Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0053744.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0053744.jpg'

Fulltrúar félagsins, þær Birna Ólafsdóttir, formaður fræðslunefndar, Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður félagsins og Þórdís S. Hannesdóttir, sjúkraliði á öldrunarsviði LSH, hafa tekið þátt í námskeiði á vegum menntamálaráðuneytisins.

Námskeiðið er liður í undirbúningsvinnu fyrir tilraunarverkefni um vinnustaðanám. Tilraunin byggist á ákvörðun ríkisstjórnarinnar frá því í desember 2002 og er tilgangur hennar að leiða í ljós hvort vinnustaðanám skipulagt með ákveðnum hætti sé heppilegur valkostur við núverandi fyrirkomulag.

Námskeiðið var haldið á dagana  15., 16., 22. og 23. maí sl. á Bifröst í Borgarfirði.

Þeir fræðsluaðilar sem taka þátt í tilrauninni eru; Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins, Fræðsluráð hótel- og matvælagreina, Prenttæknistofnun, Sjúkraliðafélag Íslands og Viðskiptaháskólinn á Bifröst 

 

Þátttakendur námskeiðsins stilltu sér upp fyrir ljósmyndara í lok námskeiðsins. Á myndina vantar Þórdísi S. Hannesdóttur sjúkraliða  Námskeiðið er liður í undirbúningsvinnu fyrir tilraunarverkefni um vinnustaðanám. Tilraunin byggist á ákvörðun ríkisstjórnarinnar frá því í desember 2002 og er tilgangur hennar að leiða í ljós hvort vinnustaðanám skipulagt með ákveðnum hætti sé heppilegur valkostur við núverandi fyrirkomulag. Þeir fræðsluaðilar sem taka þátt í tilrauninni eru; Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins, Fræðsluráð hótel- og matvælagreina, Prenttæknistofnun, Sjúkraliðafélag Íslands og Viðskiptaháskólinn á Bifröst
Lesa meira: Námskeið á vegum menntamálaráðuneytisins, haldið á Bifröst

Þátttakendur námskeiðsins stilltu sér upp fyrir ljósmyndara í lok námskeiðsins.

Á myndina vantar Þórdísi S. Hannesdóttur sjúkraliða

 

 

 

 

Í  21. gr. starfsmannalaganna stendur:

 

 

Á Alþingi liggur fyrir frumvarp til laga um breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (hér eftir kölluð starfsmannalögin) þar sem verið er að afnema grundvallarréttindi þín.  Breytingin felur í sér að grafið er undan starfs­öryggi þínu.

Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður í starfi eða framkoma hans eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar veita honum skriflega áminningu. Áður skal þó gefa starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt.

 

 

Þessi lagagrein inniheldur þá meginreglu að óheimilt sé að segja starfsmanni sem lögin taka til upp starfi án undanfarandi áminningar, þannig að starfsmaðurinn fái möguleika á að bæta ráð sitt og þannig geti hann afstýrt uppsögn.  Í frumvarpinu er lagt til að þessi lagagrein falli brott. Afnám þessa lagaákvæðis þýðir að ríkis­starfs­menn verða settir undir geðþóttavald stjórnenda þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.

 

Í frumvarpinu er tillaga um andmælarétt. Hann er hins vegar takmarkaður m.a. á þann hátt  að ekki á að veita andmælarétt ef starfsmanni er sagt upp vegna þess að hann hefur ekki þá kunnáttu eða reynslu sem forstöðumaður ákveður að starfsmaðurinn þurfi að hafa.

 

Verði frumvarpið að lögum hafa ríkisstarfsmenn framvegis lakari ráðningarréttindi heldur en grunnskólakennarar, leikskólakennarar, slökkviliðsmenn og aðrir starfsmenn sveitarfélaga.

 

Kjör starfsmanna ríkisins ráðast annars vegar af lögum og hins vegar kjara­samn­ingum. Starfsmannalögin eru þannig hluti af forsendum kjarasamninga. Með frum­varpi sínu ræðst fjármálaráðherra á eigin starfsmenn á ómálefnalegan og ósanngjarnan hátt, torveldar með framgöngu sinni samskipti aðila og setur komandi kjarasamninga í uppnám.

 

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is//files/{5aeaccad-56df-480a-97d9-05fd564356c4}_ernarettindi2.gif
There was a problem loading image http://www.bsrb.is//files/{5aeaccad-56df-480a-97d9-05fd564356c4}_ernarettindi2.gif

Á fréttasíðu BSRB kemur fram að komandi samningar séu settir í uppnám ef lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins verða að lögum

 

Sjá nánar hér að neðan

http://www.bsrb.is/news.asp?id=382&news_id=671&type=one 

 

Lesa meira: Komandi kjarasamningar settir í uppnám

Í gær, þriðjudaginn 04.05.2004 voru umsóknir um orlofsdvalarstaði afgreiddar.

 

 

Samtals sóttu um 214 og fengu 148 úthlutað en eins og venja er þá sækja margir um sömu staði og sömu tímabil.  Eitthvað er laust og er hægt að skoða það hér undir orlofsmál.

Svíinn Göran Dahlgren prófessor verður fyrirlesari á málþingi BSRB sem haldið verður miðvikudaginn 5. maí kl. 09:00 til 11:00 á Hótel Loftleiðum. Fyrirlestur hans mun fjalla um heilbrigðisþjónustuna, reynslu af kerfisbreytingum og framtíðarsýn.

 

http://www.bsrb.is/news.asp?id=382&news_id=668&type=one

 

Heilbrigðisþjónustan, reynslan af kerfisbreytingum og framtíðarsýn

Göran Dahlgren hefur síðan á níunda áratugnum verið áhrifamaður á alþjóðavettvangi á sviði heilbrigðis, heilsugæslu, og lýðheilsumála. Bók hans Hjúkrunarmarkaður framtíðarinnar hverjir vinna og hverjir tapa? sem kom út 1994 vakti mikla athygli, en þar dregur hann upp mynd af samspili heilbrigðiskerfisins og markaðarins. Honum hlotnuðust Norrænu lýðheilsuverðlaunin árið 2003 en í úrskurði dómnefndar sagði að framlag hans hefði brotið blað á sviði jafnréttismála, aðferðafræði, stefnumótunar og skoðanamyndunar í nútíma lýðheilsustarfi.

Svíinn Göran Dahlgren prófessor verður fyrirlesari á málþingi BSRB sem haldið verður miðvikudaginn 5. maí kl. 09:00 til 11:00 á Hótel Loftleiðum. Fyrirlestur hans mun fjalla um heilbrigðisþjónustuna, reynslu af kerfisbreytingum og framtíðarsýn.

Verðlaunin hafa verið veitt frá árinu 1989 einstaklingum eða stofnunum sem skarað hafa fram úr í starfi að lýðheilsumálum á Norðurlöndunum, en að þeim standa Norræna ráðherranefndin og Norræni lýðheilsuskólinn. Hann fékk ásamt prófessor Margaret Whitehead styrk frá Rockefeller sjóðnum árið 2001 til að framkvæma greiningu á stefnumótun á sviði jöfnuðar í tengslum við umbætur í heilbrigðismálum.
Göran Dahlgren hefur meðal annars verið fulltrúi á landsþingi, SIDA, sem stendur fyrir Socialstyrelsen og Statens folkhälsoinstitut. Hann hefur einnig verið ráðgjafi heilbrigðisráðherra í þróunarríkjum, en í dag starfar hann sem gestaprófessor við háskólann í Liverpool.

Málþingið er öllum opið og hvetur BSRB alla sem láta sig heilbrigðismál varða til að koma til málþingsins. Göran mun svara  fyrirspurnum að loknum fyrirlestri.

Stjórn BSRB er eindregið hvött til að koma á málþingið og kynna það meðal sinna félagsmanna. Áformað var að halda stjórnarfund í tengslum við málþingið en nú hefur verið horfið frá því m.a. vegna þess að forystufræðsla BSRB stendur yfir í Munaðarnesi einmitt þennan dag. 

 

 

 

 

Markmið málþingsins er að kynna hugtakið félagsauð (social capital) og íslenskar rannsóknir því tengdar í þeim tilgangi að koma hugtakinu 'social capital'  í auknum mæli inn í stefnumörkun og umræðu opinberra aðila, sjálfboðasamtaka og jafnvel fyrirtækja, svo og rannsóknir fræðimanna hérlendis. Hugtakið félagsauður er víða um lönd tekið í vaxandi mæli inní stefnumörkun stjórnvalda og rannsóknir fræðimanna. Það er skilgreint sem verðmæti og áhrif þeirra félagstengsla sem einstaklingar mynda í fjölskyldum, vinahópum, vinnustöðum, félagasamtökum ofl. Verðmæti eða auður vegna þeirra margvíslegu jákvæðu áhrifa sem það getur haft á velsæld og hagsæld einstaklinga sem samfélaga. Litið er á 'social capital' sem auðlind samfélaga með sama hætti og efnislegan auð (physical- capital) og mannauð (human-capital).
          Rannsóknir á áhrifum 'social capital' bæði á einstaklinga og samfélög hefur fjölgað mjög og stjórnmálaleiðtogar hvort sem er til hægri eða vinstri hafa tekið þetta atriði inní stefnuskrár sinna flokka, OECD hefur gefið út rit um mikilvægi félagsauðs fyrir stefnumörkun stjórnvalda og Alþjóðabankinn notar félagsauð sem einn mælikvarða við mat á þeim verkefnum er hann tekur þátt í. Einn áhrifamesti fræðimaðurinn á þessu sviði er Robert Putnam prófessor v. Harvard og höfundur bókarinnar Bowling Alone, nánari upplýsingar um hann, rannsóknir og umræðu um 'social capital' má sjá hér: http://www.ksg.harvard.edu/saguaro/
        Tilefni málþingsins nú er ný samanburðarrannsókn á félagsauði í 10  löndum, þ.á.m. Íslandi. Rannsóknin var styrkt af Evrópusambandinu og var yfirumsjón hennar í höndum dansks hagfræðiprófessors, Gert Tinggaard Svendsen, frá Viðskiptaháskólanum í Árósum, sem mun kynna niðurstöðurnar á málþinginu. Markmiðið með rannsókninni var tvíþætt: í fyrsta lagi að koma á alþjóðlegum gagnabanka um félagsauð og í öðru lagi að leita leiða til þess að efla félagsauð, þ.e.a.s. hvernig stjórnvöld geta markvisst nýtt félagsauð sem tæki til aukinnar velsældar þegnanna.
        Á málþinginu verða niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar kynntar og íslenskir fræðimenn sem ýmist hafa notað hugtakið félagsauður beint eða tengd hugtök í sínum rannsóknum munu kynna þær og benda á leiðir til að efla félagsauð. Sérstök áhersla verður lögð á sveitarfélög (local communities) og hvernig þau geta nýtt hugtakið í stefnumótun sinni.
Málþingið er opið öllu áhugafólki um samfélagsmál, en einkum ætlað sveitarstjórnarmönnum, bæði kjörnum fulltrúum og embættismönnum, fagfólki á þeim sviðum sem um ræðir og fræðimönnum. Fundarstjóri verður Dagur Eggertsson borgarfulltrúi.
        Dagskrá:
Hvað er félagsauður? Kenningar Robert D. Putnam og hvers vegna skiptir máli að setja félagsauð á dagskrá stjórnmála og vísinda?:
Margrét S. Björnsdóttir forstöðumaður.

Þrjár kenningar um félagsauð: Þórólfur Þórlindsson prófessor Háskóla Íslands

Félagsauður á Íslandi og í níu öðrum Evrópulöndum: Niðurstöður rannsóknar á samanburði milli landa á árinu 2003:
Gert Tinggaard Svendsen prófessor Viðskiptaháskólanum í Árósum

Þróun félagsauðs á Íslandi 1984-2000: einkenni breytinga og skýringar á mun milli landa:
Stefán Ólafsson prófessor Háskóla Íslands og forstöðumaður Borgarfræðaseturs

Hvað segja rannsóknir ma. á Íslandi um áhrif og tilurð félagsauðs?
        á námsárangur nemenda og áhættu v. áfengis- og vímuefnanotkun: Inga Dóra Sigfúsdóttir fræðimaður Rannsóknir og greining ehf.
        á samskiptahæfni og sjálfsálit, andlega líðan og áhættuhegðun: Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor Háskóla Íslands
        á heilsufar og andlega líðan: Sigurður Guðmundsson landlæknir
        á gæði opinberrar þjónustu: Gunnar Helgi Kristinsson prófessor Háskóla íslands
        á árangur í efnahagsmálum: Sigurður Snævarr borgarhagfræðingur Rvk.borg
        á sjálfboðastarf og öfugt: (Óstaðfest Steinunn Hrafnsdóttir lektor Háskóla Íslands)
Að þeim loknum stýra borgarfulltrúarnir Dagur B. Eggertsson og Guðrún Ebba Ólafsdóttir pallborðsumræðum: Hvernig má efla félagsauð í sveitarfélögum? Þátttakendur m.a. Stefán Jón Hafstein borgarfulltrúi, Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi, Sigríður Stefánsdóttir markaðs- og kynningarstjóri Akureyrabæjar, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarfulltrúi og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Lokaorð og slit: Þórólfur Árnason borgarstjóri

Reykjavíkurborg býður til mótttöku í Höfða að málþinginu loknu. 
  


        Menntun, félagsleg og efnahagsleg velferð, heilsa, stjórnmál og stjórnkerfi
Málþing um félagsauð og mikilvægi hans í stefnumótun stjórnvalda á vegum Reykjavíkurborgar, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála og  Borgarfræðaseturs. Haldið á Grand-hótel 30. apríl kl. 13.00-17.00, þátttökugjald kr. 3.000.-.
Skráning: http://stjornsyslustofnun.hi.is/page/felagsaudur

 

 

Maður er sá sem mannsverk vinnur - Starfsþálfunarsetur á Akureyri     

Ágæti viðtakandi
 

Fjallað er um atvinnu- og menntamál atvinnulausra ungmenna á aldrinum 16 24 ára sem ekki eru í skóla, en atvinnuleysi í þessum hópi hefur farið vaxandi um allt land síðustu ár. Ástæðan er meðal annars sú að atvinnumarkaðurinn gerir sífellt meiri kröfur um menntun. Ein leið til að bregðast við þessu er að stofna starfsþjálfunarsetur og fjallar verkefnið um rekstrargrundvöll slíks seturs sem starfrækt yrði á Akureyri. Byggt er á upplýsingum um hliðstæða starfsemi í Kópavogi og í Danmörku. Einnig er byggt á úttekt á aðstæðum á Norðurlandi eystra, m.a. viðtölum við hagsmunaaðila.

Við viljum vekja athygli á opinni ráðstefnu sem haldin verður laugardaginn  24. apríl  kl. 9.00-12.00  hjá Endurmenntun HÍ Dunhaga 7.  Þar munu nemendur á seinna misseri í námi í Verkefnastjórnun - Leiðtogaþjálfun kynna hópverkefni sem þeir hafa unnið að þetta misserið. Nemendur hafa lagt mikla vinnu á sig við  verkefnin sem unnin eru í nánum tengslum við hlutaðeigandi aðila.

 


Eftirfarandi verkefni verða kynnt:

Nettorg Netvæðing námskeiðahalds fræðslu- og ráðgjafadeildar Iðntæknistofnunnar

 

Sagt er frá nýrri framtíðarsýn fyrir fjarnám sem byggir á hugsuninni um námssamfélag á Netinu. Í verkefninu var gerð greining á markaði fyrir fjarnám á vegnum Fræðslu- og ráðgafardeildar Iðntæknistofnunar. Á grundvelli hennar var gerð stefnumótun fyrir deildina. Bent á ýmis ónotuð tækifæri sem liggja í markaðnum og kynnt er sóknaráætlun til að nýta þessi tækifæri.

;

 

 

Hjálpum börnum í stríði - Landsöfnun Rauða kross Íslands

Gerð er verkefnisáætlun fyrir landssöfnun Rauða kross Íslands sem fram fer annað hvert ár. Áætlunin spannar greiningu, undirbúning, framkvæmd og skilamat á söfnuninni og hún er byggð upp með það að markmiði að verða gæðahandbók fyrir framkvæmd landssafnana á vegum Rauða krossins í framtíðinni.

 

Byggingarstofnun - Breytt stjórnsýsla byggingamála

Á vegum umhverfisráðuneytis stendur nú yfir endurskoðun á skipulags- og byggingalögum með það að markmiði að bæta skipulag þessara mála innan stjórnsýslunnar. Í verkefninu er gerð stefnumótun fyrir nýja stofnun, Byggingastofnun, sem halda mun utan um alla meginþætti byggingamála í landinu. Stefnumótunin felst meðal annars í ítarlegri umhverfisgreiningu, greiningu á skipulagi og hlutverki stofnunarinnar, stefnu, markmiðum og loks sóknaráætlun.

 

Aðgerðir til fækkunar umferðarslysa

Gerð er úttekt á hvaða stefna er í forvörnum vegna umferðarslysa á Íslandi. Fjallað er um stjórnskipulag þeirra aðila sem sinna forvörnum, bent er á leiðir til að sinna áframhaldandi forvörnum og hvernig ná má bættum árangri með hugarfarsbreytingu, hagræðingu og skipulögðum vinnubrögðum.

 

 

Til upplýsingar má benda á að hér er um að ræða annan nemendahópinn sem lýkur námi í Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, sem er 2 missera nám samhliða starfi. Fyrsti hópurinn lauk námi í árslok 2003. Viðfangefni hans voru m.a. vistvæn ferðaþjónusta á Hellnum, útflutningur íslenskrar heilbrigðisþjónustu með innflutningi erlendra sjúklinga og ferðaþjónusta í Reykjanesbæ í tengslum við víkingaskipið Íslending. Einnig var fjallað um staðardagskrá 21 í Reykjavík, ábyrgan akstur utan vega og loks fjallaði einn hópur um arðsemi af nýtingu vatnasvæðis Ölfusár og Hvítár . 

 

Kennarar í náminu eru Tryggvi Sigurbjarnarson ráðgjafaverkfræðingur, Dr. Helgi Þór Ingason verkfræðingur og Haukur Ingi Jónasson guðfræðingur og sálgreinir. Nýtt nám mun hefjast í september n.k. tekið er við umsóknum hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.

 


kveðja,
Starfsfólk Endurmenntunar HÍ

 

 

 

Fjölmenni var á ráðstefnu um tvískiptingu vinnumarkaðarins sem haldin var af Viðskiptaháskólanum á Bifröst föstudaginn 16. apríl. Fjölmörg erindi voru flutt á ráðstefnunni og komu bæði fram þau sjónarmið að sama löggjöf ætti að gilda um allan vinnumarkaðinn og einnig að ákveðin rök væru fyrir tvískiptingu hans. Sjá heimasíðu BSRB   
Rætt um tvískiptingu vinnumarkaðarins í Bifröst

Fjölmenni var á ráðstefnu um tvískiptingu vinnumarkaðarins sem haldin var af Viðskiptaháskólanum á Bifröst föstudaginn 16. apríl. Fjölmörg erindi voru flutt á ráðstefnunni og komu bæði fram þau sjónarmið að sama löggjöf ætti að gilda um allan vinnumarkaðinn og einnig að ákveðin rök væru fyrir tvískiptingu hans. Sjá heimasíðu BSRB

 

 

 

 

Dagskrá:

Landlæknisembættið boðar til árlegs fræðslufundar með starfsfólki í heilbrigðisþjónustu 7. maí 2004 í Félagsheimili Seltjarnarness við Suðurströnd, kl. 9.30-16.15. ;

 

Sigurður Guðmundsson landlæknir setur fundinn með stuttu ávarpi en síðan eru á  dagskrá 17 erindi um margvísleg efni sem eru ofarlega á baugi í starfsemi Landlæknisembættisins um þessar mundir. Í lok fundar verða umræður og fyrirspurnir.    ;

Fundarstjóri:    Þórarinn Gunnarsson

Þátttökugjald er kr. 2.500, sem greiðist í upphafi fundar. Tilkynna þarf þátttöku í síðasta lagi mánudaginn 3. maí nk., annaðhvort með tölvupósti, í netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ;

 

eða símleiðis, í síma 510 1900.   ;

10:00-10:10     Setning:  Sigurður Guðmundsson, landlæknir.

Gert er ráð fyrir fjarfundabúnaði og verður tilkynnt nánar um það síðar hér á vefsetrinu. \

 

;

10:15-10:30     Farsóttavarnir inflúensa

  
 
;

                        Haraldur Briem

Landlæknisembættið boðar til árlegs fræðslufundar með starfsfólki í heilbrigðisþjónustu 7. maí 2004 í Félagsheimili Seltjarnarness við Suðurströnd, kl. 9.30-16.15. 

\

 

Dagskrá:

Sigurður Guðmundsson landlæknir setur fundinn með stuttu ávarpi en síðan eru á  dagskrá 17 erindi um margvísleg efni sem eru ofarlega á baugi í starfsemi Landlæknisembættisins um þessar mundir. Í lok fundar verða umræður og fyrirspurnir.  

\

10:30-10:45     Skráning og gagnaúrvinnsla

Þátttökugjald er kr. 2.500, sem greiðist í upphafi fundar. Tilkynna þarf þátttöku í síðasta lagi mánudaginn 3. maí nk., annaðhvort með tölvupósti, í netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

\

                       Sigríður Haraldsdóttir

Fundarstjóri:    Þórarinn Gunnarsson

eða símleiðis, í síma 510 1900.  

\

 

Gert er ráð fyrir fjarfundabúnaði og verður tilkynnt nánar um það síðar hér á vefsetrinu.

10:45-11.00     Vistunarupplýsingar úrvinnsla og ávinningur

 

                        Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir

 

11.00-11:15     Lyf og vá

                        Haraldur Briem

 

11.15-11:30     Lífsskrá (Living Will)

                        Salbjörg Bjarnadóttir

 

11:30-11:45     Slysaskrá Íslands úrvinnsla og ávinningur

                        Hildur Björk Sigbjörnsdóttir

 

11:45-12.00     Fagmennska heilbrigðisstétta

                        Sigurður Guðmundsson

 

12.00-13.00     Hádegishlé

 

 

13.00-13.15          Eftirlit með heilbrigðisstofnunum                             niðurstöður

                        Vilborg Ingólfsdóttir

 

13.15-13.30          Slys á börnum gögn     frá  Slysaskrá  Íslands og LSH.

                           Erik B. Eriksson læknanemi


 

 

 

13.30-13.45          Leiðbeiningar um heilsuvernd aldraðra

                            Anna Björg Aradóttir

 

13.45-14.00     Klínískar leiðbeiningar staða

                        Sigurður Helgason

 

14.00-14.15     Ferlisjúklingar úrvinnsla og ávinningur.

                        Sigríður Haraldsdóttir

 

14.15-14.30     Gæðaáætlun heilbrigðis- og tryggingamála-
                       ráðuneytisins og Landlæknisembættisins

                        Vilborg Ingólfsdóttir

 

14.30-14.45          Kaffihlé

 

14.45-15.00     Meningokokkabólusetning staða

                        Þórólfur Guðnason

 

15.00-15.15     ICD-10 endurskoðun leiðbeininga

                        Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir

 

15.15-15.30     Skimun

                        Sigurður Guðmundsson

 

15.30-15.45     Fjöldi fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða

                       Sigríður Haraldsdóttir

                       

15.45-16.15          Umræður og fyrirspurnir

 

 

 

Þátttökugjald er kr. 2500,  sem greiðist við afhendingu fundargagna í upphafi fundar. 

 

Í hádegishléi gefst fundargestum kostur á að kaupa hádegisverð á staðnum, súpu og tvær gerðir af salati með brauði. Verð kr. 1100. Til hagræðis eru þeir sem vilja nýta sér það beðnir að panta og greiða fyrir hádegismatinn um leið og þeir skrá sig til þátttöku í fundarbyrjun.

 

Gert er ráð fyrir fjarfundabúnaði á staðnum nánar tilkynnt síðar.

 

Vinsamlega tilkynnið þátttöku í síðasta lagi 3. maí nk.,

í tölvupósti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða í síma 510 1900.

 

 

 

 

Hátt á þriðja hundrað manns troðfylltu Súlnasal Hótel Sögu í gær á ráðstefnu sem BHM, BSRB og Kennarasamband Íslandsstóðu sameiginlega að. Yfirskrift fundarins var Hvert stefnir í kjarasamningum hjá ríkinu? Á ráðstefnunni var fjallað um hið nýja launakerfi ríkisins, sögulegan aðdraganda þess að því var komið á fót, hver reynslan af því væri og hvert stefndi. Fræðimenn og fulltrúar samningsaðila fluttu erindi og efnt var til almennra umræðna. Af hálfu BSRB fluttu þeir erindi Ögmundur Jónasson, formaður BSRB og Jens Andrésson, formaður SFR. Ráðstefnustjóri var Elna Katrín Jónsdóttir formaður Félags framhaldsskólakennara. Sjá nánar