Yasser Arafat var boðberi sáttfýsi í heimi haturs
Yasser Arafat lifði í heimi þar sem úlfur hatursins var alltaf vel nærður. Í slíkum heimi er sá afreksmaður sem hefur þrek til að gerast boðberi sáttfýsi. Slíkur maður var Yasser Arafat, sagði Ögmundur Jónasson formaður BSRB m.a. í ræðu sem hann flutti á samstöðufundi með Palestínumönnum í Borgarleikhúsi 15. nóvember.Sjá nánar
 

 

BSRB styrkir vinnudeildusjóð Kennarasambands Íslands

 

 

meira

Fjölmennur félagsfundur Sjúkraliðafélags Íslands haldinn mánudaginn 15. nóvember 2004 að Grettisgötu 89, í Reykjavík samþykkti eftirfarandi ályktun einróma um kjarabaráttu  kennara 

 

Félagsfundur sjúkraliða vill að gefnu tilefni mótmæla gerræðislegri  ákvörðun ríkisstjórnar og meirihluta Alþingis um að svipta grunnskólakennara lög- og stjórnarskrárbundnum réttindum til að semja um kaup og kjör.

 

Með ákvörðun sinni hafa stjórnvöld valdið kennurum og samtökum þeirra óbætanlegum fjárhags- og félagslegum skaða og gert að engu baráttu þeirra fyrir bættum kjörum stéttarinnar og betra skólastarfi með hæfu starfsfólki. 

 

Fundur sjúkraliða ítrekar mótmæli við  tvöföldu siðgæði ráðherra og þingmanna, sem ítrekað hafa tekið við launahækkunum og lífeyrisréttindum sem eru í engu samræmi við þau kjör sem almenningi er ætlað að sætta sig við. Með ákvörðun Alþingis í gær er staðfestur sá sannleikur um viðhorf þingmanna til þjóðarinnar, sem varað var við og birt í ályktun fulltrúaþings sjúkraliða vorið 2003, sem er svohljóðandi:

 

Sjúkraliðafélag Íslands mótmælir harðlega siðleysi Alþingis sem birtist í samþykkt meirihluta þess um eftirlaun forsætisráðherra, ráðherra og þingmanna. Með samþykkt sinni staðfestir þingið með ótrúlegum hætti viðhorf sitt til þjóðarinnar og staðfestir aðskilnað almennings,  þings og þjóðar.

 

Fundur sjúkraliða skorar á önnur launþegasamtök í landinu ASÍ BSRB, BHM og Samband ísl. bankamanna að taka höndum saman í vörn um samningsrétt launþega.

 

 

 

 Sjúkraliðar óskast í umönnun á Sjúkrahúsið á Egilsstöðum.

 

 

Lausar stöður frá 1. desember eða eftir nánari samkomulagi.

Starfshlutfall er frá 50 100%. Greitt er samkvæmt kjarasamningi og stofnanasamningi SLFÍ og HSA frá 21. nóv. 2001. Umsóknarfrestur er til 10. nóvember.

 

 

Nánari upplýsingar gefa í síma 471 1400

Margrét Birna Hannesdóttir deildarstj eða Halla Eiríksdóttir hjúkrunarstjóri.

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0067721.jpg'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0067721.jpg'

Handbók trúnaðarmanna Sjúkraliðafélags Íslands er komin úr. Í bókinni er að finna lög,  reglugerðir og fleira er varðar störf, starfsvettvang, starfsréttindi og skyldur sjúkraliða, ásamt reglum styrktarsjóða sem sjúkraliðar eiga aðild að.

 

 

 

Handbókin verður send á alla trúnaðarmenn félagsins
Lesa meira: Handbók trúnaðarmanna
Handbókin verður send á alla trúnaðarmenn félagsins

 

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Mynd_0045149.gif'
There was a problem loading image 'images/Mynd_0045149.gif'

Öldrunarfræðafélag Íslands hefur náð 30 ára aldri og stendur á tímamótum. Aldraðir nútímans standa einnig á tímamótum þar sem bætt heilsa og efnahagur hefur valdið breyttum lífsstíl sem hefði verið óhugsandi fyrir aðeins nokkrum árum. Á námstefnunni er fjallað um þessar lífsstílsbreytingar og það hvernig samfélagið styður við aldraða til að njóta þeirra. Hvað telja aldraðir til lífsgæða og hver er opinber stefna og framtíðarsýn í málefnum aldraðra? 

\

 

aldraðra. ;

Er þörf á breyttum áherslum í málefnum aldraðra, s.s. á sviði endurmenntunar og félags- og tómstundastarfs? Boðið er upp á fyrirlestur sem Anna Helset, sem starfar við NOVA (Norsk Institutt for Oppvekst og Aldring) í Osló, heldur. Hún mun kynna niðurstöðu rannsóknar um norska eldri borgara sem kjósa að verja ævikvöldinu á suðlægum slóðum, þróun sem gætir í síauknum mæli í nágrannalöndum okkar og einnig hérlendis. Rannsóknarniðurstöður fjalla m.a. um það hvernig samfélagið styður við fólk til að haga lífi sínu á þennan hátt. Er þetta lífsstíll sem aldraðir Íslendingar kjósa? Hvernig farnast nútíma farfuglum norðursins?

Námstefna í samstarfi við Öldrunarfræða- ;

 

félag Íslands.        ;

Umsjón: Sigríður Jónsdóttir félagsfræðingur og Kristín Einarsdóttir iðjuþjálfi.

Einkum ætlað fagfólki á sviði öldrunar en er öllum opið. Kennt er að hluta til á ensku. ;

Fyrirlesarar: Anna Helset félagsfræðingur frá NOVA í Noregi, Ingibjörg Þórhallsdóttir frá félagi húseigenda á Spáni, Margrét Margeirsdóttir varaformaður félags eldri borgara, Berglind Magnúsdóttir öldrunarsálfræðingur og Sigrún Pétursdóttir.
Tími: Fös. 5. nóv. kl. 13:00-16:00.
Verð: 8.400 kr.

Nánari upplýsingar og skráning hér

;

 

;

 

Fyrirlesarar: Anna Helset félagsfræðingur frá NOVA í Noregi, Ingibjörg Þórhallsdóttir frá félagi húseigenda á Spáni, Margrét Margeirsdóttir varaformaður félags eldri borgara, Berglind Magnúsdóttir öldrunarsálfræðingur og Sigrún Pétursdóttir. Tími: Fös. 5. nóv. kl. 13:00-16:00. Nánari upplýsingar og skráning hér
 Öldrunarfræðafélag Íslands hefur náð 30 ára aldri og stendur á tímamótum. Aldraðir nútímans standa einnig á tímamótum þar sem bætt heilsa og efnahagur hefur valdið breyttum lífsstíl sem hefði verið óhugsandi fyrir aðeins nokkrum árum. Á námstefnunni er fjallað um þessar lífsstílsbreytingar og það hvernig samfélagið styður við aldraða til að njóta þeirra. Hvað telja aldraðir til lífsgæða og hver er opinber stefna og framtíðarsýn í málefnum aldraðra?

Á tímamótum - nýr lífsstíll Lesa meira: Á tímamótum - nýr lífsstíll aldraðra

aldraðra.

Er þörf á breyttum áherslum í málefnum aldraðra, s.s. á sviði endurmenntunar og félags- og tómstundastarfs? Boðið er upp á fyrirlestur sem Anna Helset, sem starfar við NOVA (Norsk Institutt for Oppvekst og Aldring) í Osló, heldur. Hún mun kynna niðurstöðu rannsóknar um norska eldri borgara sem kjósa að verja ævikvöldinu á suðlægum slóðum, þróun sem gætir í síauknum mæli í nágrannalöndum okkar og einnig hérlendis. Rannsóknarniðurstöður fjalla m.a. um það hvernig samfélagið styður við fólk til að haga lífi sínu á þennan hátt. Er þetta lífsstíll sem aldraðir Íslendingar kjósa? Hvernig farnast nútíma farfuglum norðursins?

Námstefna í samstarfi við Öldrunarfræða-

félag Íslands.       

Umsjón: Sigríður Jónsdóttir félagsfræðingur og Kristín Einarsdóttir iðjuþjálfi.

Einkum ætlað fagfólki á sviði öldrunar en er öllum opið. Kennt er að hluta til á ensku.

Verð: 8.400 kr.

 

;

Dagskráin er svohljóðandi:

Samfylkingin boðar til ráðstefnu um ólík rekstrarform í heilbrigðisþjónustu

Samfylkingin boðar til ráðstefnu um ólík rekstrarform í heilbrigðisþjónustu

;

14:00 Setning: Össur Skarphéðinsson formaður Samfylkingarinnar

laugardaginn 23. október í Versölum, Hallveigarstíg 1, Reykjavík. Þar ræða

laugardaginn 23. október í Versölum, Hallveigarstíg 1, Reykjavík. Þar ræða

;

14:20 Standa jafnræðishugmyndir i vegi fyrir einkarekstri i

sérfróðir gestir kosti og galla ólíkra rekstrarforma, hvernig þau hafa

sérfróðir gestir kosti og galla ólíkra rekstrarforma, hvernig þau hafa

;

heilbrigðiskerfinu?

reynst og hvað framtíðin boðar. Dagskráin er svohljóðandi:

reynst og hvað framtíðin boðar.

Þorvaldur Gylfason prófessor í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands

14:30 Hvernig hefur einkarekstur reynst í íslensku heilbrigðiskerfi?

Anna Birna Jensdóttir framkvæmdastjóri Sóltúns hjúkrunarheimilis

Sigfús Jónsson framkvæmdastjóri Nýsis hf

14:50 Framtíðarmöguleikar í einkarekstri í heilbrigðisþjónustu

Björn Zöega yfirlæknir á Landspítala-háskólasjúkrahúsi

15:00 Hlé

15:20 Samkeppni á heilbrigðismarkaði með tilliti til útseldrar þjónustu

ríkisrekinna heilbrigðisstofnana

Einfríður Árnadóttir yfirlæknir frá Röntgen Orkuhúsinu

Anna Lilja Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjárreiðna og upplýsinga á

Landspítala-Háskólasjúkrahúsi

15:40 Hvernig skal hátta faglegu eftirliti með einkarekstri í

heilbrigðisþjónustu?

Sigurður Guðmundsson landlæknir

15:50 Spurningar úr sal og umræður

16:50 Lok ráðstefnu

Fundarstjóri er Ágúst Ólafur Ágústsson alþingismaður

 

 

Ágæti viðtakandi

Föstudaginn 29. október kl. 9.15 mun BSRB efna til fundar með framkvæmdastjóra og varaformanni EPSU, Evrópusambands starfsfólks í almannaþjónustu, þeim Carola Fischbach-Pyttel og Anne-Marie Perret. EPSU, Evrópusamband starfsfólks í almannaþjónustu, er málsvari 193 stéttarfélaga og sambanda í 33 löndum Evrópusambandsins og  Evrópska efnahagssvæðisins. EPSU kemur fram fyrir hönd starfsfólks í almannaþjónustu gagnvart valdastofnunum ESB.

 

 

 

Meginefni fundarins er hin nýja umdeilda tillaga að tilskipun Evrópusambandsins um Innri markað á sviði þjónustu.  Í þeirri tilskipun má m.a. finna svokallaða upprunalandsreglu eða Country of origin principle. Reglan kveður á um að fyrirtæki sem hyggst starfa í öðrum löndum innan ESB, skuli einungis fylgja þeim lögum og reglum, sem það land sem fyrirtækið á höfuðstöðvar í hefur sett. Því blasir við að fyrirtæki geta flutt höfuðstöðvar sínar til þeirra landa þar sem eftirlit er ekki mikið, þar sem kjarasamningar eru óviðunandi eða ekki til o.s.frv. Tilskipunin er enn ekki fullmótuð og er enn tekist á um að hvaða marki velferðarþjónusta skuli færð á markaðstorg.
EPSU hefur beitt sér í þessari umræðu og almennt um framtíð Evrópusambandsins og hafa þessir forsvarsmenn EPSU komið þar mjög við sögu og ætti að vera fróðlegt fyrir þá sem áhuga hafa á málefninu að heyra sjónarmið þeirra.

Reykjavík, 20. október 2004

 

 

Til fundarins er boðið fulltrúum stjórnmálaflokka, stjórnvalda, verkalýðshreyfingar, hagsmunasamtaka og fræðimönnum en hann er opinn öllum þeim sem áhuga hafa á þessu málefni. Fundurinn verður haldinn í húsakynnum BSRB að Grettisgötu 89 4. hæð, Reykjavík og er gert ráð fyrir að hann standi í um það bil tvær klukkustundir. Fyrirkomulagið verður með þeim hætti að eftir framsögur gefst færi á fyrirspurnum og umræðum. Fundurinn fer fram á ensku.

 

 

 

Nánari upplýsingar veita 

Boðið til fundar um framtíð velferðarþjónustu og réttindi launafólks í Evrópusambandinu

Páll H. Hannesson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s. 525 8316 og

 

Sigurður Á. Friðjónsson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s : 525 8304

 

 

 

 

 

 

 

Sjúkraliðar hafa fylgst með baráttu grunnskólakennara af aðdáun og virðingu og sendir ykkur stuðnings og  baráttukveðjur. Kennarar mega vita, að sjúkraliðar og forysta þeirra stendur heilshugar að baki þeim sem sýnt hafa kjark, þor og vilja  til að berjast fyrir bættri afkomu, betra og réttlátara samfélagi.

Reykjavík 11. október 2004.

 

Kennarasamband Íslands

Sjúkraliðar leggja áherslu á mikilvægi starfs grunnskólakennara fyrir samfélagið, en haldi sem horfir er hætt við að kennarar hverfi til annarra og arðbærari starfa, finni  stjórnvöld  ekki leið til að verða við kröfum stéttarinnar um réttmætar kjarabætur.

Laufásvegi 81,

 

101 Reykjavík.

Stjórn Vinnudeilusjóðs Sjúkraliðafélags Íslands gerir sér fulla grein fyrir því, hve mikilvæg hlý orð og stuðningur samherja og einstaklinga er  þeim sem eiga í höggi við óbilgjarna og hægfara viðsemjendur. Sjúkraliðar þekkja það af eigin reynslu að stuðningur við málstaðinn er mikilsvirði  - orð ylja en fé framfærir -

 

 

Kveðjur til

Stjórn Vinnudeilusjóð sjúkraliða hefur því ákveðið að styðja baráttu grunnskólakennara og leggja til eina miljón króna í verkfallsjóð KÍ til stuðnings baráttu ykkar við óbilgjarna og ráðalausa viðsemjendur.

fundarmanna á baráttufundi KÍ í Háskólabíói mánudaginn 11. október

 

 

Með baráttukveðjum

Sjúkraliðafélag Ísland lýsir fyllsta stuðningi við baráttu grunnskólakennara fyrir bættum kjörum. Félagið telur það grundvallarforsendu fyrir betri menntun, bættu skólastarfi og upplýstu samfélagi að sátt ríki um starfsemi skólanna.

f.h. Sjúkraliðafélags Íslands

 

 

_______________________________

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður.