 2. mars klukkan 15 17.

Sjúkraliðar takið frá daginn. Fyrstir koma fyrstir fá.

Verum samtaka, fjölmennum og skemmtum okkur saman.

 

 

Reykjavíkurdeild Sjúkaliðafélags Íslands.

Þriðjudaginn 06. janúar var tekið á móti umsóknum í orlofshús félagsins og íbúðina í Reykjavík fyrir tímabilið 09. janúar - 10. maí.

          

 

Helgarleiga  (föstudagur - mánudagur)    kr.     9.000,-

Vikuleiga      (föstudagur - föstudags)      '      11.000,-

Ein nótt         (virkir dagar)                        '        4.000,-

Framhaldsnótt  (virkir dagar)                    '        1.500,-

 

 

Páskavikan var afgreidd sérstaklega, með úthlutun eins og í sumarleigu og dregnir frá 5 punktar.

 

Páskavikan   (miðvikudagur - miðvikudags)    kr.    11.000,-

 

 

 

Sjá orlofsmál