Borist hefur bréf frá BSRB um auka námskeið í haust. 

Kæru félagar!

 

 

 

Þrátt fyrir góða þátttöku á forystunámskeið BSRB sl. vor er ljóst að mörg félög sendu ekki þátttakendur á námskeiðið. Þátttakendur komu frá 19 félögum en 13 félög sendu ekki þátttakendur.  Ríflega 80 manns sóttu forystunámskeið BSRB sl. vor og munu halda áfram í lotu tvö núna í haust.

 

Nú hefur verið ákveðið að vera með eitt aukanámskeið næsta haust, dagana 1. 3. september ef næg þátttaka fæst, í þeirri von að þeir sem ekki sáu sér fært sækja námskeiðið sl. vor mæti í haust. Farið verður upp í Munaðarnes með rútu frá BSRB húsinu kl. 18.00 mánudaginn 1. september. Stoppað er í Hyrnunni svo þátttakendur geti nærst og höndlað en ekki eru boðið upp á mat þetta kvöld.

 

Námskeiðið hefst síðan að morgni 2. september og þann dag og næsta er matur í Munaðarnesi. Sama stundaskrá er og var sl. vor. Námskeiðið hefst á því að forysta BSRB kynnir bandalagið. Síðan Árni Guðmundsson vera með kennslu í samningatækni, Daginn eftir verður fjarnámsumhverfið kynnt af Garðari Gíslasyni og eftir hádegi verður Kristín Á. Ólafsdóttir með sjálfseflingu, tjáningu, framkomu og ræðumennsku.

 

Haldið verður til Reykjavíkur kl. 17.00.  BSRB greiðir ferðakostnað þeirra sem koma utan af landi en samráð um það þarf að hafa við Guðbjörgu Jónsdóttur fjármálastjóra BSRB.

Þátttöku þarf að tilkynna í síðasta lagi mánudaginn 18. ágúst. Námskeiðið verður ekki haldið ef þátttakendur verða færri en 15. Hámarksfjöldi er 30 manns.

 

Þátttakendur á þessu námskeiði munu svo deilast niður á hópana sem fyrir eru en framhaldsnámskeiðin eru í september og október, nánar tiltekið hópur 1. dagana 15. 17. september og hópar tvö þrjú og fjögur næstu þrjár vikur á eftir, alltaf mánudaga til miðvikudaga. Námskeiðinu mun svo ljúka vorið 2004 eins og áætlað var.

 

Skráning á skrifstofu BSRB í síma 525 8300 eða netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'Images/Mynd_0028926.jpg'
There was a problem loading image 'Images/Mynd_0028926.jpg'

Í fyrrihluta maí barst stjórn Sjúkraliðafélags Íslands svarbréf frá skólameistara Ármúlaskóla.

 Lesa meira: Svarbréf frá ÁrmúlaskólaLesa meira: Svarbréf frá Ármúlaskóla

 

 

 

1. júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl næst á undan fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár.  Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

 

Orlofsuppbót 2003 fyrir fullt starf er kr. 10.000,-

Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands mótmælir harðlega því tvöfalda siðferði kjaradóms sem birtist í úrskurði hans um laun æðstu embættismanna, ráðherra og þingmanna. Með dómi sínum ákveður kjaradómur með ótrúlegum hætti  kjaralegan aðskilnað almennings og embættismanna,  þings og þjóðar.

Menntun stéttarinnar

 

Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands fagnar áfangasigri stéttarinnar með meiri menntun og aukið starfssvið. Merkur áfangasigur  er árs- viðbótarnám sjúkraliða sem er stéttinni mikils virði sem vegvísir inn í framtíðina. Sjúkraliðar binda miklar vonir við sérnámið sem þeir telja að eigi eftir að gefa stéttinni ný tækifæri til fjölþættari og ábyrgðarmeiri starfa

Úrskurður kjaradóms er ávísun á kröfu verkalýðshreyfingarinnar um sömu kjarabætur fyrir umbjóðendur sína. Kröfur sem leiða munu til ófriðar, óstöðugleika og harðvítuga kjarabaráttu launþega í komandi kjarasamningum.

 

Þingið leggur áherslu á að forusta félagsins taki  upp viðræður við stjórnvöld og skóla um þrepaskipt nám sjúkraliða. Nám sem gæfi fólki kost á að afla sér réttinda í áföngum. Jafnframt verði það skoðað að setja af stað nám í fullorðinsfræðslu á sjúkraliðabraut fyrir þá sem hafa unnið við aðhlynningu um tiltekinn tíma og njóta viðurkenningar stjórnenda fyrir farsæl störf. Þingið hvetur heilbrigðisráðherra og forsvarsmenn sveitarfélaga sem eru með fjölda hæfra starfsmanna í þjónustu sinni að beita sér fyrir fagmenntun þeirra.

 

Fulltrúaþingið fagnar aðild félagsins að Framför miðstöð um símenntun á vegum Heilbrigðisskólans við Ármúla. Þingið telur þeim fjármunum sem félagið hefur veitt til eflingar á tækjabúnaði skólans vel varið. Með framtaki sínu stuðlar félagið að betra aðgengi sjúkraliða að menntun án tillits til búsetu. Þingið leggur áherslu á að félagið haldi vöku sinni til að bæta aðgengi sjúkraliða að námi.

 

 

Rekstur heilbrigðisstofnanna

Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands krefst þess að leyst verði úr bráðum fjárhagsvanda heilbrigðisþjónustunnar og sérstakt átak verði gert til að bæta fjárhag elli- og hjúkrunarheimila, sem um árabil hafa verið rekin með halla.

 

 

Þjónustu við aldraða og öryrkja

Fulltrúaþingið  leggur áherslu á að stjórnvöld leggi fram aukna fjármuni og krafta til að leysi úr bráðum vanda aldraðra og auki möguleika þeirra til vistunar á hjúkrunar- og öldrunarheimilum eða fái notið ásættanlegrar heimahjúkrunar. Það er óásættanlegt fyrir alla er málið varðar, aldraða, öryrkja og aðstandendur þeirra að sætta sig við að aldraðir þurfi að liggja mánuðum saman á sjúkrahúsum sökum þess að ekki er í önnur hús að venda, vistun sem hentar heilsufari og getu þessara skjólstæðinga samfélagsins.

 

 

Atvinnumál

Fulltrúaþing sjúkraliða krefst þess að stjórnvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til að skapa atvinnulausum tækifæri til starfa. Langvarandi atvinnuleysi er ávísun á varanlegt heilsuleysi með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir einstaklinga sem fyrir því verða til ómældra útgjalda fyrir þjófélagið. Þingið leggur til að lög um atvinnuleysisbætur verði tekin til endurskoðunar. Hvorki einstaklingar eða fjölskyldur eiga möguleika á að draga fram lífið á atvinnuleysisbótum eins og þær eru nú samkvæmt lögum.

 

 

Skattamál

Fulltrúaþing sjúkraliða fagnar frumkvæði BSRB og nýrri hugsun sem stuðlar að endurskoðun á hvort hægt sé að einfalda gildandi skattalög. Með hugmyndum sínum að breytingum og einföldun gildandi skattalaga er lagt til að tekið sé meira tillit til afkomu láglaunahópa, barnafjölskyldna og húsbyggenda. Jafnframt er lagt til að skattheimtan verði einfaldari og gegnsærri heldur en er samkvæmt gildandi lögum.

 

 

Trúnaðarmannafræðsla

Þingið leggur til að haldið verði áfram þeirri uppbyggingu á fræðslu trúnaðarmanna sem þegar er hafin og hvetur fræðslunefnd BSRB til að halda áfram á sömu braut. Fulltrúaþingið þakkar bandalaginu frumkvæði og framtíðarsýn á mikilvægi öflugrar menntunar sem nýtist til uppbyggingar á innra starfi félaganna.

 

 

11. fulltrúaþing Sjúkraliðafélag Íslands var haldið í dag 14. maí. Dagskrá þingsins var hefðbundin samkvæmt lögum félagsins. Þingforsetar voru, Inga Lóa Guðmundsdóttir, formaður Suðurnesjadeildar og Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri félagsins. Þingritarar voru þær Valgerður Reginsdóttir, fyrverandi varaformaður félagsins og Margrét Tómasdóttir starfsmaður SLFÍ.

Formaður félagsins Kristín Á. Guðmundsdóttir flutti skýrslu stjórnar. Lagðir voru fram endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir sl starfsár. Fyrir þinginu lágu skýrslur starfsnefnda félagsins auk skýrslna allra landshlutadeildanna.

 

 

Lagðar voru fyrir þingið tillögur laganefndar að breytingum á lögum félagsins. Aðal tillagan var í því fólgin að verða við ósk um stofnun fagdeildar, en þar sem ekki hafði verið gert ráð fyrir slíkri stofnun í lögum SLFÍ, voru tillögur um breytingarnar lagðar fram. Tillögurnar voru samþykktar.

 

Hanna Sigurjónsdóttir formaður uppstyllinganefndar lagði fram tillögur að uppstyllingu í nokkrar starfsnefndir, en engin endurnýjun var í stjórn þar sem stjórnarmenn eru á miðju kjörtímabili.

 

Samþykkt var stofnun fagdeildar sjúkraliða með einsárs sérnám í hjúkrun aldraðra, en eins og félagsmenn vita útskrifaðist fyrsti hópurinn um síðustu áramót. Lífeyrisþegadeild hefur verið starfrækt um nokkurt skeið án stoðar í lögunum, eftir lagabreytinguna var hún einnig samþykkt.

 

Miklar og góðar umræður urðu um málefnin og má þar sérstaklega nefna umræðuna um þrepaskiptingu náms ásamt hugmyndum um fullorðinsfræðslu fyrir sérhæfða starfsmenn, sem vilja hefja nám á sjúkraliðabrautum skólanna.

Um þessi mál var samþykkt ályktun ásamt fleirri málefnum er tekin voru fyrir á þinginu og munu þær verða byrtar hér á heimasíðunni.

Í gær, mánudaginn 28. apríl leystist deila Heilsugæslunnar í Reykjavík við sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga vegna aksturssamninga.

 

Gaf stjórnin út yfirlýsingu um að uppsagnir samningsins yrðu dregnar til baka.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'Images/Mynd_0027830.gif'
There was a problem loading image 'Images/Mynd_0027830.gif'
There was a problem loading image 'Images/Mynd_0027834.jpg'
There was a problem loading image 'Images/Mynd_0027834.jpg'

Stjórnir Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sjúkraliðafélags Íslands vilja sameiginlega koma eftirfarandi á framfæri:

 Lesa meira: YFIRLÝSING

 

Lesa meira: YFIRLÝSING

Stjórn Heilsugæslunnar í Reykjavík (HR) sagði 30. janúar s.l. upp undirrituðum samningi við hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á notkun eigin bifreiða í störfum sínum við heimahjúkrun og ungbarnavernd. Stjórnir félaganna telja að ekki hafi verið staðið rétt að uppsögninni.  Uppsögnin var framkvæmd án samráðs við samningsaðila og er það mat stjórna félaganna að stjórn HR hafi brotið alvarlega á starfsmönnunum sínum.  Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar starfandi í heimahjúkrun hafa litið svo á að í þessari aðgerð hafi falist uppsögn á ráðningarsamningi þeirra og munu því að óbreyttu hætta störfum um næstu mánaðarmót.

 

 

 

 Mikil áhersla hefur verið lögð á það af hendi starfsmanna að koma í veg fyrir röskun á starfsemi heimahjúkrunar, en vilji til þess hefur ekki verið sjáanlegur hjá stjórn HR.

 

 

FRÁ FÉLAGI ÍSLENSKRA 

Félögin harma að með framkomu sinni hefur stjórn HR sett úr skorðum  það mikla og viðkvæma starf sem starfsmenn heimahjúkrunar sinna að jafnaði. Skjólstæðingar heimahjúkrunar eru um 1100 talsins og ljóst er að þeir geta ekki án aðstoðar verið.  Heilbrigðisyfirvöld verða að mæta vanda þeirra á annan hátt ef stjórninni tekst ekki að leysa deiluna við starfsmenn sína í tíma.

HJÚKRUNARFRÆÐINGA           

 

OG SJÚKRALIÐAFÉLAGI íSLANDS

Stjórnir Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sjúkraliðafélags Íslands skora á heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra að afstýra röskun á þessari mikilvægu þjónustu.

 

 

 

 

Fyrir hönd stjórna:

 

 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga                           Sjúkraliðafélags Íslands

           

 

 Herdís Sveinsdóttir, formaður                           Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'Images/Mynd_0027934.jpg'
There was a problem loading image 'Images/Mynd_0027934.jpg'

Stjórn Sjúkraliðafélags Íslands hefur á undangengnum mánuðum velt því fyrir sér, til hvaða ráða skuli gripið af þess hálfu, vegna ítrekaðra óviðurkvæmilegra ummæla formanns Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um menntun og hæfi sjúkraliða.

Reykjavík 3. apríl 2003.

 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla

Hr. skólameistari

Sölvi Sveinsson

Ármúla 12,

108 Reykjavík.

  

 

 

                                                                 

 

 

        Lesa meira: Bréfið til Sölva                                                         

 

 

 

 

 

Forustu félagsins þykir það mjög miður að        formaður systursamtaka sjúkraliða í 

heilbrigðisstéttum skuli ítrekað leyfa sér að

opinbera þá skoðun f.h. stjórnar Fíh að menntun sjúkraliða sé takmörkum háð og látið þung

fullyrðingarsöm orð falla í þá veru.

                                                                   

 

 

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður SLFÍ

 

Í umsögn  Fíh til heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins um frumvarp til laga um heilbrigðisstarfsmenn er því mótmælt að sjúkraliðar séu taldir í hópi fagmenntaðra heilbrigðisstétta og skilgreindir sem slíkir. Niðurlægjandi ummæli formanns Fíh í því tilviki ætlaði forusta Sjúkraliðafélagsins að leiða hjá sér, sem óheppileg, óhugsuð og klaufalega framsetningu, kannski af reynsluleysi                                                              eða ókunnugleika formanns                                                      hjúkrunarfræðinga.

 

Kornið sem nú fyllir mælinn, er opið bréf sem formaður Fíh Herdís Sveinsdóttir ritar  f.h. stjórnar félagsins til framkvæmdastjóra Hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar, Hrefnu Sigurðardóttur, sem birt er á heimasíðu félagsins gestum og gangandi til lestrar. Í bréfi Fíh segir m.a.:

Í viðtalinu við þig kemur jafnframt fram að þið séuð mjög vel sett með sjúkraliða sem hafi mjög góða menntun til að starfa innan hjúkrunarheimila. Jafnframt að þið stefnið að því að ná ákveðnu jafnvægi í fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.

 

Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga spyr og óskar svara við því hvað stjórn Skógarbæjar telji að felist í mjög góðri menntun sjúkraliða til að starfa innan hjúkrunarheimila. Hvar og hvenær hafa ykkar sjúkraliðar fengið þá menntun?

 

Sjúkraliðafélag Íslands telur það ekki á færi stjórnenda Skógarbæjar að svara spurningu Fíh um menntun sjúkraliða. Það hefði verið eðlilegra af hálfu samtakanna þ.e. Fíh, að beina spurningum 

Lesa meira: Bréfið til Sölva

sínum og/eða athugasemdum til menntamála-ráðuneytisins og/eða þín sem skólameistara Heilbrigðisskólans,  sem er kjarnaskóli í menntun heilbrigðisstétta á framhaldsskólastigi.

 

Telji stjórn Fíh að eitthvað skorti á menntun sjúkraliða, væri eðlilegra að hún kæmi  athugasemdum sínum og ábendingum hvað varðar menntun sjúkraliða á framfæri við þá aðila sem  hafa völd, áhrif og getu til að breyta því sem breyta þarf, til þess að  koma í veg fyrir að heilbrigðisstofnanir sem nýta sér starfskrafta sjúkraliða í góðri trú um hæfi þeirra og menntun, liggi ekki undir ámæli um metnaðarleysi.

        Sölvi Sveinsson, skólameistariHeilbrigðisskólans og Fjölbrautarskólans                  við Ármúla

 

Eða eins og segir í nefndu bréfi Fíh:

Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  átelur metnaðarleysi stjórnenda Skógarbæjar gagnvart  því að veita skjólstæðingum 

stofnunarinnar faglega umönnun.....

 

Ennfremur er í bréfinu svohljóðandi tilvísun í rit Landlæknisembættisins:

Nauðsynlegur fjöldi hæfs starfsfólks þarf að vera fyrir hendi til að uppfylla þarfir viðkomandi sjúklingahóps með það fyrir augum að stuðla að sem bestri heilsu og vellíðan hvers og eins.

 

Máli sínu til stuðnings um mikilvægi góðrar menntunar hjúkrunarfólks, sem sjúkraliðar taka fyllilega undir, vitnar stjórn Fíh til greinar í New England Journal of Medicine sem birtist í maí s.l.um niðurstöðu rannsóknar sem bar heitið Nurse Staffing and Patient Outcomes in Hospitals. Í bréfi Fíh  segir m.a.:

Í rannsókninni voru notuð gögn frá 799 spítölum í 11 ríkjum bandaríkjanna og náðu gögnin yfir 5,075,969 útskriftir sjúklinga af lyflæknisdeildum og 1,104,659 útskriftir sjúklinga af handlækningadeildum. Niðurstöður voru að því fleiri umönnunarstundir sem hjúkrunarfræðingar veittu sjúklingum á dag því betri var útkoman fyrir sjúklinginn og hagstæðari fyrir heilbrigðiskerfið.

 

Alhæfing formanns Fíh um niðurstöðu rannsóknarinnar er með ólíkindum.

Í fyrsta lagi ber að nefna að enska orðið nurse nær bæði til hjúkrunarfræðinga (Registered Nurse) og sjúkraliða (Licensed Practical Nurse). Könnunin sýndi that nurses regardless of their level of education could influence quality of care svo vitnað sé til ummæla samtaka sjúkraliða í Bandaríkjunum (NAPNES) um niðurstöðurnar, og á það við um alla sem falla undir skilgreininguna nurse. Það að hjúkrunarfræðingar koma betur út í könnuninni en sjúkraliðar ræðst meðal annars af því að hjúkrunarfræðingar (RN) voru 68% starfsliðsins sem rannsóknin náði til, en sjúkraliðar (LPN) einungis 11%, eins og fram kemur í ítarlegum fyrirvörum skýrsluhöfundar. Niðurstaða skýrslunnar fylgir hér með til fróðleiks.

 

Í öðru lagi mætti ætla af fullyrðingum formanns Fíh að bandarískir hjúkrunarfræðingar séu einsleit stétt með sambærilega menntun, sem er  fjarri lagi.

Samkvæmt upplýsingum frá þeirri deild bandarísku alríkisstjórnarinnar sem annast málefni hjúkrunarstétta  kemur í ljós að menntun sjúkraliða í USA er til muna skemmri en hér á landi. Nám sjúkraliða í Bandaríkjunum er eitt ár í skóla og í starfi á sjúkrahúsi, innifalið í þessu eins árs námi er hvorutveggja bók- og verknám.

 

Kröfur til menntunar hjúkrunarfræðinga er til muna fjölbreytilegri í USA en hér og sjálfsagt gildi það sama um réttindi þeirra og starfssvið. Samkvæmt upplýsingum frá National Council of State Boards of Nursing voru á árinu 1997 gefin út 92.889 starfsleyfi fyrir hjúkrunarfræðinga er heimilaði þeim að starfa sem slíkir.

Í eftirfarandi yfirliti kemur fram hvers konar menntun var að baki útgefnum starfsleyfum hjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum árið 1997:

 

§         Hjúkrunarfræðingar með Diploma   -   5,221 einstaklingar eða 5.62% .

Til þess að öðlast Diplóma réttindi þarf viðkomandi að hafa starfað í tvö ár á sjúkrastofnun og fullnægt tilteknum skilyrðum.

 

§         Associate hjúkrunarfræðingar   -  51,243 einstaklingar  eða 55.17%  

Til þess að afla sér þessara tilgreindu réttinda  þarf viðkomandi að hafa lokið 2 ára framhaldsnámi í hjúkrun, þó ekki á háskólastigi.

 

§         Hjúkrunarfræðingar með BA próf       -  31,285 einstaklingar  eða 33.68%

Viðurkenningu á BA prófi í hjúkrun ávinnst með 4 5 ára háskólanámi í USA

 

§         Foreign educated hjúkrunarfræðinga  -  5,013 einstaklingur   eða 5.40% 

Erlendir hjúkrunarfræðingar afla sér réttinda í USA með stöðuprófi. Erlend menntun er viðurkennd, standist próftaki þarlendar kröfur um menntun og hæfni.

 

Á sama ári, 1997 fengu 42.250 sjúkraliðar starfsleyfi. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra, 37.959 einstaklingar eða 89.84% höfðu einungis lokið eins árs sjúkraliðanáminu.

Það er því alrangt að bera saman þessi starfsheiti hér á landi og í Bandaríkjunum og fullyrða að sama menntun sé að baki þeirra í þessum löndum.

 

Eins og gefur að skilja er forusta Sjúkraliðafélags Íslands mjög ósátt við ítrekuð ummæli formanna Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um hæfni og menntun sjúkraliða. Formaður hjúkrunarfræðinga efast um að menntun sjúkraliða  fullnægi þeim skilyrðum að hún sé fagstétt á heilbrigðissviði. 

 

Eins og ekki síður svíður sjúkraliðum undan aðvörunarorðum sem formaður Fíh beinir  til stjórnenda Skógarbæjar, að með því að treysta  á störf og hæfi sjúkraliða við að þjónusta vistmenn sýni þeir aðfinnsluvert metnaðarleysi sem komi niður á skjólstæðingum heimilisins. Ábyrgðarleysi, sem samtök hjúkrunarfræðinga muni að gefnu tilefni vakta sérstaklega, svo vitnað sé til bréfs Fíh, þar segir:

Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga áskilur sér fullan rétt á því að fylgjast með þróun hjúkrunarþjónustu á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ með hagsmuni skjólstæðinga þess að leiðarljósi.

 

Síðar í bréfi Fíh.: 

Því er eins farið með öldrunarstofnanir og aðrar heilbrigðisstofnanir að það þarf fagfólk til þess að gera gæði þjónustunnar nægilega mikil til þess að af starfseminni megi draga einhvern lærdóm.

 

Lesa meira: Bréfið til Sölva

'Nefnd um framhaldsnám sjúkraliða og viðbótarréttindi sem námið getur veitt þeim'.  F.v. Kristín Á. Guðmundsdóttir, ráðuneyti, Haraldsdóttir, skrifstofustjóri ráðherra, Sölvi Sveinsson, skólameistari, Svava Þorkelsdóttir, hjúkrunarfræðingur deildarstjóri á Landspítala háskólasjúkrahúsi, Hrefna Sigurðardóttir, framkvæmdastjórihjúkrunarheimilisins Skógarbæjar. 

 

 

 

 

 

Allt ber að sama brunni, stjórnendum Skógabæjar er hótað fyrir að nýta sér sjúkraliða sem starfa við heimilið, á þeim forsendum að menntun þeirra fullnægi ekki kröfum sem gera þarf til fagfólks. Þjónusta sjúkraliða við heimilisfólkið standist ekki kröfur sem gera þarf með hagsmuni skjólstæðinga að leiðarljós.

Með tilvísun til þess sem hér hefur verið gerð grein fyrir, vill undirritaður formaður Sjúkraliðafélags Íslands óska eftir áliti Heilbrigðisskólans við Ármúla (kjarnaskóla heilbrigðisgreina) á ummælum um menntun sjúkraliða sem gerð hafa verið að umtalsefni. Jafnframt vill félagið að skólinn leggi mat á menntun íslenskra sjúkraliða í samanburði við bandarískar hjúkrunarstéttir.

           

 

Virðingarfyllst

f.h. Sjúkraliðafélags Íslands

 

_______________________________

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður.

 

 

Samrit sent:

§         Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra

Jóni Kristjánssyni.

§         Landlækni

Sigurði Guðmundssyni.

§         Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands

§         Heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri

§         Forstöðumanni Skógarbæjar

Hrefnu Sigurðardóttur

§         Hrafnista  - Samtök elli og hjúkrunarheimila í Reykjavík og nágrenni

Sveinn H. Skúlason, forstjóri.

 

Bréfið er jafnframt birt á heimasíðu Sjúkraliðafélags Íslands 

og  Sjúkraliðanum, fréttabréfi félagsins.

 

Sameiginleg fræðsla fyrir aðila í samstarfsnefndum stofnana. Aðilar kjarasamninga ríkisins hafa ákveðið að efna til sameiginlegrar fræðslu fyrir trúnaðarmenn, samstarfsnefndir og forstöðumenn til þess að efla samstarf starfsmanna og stjórnenda, stuðla að faglegri gerð og virkri framkvæmd stofnanasamninga. Þetta er gert í samræmi við kjarasamninga ríkisstarfsmanna og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs frá 2001.

Um er að ræða eftirfarandi fjórar hálfsdags lotur sem saman mynda eina heild:

    Lota 1 - stjórnun starfsmannamála, mannauðsstjórnun
  • Lota 1 - stjórnun starfsmannamála, mannauðsstjórnunLota 2 - launastjórnun, samstarfsnefndir og stjórnun breytinga
  • Lota 2 - launastjórnun, samstarfsnefndir og stjórnun breytingaLota 3 - samstarf og samvinna
  • Lota 3 - samstarf og samvinnaLota 4 - hvatning og matskerfi
  • Lota 4 - hvatning og matskerfi

Leiðbeinendur eru Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, lektor á sviði stjórnunar við Viðskipta- og hagfræðideild H.Í., Svali H. Björgvinsson, forstöðumaður starfsþróunarsviðs IBM Business Consulting Services, Kristín Jónsdóttir, forstöðumaður Endurmenntunar H.Í.  og Rannveig Einarsdóttir, deildarstjóri MFA, fræðsludeildar ASÍ.

Nánar hér um tímasetningar og innihald:

Dagsetningar fyrir lotu 1-4 í fræðslu fyrir samstarfsnefndir innan stofnana

 

Reykjavík

 

Lota 1: Stjórnun starfsmannamála

 

Þriðjudagur     11. febrúar 2003                kl.9:00-12:30

Fimmtudagur   27. febrúar 2003                kl.9:00-12:30

Miðvikudagur  12. mars 2003                   kl.13:00-16:30

Þriðjudagur      6. maí 2003                      kl.13:00-16:30

Miðvikudagur   8. október 2003               kl.13:00-16:30

 

Lota 2: Samstarfsnefndir, launastjórnun

 

Miðvikudagur    5. mars 2003                             kl. 13:00-16:00

Fimmtudagur     13. mars 2003                           kl. 9:00-12:00

Þriðjudagur        8. apríl 2003                             kl. 13:00-16:00

Fimmtudagur     8. maí 2003                                kl. 9:00-12:00

Fimmtudagur     9. október 2003                         kl. 9:00-12:00

 

Lota 3: Samstarf og samvinna

 

Miðvikudagur    17. september 2003            kl.13:00-16:00

Þriðjudagur       14. október 2003                kl.9:00-12:00

Miðvikudagur     5. nóvember 2003              kl.13:00-16:00

Fimmtudagur      22. janúar 2004                  kl.9:00-12:00

Miðvikudagur    18. febrúar 2004                 kl.13:00-16:00

Lota 4: Hvatning og matskerfi

 

Fimmtudagur      6. nóvember 2003                kl.8:30-12:30

Þriðjudagur        27. janúar 2004                    kl.12:30-16:30

Fimmtudagur     19. febrúar 2004                   kl.8:30-12:30

Þriðjudagur        27. apríl 2004                      kl.8:30-12:30

Þriðjudagur        18. maí 2004                       kl.12:30-16:30

 

 

Akureyri

 

Lota 1             Fimmtudagur                3. apríl 2003                            kl.13:00-16:30

Lota 2             Föstudagur                   4. apríl 2003                            kl. 9:00-12:00

Lota 3             Þriðjudagur                  2. desember 2003                    kl.13:00-16:00

Lota 4             Miðvikudagur               3. desember 2003                    kl. 9:00-13:00

           

Egilsstaðir

 

Lota 1             Þriðjudagur                  9. september 2003                 kl.13:00-16:30

Lota 2             Miðvikudagur              10. september 2003                kl.9:30-12:30

Lota 3             Þriðjudagur                  23. mars 2004                        kl.13:00-16:00

Lota 4             Miðvikudagur               24. mars 2004                        kl.9:30-13:30  

 

Samstarf og samningar

(SoS)

 

 

Námsvísir

vegna sameiginlegrar fræðslu fyrir aðila í samstarfsnefndum innan stofnana

 

 

 

 

Tímabilið

 

febrúar 2003 til mars 2004

 

 

 

Fundarstaðir

 

Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir

 

 

 

 

 

 

 


 

Lota 1          Stjórnun starfsmannamála mannauðsstjórnun

Fyrirlesari:        Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

 

Markmið:         Að þátttakendi fái innsýn í og kynningu á helstu kenningum starfsmannastjórnunar.

 

Tími: 3,5 tímar

 

Helstu þættir:    Stjórnun

Skipulag

Þekkingarstarfsmaður

Starfsmannastefna

Starfsmannasamtöl

 

Lýsing:             Meginviðfangsefni er stjórnun starfsmannamála og hvernig nýjar áherslur í stjórnun starfsmannamála hafa verið að ryðja sér til rúms innan skipulagsheilda. Kynnt verða helstu hugtök á sviði starfsmannamála[1]. Fjallað verður um þróun frá hefðbundinni starfsmannastjórnun yfir í mannauðsstjórnun. Rætt verður um skipulag, og starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. Komið verður inn á hvernig kjarasamningar hafa verið að þróast. Rætt um  launakerfi svo sem dreifstýringu launa og árangursstjórnun. Fjallað verður um starfsmannastefnu, með áherslu á jafnrétti, starfsþróun og sí- og endurmenntun.  Kynnt verða  ýmis verkfæri í  starfsmannamálum svo sem starfsmannasamtöl. Rædd verða hugtökin lærdómsskipulagsheild og þekkingarstarfsmaðurinn.

 

Framkvæmd:     7 x 200 manna fyrirlestrar.       

 

Lota 2:          Launastjórnun, samstarfsnefndir og stjórnun breytinga

Fyrirlesarar:      Kristín Jónsdóttir og Svali H. Björgvinsson

 

Markmið:  Að þátttakandi fái kynningu á leiðum til launastjórnunar, verkefnum samstarfsnefnda og stjórnun breytinga.

 

Tími:                 3 tímar

 

Helstu þættir:    Hugmyndafræði stofnanasamninga

Hlutverk samstarfsnefnda

Starfsmannakerfi

Stjórnun breytinga

 

Lýsing:            1. Fjallað um aðferðir til stjórnunar launa og þau kerfi sem unnið hefur verið eftir bæði í opinberum rekstri og hjá einkageiranum til launasetningar.

                        2. Umræða um hugmyndafræði og reynslu af nýju launakerfi og helstu kostum og göllum þess. Kynnt hugmyndafræði þess launastjórnunarkerfis sem samstarfsnefndirnar eru liður í og hvernig kerfið í heild sinni virkar.  Einnig verður stutt umfjöllun um stöðu mála í vinnu samstarfsnefnda. 

3. Hlutverk, verkefni og skipulag samstarfsnefnda og útlistun á þeim ramma sem þær vinna eftir. 

4. Upplýsingakerfi/-mannauðskerfi sem notuð eru við stjórnun launakerfisins og hvernig nota megi þessi upplýsingakerfi í störfum samstarfsnefnda.

5. Breytingastjórnun.  Við innleiðingu á jafn viðamiklu verkfæri og nýju launakerfi þarf að huga að breytingum, hvaða áhrif hún hefur á aðra þætti og hvernig standa skal að málum innan hverrar stofnunar.

 

Framkvæmd:     7 x 200 manna fyrirlestrar.


 

 

Lota 3          Samstarf og samvinna

 

Fyrirlesari:        Rannveig Einarsdóttir

 

Markmið:  Að þátttakandi skilji mikilvægi góðra samskipta og mismunandi hlutverk í samningum.

 

Tími:                 3 tímar

 

Helstu þættir:    Samningatækni og málamiðlanir

                           Samskipti og samvinna

Ágreiningur og deilur

                        Samstarfsnefndir

 

Lýsing:              Rýnt verður í ákveðna þætti í samskiptum fólks og hvernig mikilvægt sé að bera sig að í samvinnu  sem miðar að samningsgerð.  Mismunandi samskiptatækni hefur áhrif á árangur og verður tekið á muninum á togstreitusamningum og samvinnusamningum. Fjallað verður um ólík hlutverk aðila og hvernig unnið er að málamiðlunum og tekið á ágreiningi. Hvað gerist í samskiptum þegar fólk deilir og hvað magnar deilur? Hvernig magnar gagnkvæm túlkun ósætti? Áhrif hugsana á hegðun og samskipti, hvaða hugsanir auka togstreitu og hvaða hugsanir draga úr henni? Túlkun skilaboða í samskiptum, ályktanir sem við drögum um aðra og hvernig þær hafa áhrif. Farið verður í vinnuferli samstarfsnefnda í stofnanasamningum og hlutverk þeirra og einnig rætt um hvaða áhrif vinnuferlin geta haft á samvinnu og samstarf.

 

Framkvæmd:     7 x 200 manna fyrirlestrar.

 


 

Lota 4           Hvatning og matskerfi

Fyrirlesari:        Svali Björgvinsson

 

Markmið:  Að þátttakandi fái kynningu á því hvernig mat á störfum og starfsmönnum fer fram.

 

Tími:                 4 tímar

 

Helstu þættir:             Frammistöðumat

 

                        Árangursmat

 

Lýsing:             1. Helstu kenningar um hvatningu starfsmanna eru skoðaðar.

2. Fjallað er um nokkrar algengar aðferðir við mat á störfum og starfsmönnum, s.s. árangursmat, hæfnismat og frammistöðumat, og kynntar nokkrar aðferðir sem beitt er við að meta nám, þekkingu og miðlun upplýsinga.  Þá verða ræddar leiðir til að miðla upplýsingum um frammistöðu starfsmanna með starfsmannasamtali. 

3. Tekin eru dæmi frá fyrirtækjum í opinberum rekstri og hjá einkageiranum.

 

Framkvæmd:     7 x 200 manna fyrirlestrar.

 


 

 

Leiðbeinendur:

 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Lauk B.A. prófi í stjórnmálafræði frá H.Í. árið 1993. Hann útskrifaðist frá University of Warwick með M.A. gráðu í vinnumarkaðsfræði (Industrial Relations).

 

Gylfi starfaði hjá Flugleiðum samhliða námi til ársins 1994. Hann hóf störf hjá Hagvangi hf. árið 1995 sem ráðgjafi í ráðningarþjónustu. Þaðan lá leiðin til Verzlunarmannafélags Reykjavíkur þar sem Gylfi starfaði m.a. sem fræðslustjóri. Árið 1999 réðst hann til starfa hjá Gallup þar sem hann sinnti stjórnendaþjálfun. Frá árinu 2000 hefur Gylfi verið lektor á sviði stjórnunar við Viðskipta- og hagfræðideild HÍ. Gylfi hefur einnig sinnt kennslu við Endurmenntun HÍ, og er auk þess umsjónarmaður meistaranáms í viðskiptafræði. Gylfi hefur haldið fjölda námskeiða og fyrirlestra fyrir fyrirtæki og stofnanir á Íslandi. Helsta rannsóknarsvið Gylfa er á sviði vinnumarkaðsfræða, þ.m.t. stjórnun starfsmannamála og samskipti á vinnumarkaði. Kennsla Gylfa er á sviði þekkingar- og mannauðsstjórnunar, vinnumarkaðsfræða og stjórnunar og forystu.

 

 

Svali H. Björgvinsson 

Svali er með B.A.-gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands og M.A. gráðu í starfsmannastjórnun og vinnusálfræði frá New York University. 

 

Svali er forstöðumaður starfsþróunarsviðs IBM Business Consulting Services (áður PriceWaterhouseCoopers). Helstu verkefni Svala lúta að uppbyggingu launakerfa, árangurstengingu, vinnustaðagreiningum, þjálfun og námskeiðum og yfirumsjón  með tölfræðilegri úrvinnslu gagna. Svali hefur haldið mikinn fjölda námskeiða og fyrirlestra um stjórnun og starfsmannamál. Svali hefur kennt við  Háskóla  Íslands, (í grunnnámi, meistaranámi og endurmenntun) Kennaraháskóla Íslands og Menntaskólann á Laugarvatni og einnig starfað um skeið hjá Ríkisspítölum. Svali var meðeigandi PriceWaterhouseCoopers frá 2000.

 

 

Kristín Jónsdóttir

Lauk M.Ed. námi frá University of Washington í Seattle árið 1988 og B.Ed. námi frá Kennaraháskóla Íslands árið 1985.

 

Kristín er forstöðumaður Endurmenntunar Háskóla Íslands en hún hefur gegnt því starfi frá 1998. Meðal verkefna hennar eru stjórnun og stefnumótun, þróun námsleiða og samræming. Kristín kom úr starfi starfsmannastjóra Íslenskrar erfðagreiningar en hafði þar áður gegnt stöðu fræðslustjóra Íslandsbanka. Hún starfaði sem fræðslustjóri Eimskipafélags Íslands í sex ár. Um tveggja ára skeið eftir að Kristín lauk námi var hún námsefnishöfundur hjá Boeing í Bandaríkjunum þar sem hún samdi námsefni fyrir flugmenn viðskiptavina og síðar í Bretlandi fyrir flugmenn annarra flugvéla.

 

 

Rannveig Einarsdóttir

      Diplom-Pädagogin frá Hamborgarháskóla.

Starfstengt framhaldsnám: Systemische Beraterin, Psychodramatikerin, Soziale Gruppenleiterin, Curriculum systemische Pädagogik, TrainerInnen Exellence. Auk þess fjöldi námskeiða m.a. í ágreiningi og teymisvinnu.

 

Rannveig starfar sem deildarstjóri MFA, fræðsludeildar ASÍ. Hefur einnig unnið sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi og leiðbeinandi í Þýskalandi og á Íslandi og verkefnastjóri hjá MFA. 

 

[1]Hefðbundin starfsmannastjórnun

Mannauðsstjórnun

Áætlunargerð í starfsmannamálum

Stofnana- og fyrirtækismenning

[1]Hefðbundin starfsmannastjórnun

Hlutverk starfsmannastjóra og millistjórnenda

Mannauðsstjórnun

Laun, umbun og launakerfi

Áætlunargerð í starfsmannamálum

Liðsvinna

Stofnana- og fyrirtækismenning

Móttaka og kynning nýliða

Hlutverk starfsmannastjóra og millistjórnenda

Ráðningar og val starfsmanna

Laun, umbun og launakerfi

Samþætting starfs og einkalífs

Liðsvinna

Símenntun, endurmenntun, e-learning

Móttaka og kynning nýliða

Starfshönnun

Ráðningar og val starfsmanna

Starfslok og starfslokagreining

Samþætting starfs og einkalífs

Starfslýsingar

Símenntun, endurmenntun, e-learning

Starfsmannasamtöl

Starfshönnun

Starfsmannastefna

Starfslok og starfslokagreining

Starfsmannavelta

Starfslýsingar

Starfsþróun

Starfsmannasamtöl

Þátttökustjórnun og umboð til athafna

Starfsmannastefna

 

Skráning fer fram hjá Endurmenntun Háskóla Íslands í síma 525-4444 eða með tölvupósti á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Þátttakendur eru hvattir til að skrá sig hið fyrsta vegna skipulagningar námskeiðanna, en fyrsta námskeiðið hefst 11. febrúar.

Ágæti viðtakandi Við minnum á námstefnu Öldrunarfræðafélags Íslands næsta fimmtudag 6. mars kl. 9:00-16:00.

Ágæti viðtakandi Við minnum á námstefnu Öldrunarfræðafélags Íslands næsta fimmtudag 6. mars kl. 9:00-16:00.   Endurmenntun HÍ Verður þú einhvern tíma gamall?   Hvernig nýtum við reynslu og þekkingu aldraðra í nútímaþjóðfélagi? Fyrirlesarar: Ásdís Skúladóttir félagsfræðingur, Benedikt Davíðsson formaður Landssamband eldri borgara, Guðrún Agnarsdóttir læknir, Jón Björnsson, skal? Er undirbúningi Íslendinga undir efri árin ábótavant og þá hvernig? Er úrelding aldraðra raunveruleiki í íslensku samfélagi? Hver gætir hagsmuna

 

Endurmenntun HÍ

Umsjón: Sigríður Jónsdóttir félagsfræðingur og Ólafur Þór Gunnarsson


öldrunarlæknir.

sálfræðingur, Magnús D. Baldursson heimspekingur, Tryggvi Þór Herbertsson


Verður þú einhvern tíma gamall? 
Hvernig nýtum við reynslu og þekkingu aldraðra í nútímaþjóðfélagi?
 
Umsjón: Sigríður Jónsdóttir félagsfræðingur og Ólafur Þór Gunnarsson
öldrunarlæknir.

hagfræðingur, Þórólfur Árnason verkfræðingur og borgarstjóri og Þórunn

Fyrirlesarar: Ásdís Skúladóttir félagsfræðingur, Benedikt Davíðsson formaður
Landssamband eldri borgara, Guðrún Agnarsdóttir læknir, Jón Björnsson,
sálfræðingur, Magnús D. Baldursson heimspekingur, Tryggvi Þór Herbertsson
hagfræðingur, Þórólfur Árnason verkfræðingur og borgarstjóri og Þórunn
Sveinbjörnsdóttir formaður Öldrunarráðs Íslands.

Sveinbjörnsdóttir formaður Öldrunarráðs Íslands.

Efni: Ýmsum spurningum er varpað fram. Hvernig er aldurssamsetning
þjóðarinnar að breytast og hver verður hún eftir 30 ár? Þjónar
lífeyrissjóðakerfið tilgangi sínum? Eru sveigjanleg starfslok það sem koma
skal? Er undirbúningi Íslendinga undir efri árin ábótavant og þá hvernig? Er
úrelding aldraðra raunveruleiki í íslensku samfélagi? Hver gætir hagsmuna
aldraðra, þeir sjálfir eða einhverjir aðrir? Eru aldraðir virkir
þátttakendur í samfélaginu og eigin lífi? 
Dagskra: http://www.endurmenntun.hi.is/pdf/Verdur_tu_gamall.pdf

Efni: Ýmsum spurningum er varpað fram. Hvernig er aldurssamsetning

Tími: Fim. 6. mars 2003 kl. 9:00-16:00. 
Verð: 11.300

þjóðarinnar að breytast og hver verður hún eftir 30 ár? Þjónar

Skáning: http://www.endurmenntun.hi.is/heilbr_flokk.asp?ID=224v03

lífeyrissjóðakerfið tilgangi sínum? Eru sveigjanleg starfslok það sem koma

Einnig má skrá sig í síma Endurmenntunar: 525 4444.

aldraðra, þeir sjálfir eða einhverjir aðrir? Eru aldraðir virkir

 

Ágæti viðtakandi Við vekjum athygli á námskeiði sem fjallar um áleitnar spurningar og siðfræðileg álitamál m.a. Er lífið er hættulegt? Er heilsuvernd að verða að markaðstorgi? Er sjúkdómshugtakið farið að ná til lífsleiða, breytinga á kyngetu, tíðahvarfa o.fl.?

Ágæti viðtakandi Við vekjum athygli á námskeiði sem fjallar um áleitnar spurningar og siðfræðileg álitamál m.a. Er lífið er hættulegt? Er heilsuvernd að verða að markaðstorgi? Er sjúkdómshugtakið farið að ná til lífsleiða, breytinga á kyngetu, tíðahvarfa o.fl.? Endurmenntur HÍ * Líkami og sál í sjúkdómsvæddu samfélagi  nr. 221 breytinga á kyngetu, tíðahvarfa o.fl. Neysla margra lyfjategunda hefur margfaldast og Íslendingar skera sig úr í samanburði við aðrar þjóðir. Virk

Endurmenntur HÍ

Forystumenn heilbrigðismála leggja aukna áherslu á fræðslu fyrir almenning

um hættulega sjúkdóma og leiðir til að greina og meðhöndla þá á frumstigi,


s.s. ristilkrabbamein, beinþynningu, þunglyndi, hjarta- og æðasjúkdóma,
vélindabakflæði o.fl. Einnig er sjúkdómshugtakið farið að ná til lífsleiða,

og gagnreynd heilbrigðisþjónustu (evidence-based medicine) verður að fylgja

* Líkami og sál í sjúkdómsvæddu samfélagi  nr. 221

ækniþróun og öflugri markaðssetningu nýjunga í læknisfræði. Kynnt eru dæmi

Forystumenn heilbrigðismála leggja aukna áherslu á fræðslu fyrir almenning
um hættulega sjúkdóma og leiðir til að greina og meðhöndla þá á frumstigi,
s.s. ristilkrabbamein, beinþynningu, þunglyndi, hjarta- og æðasjúkdóma,
vélindabakflæði o.fl. Einnig er sjúkdómshugtakið farið að ná til lífsleiða,
breytinga á kyngetu, tíðahvarfa o.fl. Neysla margra lyfjategunda hefur
margfaldast og Íslendingar skera sig úr í samanburði við aðrar þjóðir. Virk
og gagnreynd heilbrigðisþjónustu (evidence-based medicine) verður að fylgja
tækniþróun og öflugri markaðssetningu nýjunga í læknisfræði. Kynnt eru dæmi
og tekist á um kosti og galla þess að leggja í vaxandi mæli áherslu á
sjúkdóma, áhættu og forvarnir hjá einkennalausum einstaklingum út frá
lífvísindalegum, mannlegum og samfélagslegum sjónarmiðum.
 
Umsjón: Umsjón: Jóhann Ág. Sigurðsson prófessor í heimilislækningum,
Gunnlaugur B. Ólafsson atferlis- og lífeðlisfræðingur og Linn Getz læknir.

og tekist á um kosti og galla þess að leggja í vaxandi mæli áherslu á

Tími: Lau. 8. og 15. mars 2003 kl. 9:00-16:00.
(Hægt er að taka annan hvorn daginn, eða báða - sjá dagskrá)

sjúkdóma, áhættu og forvarnir hjá einkennalausum einstaklingum út frá

Dagskrá
nánar á vegfslóðinni: http://www.endurmenntun.hi.is/pdf/likami_og_sal.pdf
Laugardagur 8. mars 

lífvísindalegum, mannlegum og samfélagslegum sjónarmiðum.

09:00  Áhættuþjóðfélagið (the risk society).   
  Jóhann Ág. Sigurðsson, prófessor  
10:00 Sjúkdómsvæðing.     
  Jóhann Ág. Siguðrsson, prófessor
11.00  Að meta áhættu og ávinning?    
  Jóhann Ág. Sigurðsson, prófessor  
Hádegishlé
13:00  Lyfjaneysla og menningarsjúkdómar.   
  Gunnlaugur B. Ólafsson atferlis- og lífeðlisfr.
14:00 Heislulæsi, frelsi og heilbrigði (Basic and critical health
literacy).
  Sigrún Gunnardsdóttir, hjúkrunarfræðingur, M.Sc., LSH
15.00 Þunglyndi ungmenna.  Er hægt að fyrirbyggja þróun þess? 
  Eiríkur Örn Arnarson, dósent, sálfr. LSH

Laugardagur 15. mars
09.00 Lífsmynstur og samsöfnun áhættuþátta.  
  Gunnlaugur B. Ólafsson atferlis- og lífeðlisfr.
10:00  Vægi tilfinninga. 
  Gunnlaugur B. Ólafsson atferlis- og lífeðlisfr.
11:00  Lífeðlisfræði streitu og umbunar. 
  Gunnlaugur B. Ólafsson atferlis- og lífeðlisfr.
Hádegishlé 
13.00 Meðganga og fæðing í tæknivæddu samfélagi.  
  Hildur Kristjánsdóttir, ljósmóðir, Heilsugæslustöðin
Sólvangi Hafnarf.
14.00 Streitan og tæknitaktur nútímans.    
  Sigríður Lillý Baldursdóttir, eðlisfræðingur og
vísindasagnfr, Tryggingastofnun rík.
15.00 Samfélag og heilbrigði   
  Þórólfur Þórlindsson, prófessor, félagsvísindad. HÍ

Umsjón: Umsjón: Jóhann Ág. Sigurðsson prófessor í heimilislækningum,

Verð: 18. 900 allt námskeiðið, eða 10.000 kr. annar dagurinn.

Gunnlaugur B. Ólafsson atferlis- og lífeðlisfræðingur og Linn Getz læknir.

Skráning: http://www.endurmenntun.hi.is/heilbr_flokk.asp?ID=221v03

Tími: Lau. 8. og 15. mars 2003 kl. 9:00-16:00.

Einnig má skrá sig í síma Endurmenntunar: 525 4444.