Á samningafundi í dag (17. september) var sett fram krafa um að tekjutenging við laun maka öryrkja og lífeyriþega verði afnumin og  að atvinnuleysisbætur og bætur almannatrygginga verði stór auknar.

Á meðal nýmæla er sú hugmynd að stofnaður verði sérstakur trúnaðarmannasjóður til að byggja upp öflugt kerfi trúnaðarmanna en samtökin líta á það sem mjög brýnt verkefni á komandi samningstíma.
Þá er hamrað á þeirri kröfu að veikindaréttur vegna langveikra barna verði stóraukinn.

Þessar kröfur eru lagðar sameiginlega fram að BSRB, BHM og KÍ en að auki hefur BSRB lýst vilja til að ræða vinnutíma vaktavinnufólks og lagt fram áherslur þar að lútandi.
Tillögur heildarsamtaka beinast að ríki en einnig að sveitarfélögunum þar sem það á við. Auk þess beinir BSRB þeirri kröfu til sveitarfélaganna að jafna lífeyrisréttindi starfsmanna þeirra þeim kjörum sem starfsmenn ríkisins búa við.

Samningaviðræður BSRB,BHM og KÍ við ríkið um réttindamál eru hafnar. Samtökin leggja áherslu á að bæta stöðu trúnaðarmanna, tryggingar, bættan veikindarétt, eflingu styrktarsjóða, lífeyrisréttindi, rétt tímavinnufólks, lengingu uppsagnarfrests, vinnuumhverfismál og starfsmannastefnu. Þá leggja samtökin áherslu á markvissar aðgerðir til að draga úr kynbundnum launamun og styttingu vinnuvikunnar. Á samningafundi í dag (17. september) var sett fram krafa um að tekjutenging við laun maka öryrkja og lífeyriþega verði afnumin og  að atvinnuleysisbætur og bætur almannatrygginga verði stór auknar. Á meðal nýmæla er sú hugmynd að stofnaður verði sérstakur trúnaðarmannasjóður til að byggja upp öflugt kerfi trúnaðarmanna en samtökin líta á það sem mjög brýnt verkefni á komandi samningstíma. Þá er hamrað á þeirri kröfu að veikindaréttur vegna langveikra barna verði stóraukinn. Þessar kröfur eru lagðar sameiginlega fram að BSRB, BHM og KÍ en að auki hefur BSRB lýst vilja til að ræða vinnutíma vaktavinnufólks og lagt fram áherslur þar að lútandi. Tillögur heildarsamtaka beinast að ríki en einnig að sveitarfélögunum þar sem það á við. Auk þess beinir BSRB þeirri kröfu til sveitarfélaganna að jafna lífeyrisréttindi starfsmanna þeirra þeim kjörum sem starfsmenn ríkisins búa við.

Samningaviðræður BSRB,BHM og KÍ við ríkið um réttindamál eru hafnar. Samtökin leggja áherslu á að bæta stöðu trúnaðarmanna, tryggingar, bættan veikindarétt, eflingu styrktarsjóða, lífeyrisréttindi, rétt tímavinnufólks, lengingu uppsagnarfrests, vinnuumhverfismál og starfsmannastefnu.
Þá leggja samtökin áherslu á markvissar aðgerðir til að draga úr kynbundnum launamun og styttingu vinnuvikunnar.

15.09.04

1.      Fastir vextir lækka í 4,3%.

 

2.      Vextir lána með breytilegum vöxtum lækka í 4,45%.  Breytilegir vextir eru endurskoðaðir mánaðarlega. Breytilegir vextir sjóðfélagalána taka breytingum 15. hvers mánaðar og eru 0,60% (punktum) hærri en meðalávöxtun í síðustu þrjá almanaksmánuði á nýjasta flokki Íbúðabréfa til 30 ára.

 

3.      Heimilt er að veita lán til 40 ára og ekki er hámark á lánsfjárhæð enda uppfylli veðið almenn skilyrði lánveitinga á hverjum tíma sem er 65% af fasteignamati eða 55% af verðmati.  Sé lán hærra en 5 milljónir króna þarf að fylgja greiðslumat umsækjanda. 

Á fundi stjórnar Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga í dag voru samþykktar breytingar á lánareglum sjóðsins og taka þær gildi 15. september n.k.: 

4.      Réttur til lántöku var rýmkaður og nær nú til allra starfsmanna sveitarfélags,  stofnunar þess eða fyrirtækis, og þeirra sem kjörnir eru í nefndir eða ráð á vegum sveitarfélagsins.  Aðrir sem greitt hafa iðgjöld til sjóðsins eða lífeyrissjóða með bakábyrgð sveitarfélags hafa ennfremur rétt til lántöku. Lífeyrisþegar, sem uppfylla framangreind skilyrði geta átt kost á láni hjá sjóðnum. 

 

5.      Lántakendum lána sem bera fasta vextir verður heimilt til 1. apríl 2005 að skuldbreyta þeim lánum þannig að þau beri framvegis breytilega vexti eða 4,3% fasta vexti.  Skuldbreyting láns með þessum hætti er einungis heimil einu sinni.   Gjald vegna þessara skuldbreytinga er 0,25% af eftirstöðvum láns, þó aldrei lægra en kr.1.800.

Nýjar lánareglur

6.      Lántakandi getur hvenær sem er greitt upp lán án nokkurs kostnaðar 

 

;

Það er mikilvægt að starfsmenn og stjórnarmenn skrifi góðar fundargerðir og kunni að nýta sér minnisblöð. Fundargerð skráir það sem var kynnt og rætt á fundi og þær ákvarðanir sem voru teknar. Hún er þess vegna mikilvæg staðfesting á því sem fram fór enda staðfest af fundarmönnum. Deilur ættu ekki að koma upp síðar um hvað var ákveðið. Fundargerð er því hluti af formlegu starfi og ákvörðunarferli t.d. félags og jafnar stöðu viðkomandi.

Minnisblöð eru notuð í margs konar tilgangi. Hann getur verið að skrá niður álit á ákveðnu máli, skrá staðreyndir sem liggja fyrir, skrá væntanlegar aðgerðir eða vinnuáætlun. Minnisblað getur verið lýsing á fundi og því sem fram fór (fundargerð er formlegri). Fram kemur hver semur, hvenær og til hverra er dreift. Minnisblað dregur saman efni ákveðins máls, sem er kostur þar sem síður verður deilt um stöðuna.

Ágætu félagar.

Ágætu félagar.

\

Nánari upplýsingar um námskeiðið eru í viðhengi. Leiðbeinandi er Arnar Guðmundsson.

 

\

Námið hefst kl. 9.00 þriðjudaginn 5. október og lýkur kl. 16.00 sama dag. Námskeiðið er 8 kennslustundir. Félagsmálaskólinn niðurgreiðir námskeiðið um 40%. Verð námskeiðsins er kr. 4.600  á þátttakanda. Hádegismatur og kaffi kostar kr. 1.100. Samtals er því kostnaður á þátttakanda kr. 5.700.

Við viljum kynna fyrir ykkur námskeiðið Fundarritun sem verður haldið í Félagsmálaskóla alþýðu 5. október frá kl. 9:00 16:00 að Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík.

Við viljum kynna fyrir ykkur námskeiðið Fundarritun sem verður haldið í Félagsmálaskóla alþýðu 5. október frá kl. 9:00 16:00 að Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík.

\

 

 Það er mikilvægt að starfsmenn og stjórnarmenn skrifi góðar fundargerðir og kunni að nýta sér minnisblöð. Fundargerð skráir það sem var kynnt og rætt á fundi og þær ákvarðanir sem voru teknar. Hún er þess vegna mikilvæg staðfesting á því sem fram fór enda staðfest af fundarmönnum. Deilur ættu ekki að koma upp síðar um hvað var ákveðið. Fundargerð er því hluti af formlegu starfi og ákvörðunarferli t.d. félags og jafnar stöðu viðkomandi.

 

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku til Mímis - símenntunar fyrir 28. september í síma 580 1800 eða This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Einnig er hægt að skrá sig á vefsíðu ASÍ www.asi.is .

 

Með félagskveðju,

 

Rannveig Einarsdóttir

Skólastjóri Félagsmálaskóla alþýðu

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0063571.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0063571.jpg'
;

Lesa meira: Námstefna um kynbundið ofbeldi 

Meðfylgjandi er dagskrá námstefnu um kynbundið ofbeldi sem fjöldi samtaka og

Meðfylgjandi er dagskrá námstefnu um kynbundið ofbeldi sem fjöldi samtaka og

stofnana standa að. Námstefnan verður á föstudaginn kl. 9-15 í

stofnana standa að. Námstefnan verður á föstudaginn kl. 9-15 í

Kennaraháskóla Íslands.

Kennaraháskóla Íslands.

Ekki þarf að skrá sig sérstaklega   

Félagsmálaskóli alþýðu verður með fjölbreytt námskeið haustið 2004. Meðal annars er boðið upp á námskeið fyrir trúnaðarmenn, námskeið um fjölþjóðlega menningu á vinnustað, ensku vinnumarkaðarins, velferðarkerfi verkalýðshreyfingarinnar o.fl.

Fjölþjóðleg menning á vinnustað  

Við hvetjum þig til þess að kynna þér haustdagskránna

2. nóv. kl. 13 17

 sem hér er:

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja   

 

25. nóv. kl. 13 17    5. okt. kl. 9 16Velferðarkerfi verkalýðshreyfingarinnar   18. nóv. kl. 13 17Virk þátttaka í félagsstörfum  8. - 10. nóv. kl. 9 17Fjárfestingarstefna og aðferðir lífeyrissjóða  7. og 8. okt. kl. 9 16Trúnaðarmaður starf hans og staða  28. og 29. sept. kl. 9 16Enska - orðaforði vinnumarkaðarins  6. - 7. des.  kl. 9  16

 

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku til Mímis símenntunar í síma 580 1800 eða This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Einnig er hægt að skrá sig á vefsíðu ASÍ www.asi.is.

 

Með kveðju,

Rannveig Einarsdóttir

Skólastjóri Félagsmálaskóla alþýðu


Fimmtudaginn 16. september nk. flytur Sir John Bourn ríkisendurskoðandi Bretlands og gestaprófessor við London School of Economics, fyrirlestra á morgunmálþingi, um opinbera stjórnun og stjórnsýsluumbætur í Bretlandi.

Málþingið verður haldið á Grand-hótel í Reykjavík. Húsið opnar kl. átta, en dagskráin hefst uppúr hálf níu og lýkur um kl. 10.30. Að málþinginu standa Félag forstöðumanna ríkisstofnana, Ríkisendurskoðun og Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands. Málþingið fer fram á ensku, er opið öllu áhugafólki um stjórnsýslu meðan rými leyfir og er aðgangur ókeypis. Málþingsstjóri verður Páll Skúlason háskólarektor.

Bretland hefur staðið framarlega í þeirri hreyfingu umbóta í opinberri stjórnsýslu sem staðið hefur í á annan áratug á Vesturlöndum. Mörg nýmæli sem voru þróuð þar, hafa verið tekin upp í öðrum löndum. Fróðlegt er því að fá yfirlit og mat þessa reynda embættismanns og fræðimanns, á þeirri reynslu. Meðal þess sem hann fjallar um er eftirfarandi: Hvað merkir vönduð opinber stjórnun (Good Governance) í Bretlandi. Hvaða aðferðum beita stofnanir þar í stefnumótun, markmiðssetningu og mati á árangri? Hvernig er tryggð ábyrgð stofnana og stjórnenda (The Accountabilty Cycle) í Bretlandi. Loks mun Sir John Bourn fjalla um þau umbótamál sem efst eru á baugi í Bretlandi um þessar mundir, einkum í heilbrigðis og menntakerfi.
Tími mun gefast til fyrirspurna og umræðna.
Sir John Bourn hefur verið ríkisendurskoðandi Bretlands frá árinu 1988. Hann hefur sem slíkur staðið að útgáfu fjölda skýrslna til breska þingsins um árangur og skilvirkni hins opinbera í Bretlandi, hjá ráðuneytum og opinberum stofnunum. Sir John Bourn er með doktorspróf frá London School of Economics í hagfræði. Hann er með víðtæka starfsreynslu innan breskra stjórnkerfisins m.a. fjármálaráðuneyti og varnarmálaráðuneyti. Auk þess að vera gestaprófessor hjá London School of Economics, er hann eftirsóttur fyrirlesari og heldur árlega fjölda fyrirlestra víða um heim.  

;

Trúnaðarmenn eru mikilvægur tengiliður félagsins við félagsmenn og miðla upplýsingum til félagsmanna um starfsemi og þjónustu félagsins. Þeir gegna einnig stóru hlutverki í baráttunni um kaup, kjör og réttindi. Því er mikilvægt að stéttarfélög leggi metnað í að mennta trúnaðarmenn sína svo þeir séu vel í stakk búnir að sinna starfi sínu.

Ágætu félagar.

Ágætu félagar.

\

 

 

\

Á námskeiðinu verður fjallað um starf og stöðu trúnaðarmannsins samkvæmt lögum og kjarasamningum. Hvert er verksvið trúnaðarmannsins og hverju á hann ekki að sinna. Hvert er hlutverk trúnaðarmannsins gagnvart stéttarfélagi og starfsmönnum.  Hverjar eru væntingar starfsmanna, hvaða ágreiningsefni geta komið upp og hvernig er best að taka á þeim. Mikilvægur þáttur í starfi trúnaðarmannsins er að taka á umkvörtunum, rannsaka mál og finna lausn á þeim vandamálum sem koma upp. Á námskeiðinu fá trúnaðarmenn markvissa þjálfun í að taka á umkvörtunum.

Við viljum kynna fyrir ykkur námskeiðið Trúnaðarmaður starf hans og staða sem verður haldið í Félagsmálaskóla alþýðu 28. og 29. september frá kl. 9:00 16:00 að Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík.

Við viljum kynna fyrir ykkur námskeiðið Trúnaðarmaður starf hans og staða sem verður haldið í Félagsmálaskóla alþýðu 28. og 29. september frá kl. 9:00 16:00 að Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík.

\

 

 Trúnaðarmenn eru mikilvægur tengiliður félagsins við félagsmenn og miðla upplýsingum til félagsmanna um starfsemi og þjónustu félagsins. Þeir gegna einnig stóru hlutverki í baráttunni um kaup, kjör og réttindi. Því er mikilvægt að stéttarfélög leggi metnað í að mennta trúnaðarmenn sína svo þeir séu vel í stakk búnir að sinna starfi sínu.

 

Markmið:

·     Að þekkja ábyrgð trúnaðarmannsins

·     Að geta komist að niðurstöðu og leyst úr ágreiningsefnum

 

Námskeiðið er ætlað trúnaðarmönnum sem eru nýir í starfi eða þeim sem hafa ekki enn sótt trúnaðarmannanámskeið.

 

Félagsmálaskólinn niðurgreiðir námskeiðið um 40%. Verð námskeiðsins er kr. 8.400 á þátttakanda. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku til Mímis - símenntunar fyrir 22. september í síma 580 1800 eða This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Einnig er hægt að skrá sig á vefsíðu ASÍ www.asi.is.

 

Leiðbeinandi: Haukur Harðarson.

 

Með félagkveðju,

Rannveig Einarsdóttir

skólastjóri Félagsmálaskóla alþýðu

 

 

Dagskrá 

Grunnnámskeið fyrir trúnaðarmenn

28. 29. september 2004

 

28. 29. september 2004        Tími þriðjugagur 28. september    Tími miðvikudagur ASÍ 9.00 12.00Starf trúnaðarmannsins 12.00 12.30 Matur12.00 12.30Matur Að rannsaka mál og fylgja þeim eftir Vinnustaðafundir
29.sep

      

 

9.00 12.00Launakerfi Samtryggingar

Tími

Stéttarfélög

þriðjugagur 

28. september 

Tengsl trúnaðarmanna á vinnustað

 

 

Tími

12.30 15.30Starf og staða trúnaðarmanna samkvæmt lögum og kjarasamningum

miðvikudagur

29. september

12.30 15.30Starf trúnaðarmannsins  

 

09.00 12.00

Launakerfi Samtryggingar

ASÍ

Stéttarfélög

 

 

09.00 12.00

Starf trúnaðarmannsins

Tengsl trúnaðarmanna á vinnustað

 

 

12.00 12.30

Matur

12.00 12.30

Matur

12.30 15.30

Starf og staða trúnaðarmanna samkvæmt lögum og kjarasamningum

 

 

12.30 15.30

Starf trúnaðarmannsins 

Að rannsaka mál og fylgja þeim eftir

Vinnustaðafundir

 

 

 

 

Lausar eru 4 stöður heilbrigðisstarfsmanna á klínískri lífefnafræðideild LSH. Starfshlutfall er 50 %. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

 

 

Klikkið á linkinn hér fyrir neðan þá birtist auglýsingin

http://hyrnir.landspitali.is/starfsmh/skodaaugl.php?id=181

 

 

Námsframboð haustið 2004

 

Fjölþjóðleg menning á vinnustað                     Tími: 2. nóv. kl. 13 17

Leiðbeinendur: Maríanna Traustadóttir, Þórunn Sveinbjörnsdóttir, Anh-Dao Tran og Halldór Grönvold

Íslenskur vinnumarkaður er fjölþjóðlegur og með opnun vinnumarkaðar má reikna með að erlendum starfsmönnum fjölgi enn frekar. Fjallað verður um nokkur grunnhugtök sem tengjast fjölþjóðlegri menningu á vinnustað eins og fjölmenning, fordómar, mismunun, einsleitni og margleitni. Hvaða vandamál koma upp á íslenskum vinnustöðum og hvað veldur því að fordómar fá að þrífast í íslensku samfélagi.

Markmið:

·     Að fræðast um menningarmun og gildismat sem hefur áhrif á skoðanir og viðbrögð fólks

·     Að auka skilning á eigin menningu og veruleika og tengja við reynslu og veruleika annarra samstarfsmanna

Námskeiðið er ætlað stjórnarmönnum, starfsfólki og öðrum talsmönnum

Verð: 3.000 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja                    

Tími: 25. nóv. kl. 13 17         

Leiðbeinendur: Halldór Grönvold, Ari Edwald og Árni Magnússon                   

Fyrirtæki bera ábyrgð gagnvart hluthöfum, starfsfólki, viðskiptavinum, umhverfinu og samfélaginu. Fyrirtæki gera kröfur til samfélagsins og það skapar aðstæður svo þau fái að dafna með því að stuðla að stöðugleika í verðlagi, á vinnumarkaði, umhverfi og löggjöf. Það verður að ríkja jafnvægi í samfélaginu. Hvaða kröfur eru gerðar til fyrirtækja í dag? Mikilvægt er að sátt ríki um það á vinnumarkaðinum. Lög og reglur Evrópusambandsins varðandi samfélagslega ábyrgð fyrirtækja.

Markmið:

·     Að skilja gagnvart hverjum fyrirtæki bera ábyrgð

·     Að móta afstöðu til þess hvaða kröfur hægt sé að gera til fyrirtækja          

Námskeiði er ætlað stjórnarmönnum og starfsfólki

Verð: 3.000 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

Fundarritun                                                       Tími: 5. okt. kl. 9 16

Leiðbeinandi: Arnar Guðmundsson

Farið er í gegnum helstu atriði góðra fundargerða og hvert verksvið fundarritara er. Góður undirbúningur. Hvað eru aðalatriði og aukaatriði og hvað verður að koma fram í fundargerð. Hvernig hægt er að staðla fundarritun og auðvelda þar með ritunina. Hvað þarf að hafa í huga þegar minnisblöð eru skrifuð og til hvers eru þau.

Markmið

·     Að auka færni í að skrifa hnitmiðaða fundargerð

·     Að þekkja helstu atriði góðra fundargerða

Námskeiðið er ætlað stjórnarmönnum, starfsfólki og öðrum talsmönnum

Verð: 4.600 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

Velferðarkerfi verkalýðshreyfingarinnar           

Tími: 11. nóv. kl. 13 17

Leiðbeinendur: Stefán Ólafsson, Gylfi Arnbjörnsson, Ari Edwald og Pétur Blöndal

Sjúkrasjóðir, orlofssjóðir, lífeyrissjóðir og fræðslusjóðir.

Kemur starf þeirra út eins og tilgangurinn var hugsaður. Hafa breytingar í samfélaginu áhrif á starf sjóðanna? Eru sjóðirnir besta leiðin og eru þeir að skila árangri? Hvaða áhrif hafa ákvarðanir sem teknar eru af hinu opinbera á velferðarkerfi verkalýðshreyfingarinnar? Ef jafnvægið í velferðarmálum raskast verður einhver annar að taka þau á sig?

Hvernig virka sjóðir stéttarfélaga innan samfélagsins og á hagkerfið. 

Markmið:

·     Að dýpka skilning á starfi og hlutverki sjóðanna

·     Að skilja stöðu og hlutverk sjóðanna í tengslum við samfélagið

Námskeiðið er ætlað stjórnarmönnum og starfsfólki

Verð: 3.000 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

Virk þátttaka í félagsstörfum                                  Tími: 8. 10. nóv. kl. 9 17

Leiðbeinendur: Svanur Kristjánsson, Halldór Grönvold og  Ólafur Darri Andrason

Fjallað er um hugmyndafræði verkalýðshreyfingarinnar, lýðræðisleg vinnubrögð og hlutverk stéttarfélaga í samfélaginu. Farið verður í helstu einkenni á íslenskum vinnumarkaði þ.m.t. 'tvískiptingu vinnumarkaðarins'. Þá verður gerð grein fyrir skipulagi á íslenskum vinnumarkaði, samtökum launafólks og atvinnurekenda. Einnig verður samskiptum á vinnumarkaði gerð skil og hvernig þau hafa þróast. Hvernig geta stéttarfélög nýtt sér hagfræðina í baráttu sinni fyrir kaupi, kjörum og réttindum.

Markmið:

·     Að efla skilning á mikilvægi stéttarfélaga fyrir samfélagið

·     Að virkja áhuga þátttakenda á störfum stéttarfélaga

Námskeiðið er ætlað stjórnarmönnum, starfsfólki og trúnaðarmönnum

Verð: 6.800 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

Fjárfestingarstefna og aðferðir lífeyrissjóða       

Tími: Dagsetning ákveðin síðar  kl. 9 16

Leiðbeinendur: Sigurður B. Stefánsson og Gunnar Baldvinsson      

Mismunandi fjárfestingaraðferðir, hver er munurinn á þeim. Skoðun á ólíkum ávöxtunarleiðum. Hvernig er fjárfestingarstefna uppbyggð? Skilgreining á hugtökum og mat á fyrirtækjum. Fyrirlestrar verða um horfur á fjármálamarkaði á næstu misserum.

Markmið:

·     Að efla þekkingu á ávöxtunarleiðum, fjárfestingarstefnu og -aðferðum

·     Að auka hæfni til að móta fjárfestingarstefnu

Námskeiðið er ætlað stjórnarmönnum og fulltrúum stéttarfélaga í stjórnum lífeyrissjóða

Verð: 7.200 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

 

 

 

                            

Tími: 28. og 29. sept. kl. 9 16

Leiðbeinandi: Haukur Harðarson

Fjallað verður um starf og stöðu trúnaðarmannsins samkvæmt lögum og kjarasamningum. Hvert er verksvið trúnaðarmannsins og hverju á hann ekki að sinna. Hvert er hlutverk trúnaðarmannsins gagnvart stéttarfélagi og starfsmönnum.  Hverjar eru væntingar starfsmanna, hvaða ágreiningsefni geta komið upp og hvernig er best að taka á þeim. Mikilvægur þáttur í starfi trúnaðarmannsins er að taka á umkvörtunum, rannsaka mál og finna lausn á þeim vandamálum sem koma upp. Á námskeiðinu fá trúnaðarmenn markvissa þjálfun í að taka á umkvörtunum.

Markmið:

·     Að þekkja ábyrgð trúnaðarmannsins

·     Að geta komist að niðurstöðu og leyst úr ágreiningsefnum

Námskeiðið er ætlað trúnaðarmönnum sem eru nýir í starfi eða þeim sem hafa ekki sótt trúnaðarmannanámskeið.

Verð: 8.400 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

Enska - orðaforði vinnumarkaðarins                

Tími: 6. - 7. des.  kl. 9   16

Leiðbeinandi: Caroline Nicholson

Orðaforði og hugtök vinnumarkaðarins og efnahagsmála þjálfaður.

Setningaruppbygging, starfsetning, helstu málfræðireglur og málvillur.

Markmið:

·     Að efla hæfni til þátttöku á fundum og ráðstefnum þar sem enska er notuð

·     Að auka orðaforða og hæfni til að tjá sig á ensku

Námskeiðið er ætlað stjórnarmönnum, starfsfólki og þeim sem eru í háskólanámi fyrir talsmenn stéttarfélag.

Verð: 7.200 kr.                                          Námskeiðið er í Reykjavík

 

 

 

Trúnaðarmannanámskeið í Munaðarnesi

BSRB mun líkt og undanfarin ár standa fyrir grunnnámskeiði fyrir trúnaðarmenn í Munaðarnesi nú á haustdögum. Námskeiðið verður haldið dagana 1. og 2. nóvember. ;

 

Á námskeiðinu verður kynning á BSRB, farið verður í hlutverk trúnaðarmannsins og lagaumhverfi sem hann starfar í. Þá verður fjallað um réttindi á vinnumarkaði. Stjórnsýslulög, upplýsingalög og jafnréttislög og hvíldartímaákvæði kjarasamninga verða til umfjöllunar og Kristín Á. Ólafsdóttir mun leiðbeina um tjáningu og stýra æfingum þátttakenda. ;

Til aðildarfélaga BSRB

   ;

 

Trúnaðarmannanámskeið í Munaðarnesi ;

 

;

Fræðslunefnd BSRB hefur ákveðið að efna til trúnað­armannanámskeiðs í Munaðarnesi dagana 1. og 2. nóvember nk. verði næg þátttaka.

Til aðildarfélaga BSRB ;

 

;

Dagskrá námskeiðsins:

BSRB mun líkt og undanfarin ár standa fyrir grunnnámskeiði fyrir trúnaðarmenn í Munaðarnesi nú á haustdögum. Námskeiðið verður haldið dagana 1. og 2. nóvember.

;

 

Fræðslunefnd BSRB hefur ákveðið að efna til trúnað­armannanámskeiðs í Munaðarnesi dagana 1. og 2. nóvember nk. verði næg þátttaka.

Á námskeiðinu verður kynning á BSRB, farið verður í hlutverk trúnaðarmannsins og lagaumhverfi sem hann starfar í. Þá verður fjallað um réttindi á vinnumarkaði. Stjórnsýslulög, upplýsingalög og jafnréttislög og hvíldartímaákvæði kjarasamninga verða til umfjöllunar og Kristín Á. Ólafsdóttir mun leiðbeina um tjáningu og stýra æfingum þátttakenda.

Mánudagur 1. nóvember:

 

10.00   Brottför frá Grettisgötu 89

12.00   Hádegisverður

13.00   Hlutverk trúnaðarmannsins og lagaumhverfi, Sigurður Á. Friðþjófsson

15.00   Síðdegiskaffi

15.20   Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, Sigurður Á. Friðþjófsson

17.00   Hlé

19.30   Kvöldverður

 

Þriðjudagur 2. nóvember:

 

8.00     Morgunverður

9.00     Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, ræðir um uppbyggingu og starfssvið

BSRB og aðildarfélaganna, og í víðara samhengi um gildi og hlutverk verkalýðshreyfingarinnar

10.00    Erna Guðmundsdóttir lögfræðingur BSRB: Upplýsingalög, stjórnsýslulög og

jafnréttislög.

11.00   Hagfræðingar BSRB: Hvíldartímaákvæði kjarasamninga

12.00   Hádegisverður

13.00   Réttum úr kútnum og heyrumst!

Kristín Á. Ólafsdóttir,leikari, leiðbeinir um tjáningu og stýrir æfingum

þátttakenda

15.00   Síðdegiskaffi

15.20   Framhald á námsk. Kristínar

17.00   Brottför

 

 

Rúta fer frá BSRB-húsinu, Grettisgötu 89 kl. 10.00 mánudaginn 1. nóvember. Námskeiðið hefst svo kl. 13 eftir hádegisverð og lýkur síðdegis 2. nóvember. Rútan fer frá Munaðarnesi kl. 17.00.

 

Kostnaður er 7.000 kr. á mann, sem félögin greiða fyrir sína þátttakendur. Inni­falið í verðinu er gisting, matur og kostnaður vegna námskeiðsins. Ferða­kostnaður er ekki innifalinn og er mikilvægt að þegar tilkynnt er um þátttöku komi fram hversu margir fara með rútu.

 

Þeir sem hafa áhuga á þátttöku eru beðnir að hafa samband við skrifstofu BSRB, Grettisgötu 89, í síma 525 8300 í síðasta lagi 28. október.

 

F.h. fræðslunefndar BSRB

Sigurður Á. Friðþjófsson, upplýsinga- og fræðslufulltrúi BSRB

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.bsrb.is//files/{f91d5b16-febb-4835-ad9a-0b0612f3dd33}_vikasimenntunar.jpg
There was a problem loading image http://www.bsrb.is//files/{f91d5b16-febb-4835-ad9a-0b0612f3dd33}_vikasimenntunar.jpg

 Vika símenntunar er á vegum menntamálaráðuneytisins en Mennt - samstarfsvettvangur atvinnulífs og skóla sér um skipulagningu og framkvæmd hennar í samvinnu við símenntunarmiðstöðvarnar níu á landsbyggðinni.

\

 Mikilvægt er að ungt fólk geti auðveldlega aflað sér upplýsinga um hvert það getur snúið sér í leit að möguleikum til náms, bæði hvað varðar styrki og námsleiðir og munu upplýsingar verða aðgengilegar á heimasíðu Viku símenntunar á  www.mennt.net , náms-og starfsráðgjafar munu bjóða ungu fólki upp á ráðgjöf um allt land og samstarf verður við stéttarfélög, bókasöfn og fjölmiðla um kynningu. Áhersla verður einnig lögð á almenna hvatningu og kynningu á mikilvægi símenntunar fyrir almenning.

Vika símenntunar verður haldin dagana 12.-18. september en hún er nú haldin í fimmta sinn hér á landi. Um er að ræða kynningarátak þar sem athyglinni er að þessu sinni beint að ungu fólki undir slagorðinu EKKI BARA HUGSA UM ÞAÐ!   ;

Símenntunardagur í fyrirtækjum

  Vika símenntunar er á vegum menntamálaráðuneytisins en Mennt - samstarfsvettvangur atvinnulífs og skóla sér um skipulagningu og framkvæmd hennar í samvinnu við símenntunarmiðstöðvarnar níu á landsbyggðinni. ;

Fimmtudagurinn 16. september er símenntunardagur í fyrirtækjum. Fyrirtæki eru hvött til þess að tileinka þann dag fræðslumálum starfsmanna sinna. Daginn geta fyrirtæki notað t.d. til að kynna starfsmönnum fræðslustefnu sína, haldið námskeið fyrir starfsmenn eða fengið námskeiðshaldara til að vera með kynningar í hádeginu eða kaffitímum. Einnig er þetta kjörið tækifæri til að fá fulltrúa stéttarfélaga til að heimsækja fyrirtæki og kynna með hvaða hætti þau styðja og stuðla að símenntun félagsmanna sinna.

Mikilvægt er að ungt fólk geti auðveldlega aflað sér upplýsinga um hvert það getur snúið sér í leit að möguleikum til náms, bæði hvað varðar styrki og námsleiðir og munu upplýsingar verða aðgengilegar á heimasíðu Viku símenntunar á  www.mennt.net , náms-og starfsráðgjafar munu bjóða ungu fólki upp á ráðgjöf um allt land og samstarf verður við stéttarfélög, bókasöfn og fjölmiðla um kynningu. Áhersla verður einnig lögð á almenna hvatningu og kynningu á mikilvægi símenntunar fyrir almenning. ;

Sérblað um símenntun

Símenntunardagur í fyrirtækjum ;

Sunnudaginn 12. september verður sérblaði um símenntun dreift með Morgunblaðinu í tilefni Viku símenntunar. Í blaðinu verður m.a. að finna upplýsingar um námskeiðaframboð á landinu, viðtöl verða við fræðsluaðila jafnt sem nemendur, auk þess sem almenn umfjöllun verður um símenntun.

Fimmtudagurinn 16. september er símenntunardagur í fyrirtækjum. Fyrirtæki eru hvött til þess að tileinka þann dag fræðslumálum starfsmanna sinna. Daginn geta fyrirtæki notað t.d. til að kynna starfsmönnum fræðslustefnu sína, haldið námskeið fyrir starfsmenn eða fengið námskeiðshaldara til að vera með kynningar í hádeginu eða kaffitímum. Einnig er þetta kjörið tækifæri til að fá fulltrúa stéttarfélaga til að heimsækja fyrirtæki og kynna með hvaða hætti þau styðja og stuðla að símenntun félagsmanna sinna. ;

Starfsmenntaverðlaunin 2004

Sérblað um símenntun
;

Þriðjudaginn 14. september verða Starfsmenntaverðlaunin 2004 afhent. Starfsmenntaráð og Mennt standa að afhendingu verðlaunanna og eru þau hugsuð sem hvatning fyrir aðila sem eru vinna gott starf á sviði starfsmenntunar. Frestur til að senda inn tilnefningar hefur verið framlengdur til 1. september nk.

Sunnudaginn 12. september verður sérblaði um símenntun dreift með Morgunblaðinu í tilefni Viku símenntunar. Í blaðinu verður m.a. að finna upplýsingar um námskeiðaframboð á landinu, viðtöl verða við fræðsluaðila jafnt sem nemendur, auk þess sem almenn umfjöllun verður um símenntun.

Lesa meira: EKKI BARA HUGSA UM ÞAÐ!Vika símenntunar verður haldin dagana 12.-18. september en hún er nú haldin í fimmta sinn hér á landi. Um er að ræða kynningarátak þar sem athyglinni er að þessu sinni beint að ungu fólki undir slagorðinu EKKI BARA HUGSA UM ÞAÐ!  

Ráðgjöf fyrir almenning

Laugardaginn 18. september munu náms- og starfsráðgjafar bjóða upp á fría ráðgjöf fyrir almenning frá kl. 13-16 á bókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsinar er að finna á www.mennt.net

Vika símenntunar er stórt verkefni þar sem fjölmargir eru kallaðir til samstarfs; ráðuneyti, aðilar vinnumarkaðarins, fyrirtæki og menntastofnanir. Verkefninu til stuðnings er efnt til kynningarherferðar til að auka slagkraft þess.

Þess er hér með óskað að fyrirtæki og fræðsluaðilar um allt land nýti sér verkefnið til hvatningar og kynningar á því símenntunarstarfi og starfsþjálfun sem fram fer hér á landi, t.d. með því að setja tengil á vef Viku símenntunar. Hægt er að nálgast merki Vikunnar á heimasíðunni.